FKP: 2023’te devrim niteliğinde zaferler hedefleyin

2023’te devrim niteliğinde zaferler hedefleyin

Marco Valbuena | Baş Bilgi Sorumlusu | Filipinler Komünist Partisi
01 Ocak 2023

Filipinler Komünist Partisi, 2023 yılına girerken Filipin halkına, onun kahraman Kızıl savaşçılarına ve tüm devrimci güçlerine devrimci selamlarını iletmektedir. Önümüzdeki yıl yüksekleri hedefleyelim ve büyük devrimci adımlar atalım.
Parti, saflarını sağlamlaştırma ve devrimin kapsamlı ilerleyişine öncülük etme hedeflerine ulaşabileceğine dair iyimserlikle doludur. Parti ve tüm devrimci güçler bunu, yabancı egemenliğine ve müdahalesine, ABD-Marcos rejimi altında giderek kötüleşen baskı ve sömürü biçimlerine direnmeye kararlı olan Filipin halkına borçludur.
Filipin halkı ve Parti’nin önderlik ettiği devrimci güçler, Marcos yönetiminde ABD tarafından kışkırtılan eşi benzeri görülmemiş devlet terörü saldırıları karşısında geçtiğimiz yıl ve daha uzun bir süre boyunca zorlu bir direniş sergilemiştir. Karşı koyma kararlılıkları çelik gibidir. Onların devrimci iradesi bükülemez.
Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz büyük kahramanları sonsuza kadar onurlandıracağız. Onlar Parti’ye ve devrime sonuna kadar hizmet ettiler. Onlar bir zamanlar ormana gölge ve rahatlık sağlayan dev ağaçlardır. Bir zamanlar durdukları yerde şimdi güneş parlıyor ve geçmiş mirasların zenginleştirdiği toprakla beslenen binlerce yeni ağaca sıcaklık sağlıyor. Devrimin ormanı yaşam ve enerji ile dolup taşıyor.
Parti, Filipin halkına ülkenin her yerinde önderlik etmeye kararlıdır. Şehirlerde ve kırsal kesimde ezilen ve sömürülen kitleler Parti bayrağı altında örgütlenmeyi bekliyor. Ayağa kalkmaya ve tek vücut olarak yürümeye hazırlar. Fabrikaları, işyerlerini, kampüsleri, ofisleri, hastaneleri, kiliseleri, toplulukları devrim merkezlerine dönüştürün. Halkın yürüyüşü yankılansın ve sömürücülerin ve zalimlerin göklerinin temellerini sarsın.
Marcos, Duterte ve tüm korkunç faşistler kitlelerin önünde titreyecek. Uyanın, kitleler ne bombalardan ne de kurşunlardan korkuyor. Birlikte yenilmezler. Kararlılar, hiçbir engel yürüyüşlerini durduramaz. Yeni Halk Ordusu ile halk savaşını daha önce görülmemiş boyutlara taşıyacaklar.

2023’te daha büyük başarılara doğru!
Çok yaşa Filipin halkı!
Yaşasın Filipinler Komünist Partisi!

Englısh: https://philippinerevolution.nu/statements/aim-for-revolutionary-victories-in-2023/