FKP: AFP ve PNP içindeki ayrılık ve çelişkilerin ardındaki nedenler

 AFP ve PNP içindeki ayrılık ve çelişkilerin ardındaki nedenler

Marco Valbuena | Baş Bilgi Sorumlusu | Filipinler Komünist Partisi

08 Ocak 2023

Filipinler Silahlı Kuvvetleri (AFP) ve Filipin Ulusal Polisi’nin (PNP) yozlaşmış subayları arasındaki iç çatışmalar açık çekişmelere, darbe ve istikrarsızlaştırma tehditlerine dönüştü. Bu “kavgalar”, Ferdinand Marcos Jr’ın iktidara gelmesinin üzerinden bir yıldan az bir süre geçtikten sonra, iktidardaki Marcos rejimi içindeki müttefik siyasi hanedanlar ve gruplar arasındaki köklü çelişkileri yansıtmaktadır.
Korgeneral Bartolome Bacarro’nun 3 yıllık görev süresinin dolmasına neden olan General Andres Centino’nun yeniden AFP Genelkurmay Başkanı olarak atanması, Genel Sekreter Lucas Bersamin tarafından başlatılmış ve yürütülmüştür. Şubat ayında zorunlu emeklilik yaşına ulaşacak olan General Centino şimdi üç yıllık bir dönem için görev yapacak. Centino’nun yeniden atanması anormal bir durumdur ve daha önce General Bacarro’yu üç yıllık bir dönem için atayan Marcos’un geri zekalı gibi görünmesine neden olmuştur. Bu durum, terfi umutları artık kalmayan üst düzey askeri yetkililer arasında yaygın bir homurdanmaya neden oldu. O kadar çok gürültü kopardılar ki Malacañang (Başkanlık Sarayı çn.) dün komuta devri sırasında Filipin Ulusal Polisi’nin çeşitli birimlerini “AFP birliklerinin hareketlerini” ve “AFP’den gelen istikrarsızlaştırma hareketlerini” izlemek üzere uyardı ve harekete geçirdi.

Birkaç gün önce İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı (DILG) Müsteşarı Benjamin Abalos, tüm polis generalleri ve albaylarına “nezaketen istifalarını” sunmaları çağrısında bulunan bir kamuoyu açıklaması yayınladı. Bunun, yasadışı uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı memurların PNP’den “temizlenmesi” çabalarının bir parçası olduğu iddia ediliyor. Aslında bu, Marcos rejimi içindeki siyasi çevrelerin, rakip gruplar ve bağlantılı suç örgütleriyle özdeşleşen memurları görevden alarak PNP üzerindeki kontrollerini sıkılaştırma çabalarının bir parçasını oluşturuyor. Elbette nihai amaç PNP’nin, yasadışı uyuşturucu ticaretinin ve diğer suç operasyonlarının kontrolünü tekelleştirmektir. PNP şefi ve diğer bazı memurlar istifalarını sundular, ancak birçoğu henüz bu çağrıya kulak vermedi.
AFP ve PNP’deki bu açık çatışmalar, memurları ve siyasi patronları arasındaki şiddetli çekişmenin açık bir göstergesidir. Büyük miktarlarda kamu parasını içeren bürokratik yolsuzlukların kontrolü için yarışıyorlar. Bu, ekipman alımı ve bakımını içeren “AFP modernizasyonu”, isyanla mücadele, sözde “Barangay Kalkınma Programı” kapsamındaki altyapı projeleri ve ABD dış askeri finansmanı için yüz milyarlarca peso kamu fonunun kontrolünü içermektedir. Tüm bunlar her zaman yolsuzluk ağına dolanmıştır.

AFP subayları özel askeri müteahhitlerden, standart dışı yedek parça ve ekipman alımlarından, hayalet “teslim olanlardan” vb. büyük miktarlarda para cebe indirmektedir. Polis generalleri de yüksek fiyatlı ekipmanların (polis araçlarından vücut kameralarına kadar) satın alınmasına karışan büyük miktarlardaki paraları cebe indirmektedir. Asker ve polis generalleri ayrıca emeklilik fonlarına da ellerini daldırırlar. Yasa dışı kumar ve uyuşturucu ticaretiyle uğraşan suç örgütlerini doğrudan işleterek ya da onlardan rüşvet veya haraç alarak daha da büyük miktarlarda para biriktirirler. Asker ve polis generalleri multi-milyoner olarak emekli oluyor ya da sivilleşerek bürokraside ya da devlet şirketlerinde cazip pozisyonlara atanıyor.

AFP ve PNP’deki orta düzey subaylar, kademe atladıkça ve amirlerine körü körüne sadakat gösterdikçe daha büyük pay vaatleriyle yağmadan kendi paylarını alırlar. Çoğunlukla ezilen sınıflardan devşirilen rütbeli asker ve polis personeli, yüksek maaş ve ikramiyelerle (sivil kurumlardaki muadillerinden daha fazla) rüşvetlendiriliyor, ABD’nin “terörle mücadele” doktriniyle beyinleri yıkanıyor, savaş operasyonlarında top yemi (piyon çn.) olarak kullanılıyor ve yargısız infaz, işkence ve katliam gibi kirli işleri yapmaları emrediliyor.

Ülkedeki ABD yarı sömürge yönetiminin temel direği olarak hizmet etmek üzere ABD emperyalizmi tarafından kurulmuş, eğitilmiş, telkin edilmiş, silahlandırılmış ve finanse edilmiştir. Subayları bürokrat kapitalistlerdir ve büyük burjuva kompradorların ve büyük toprak ağalarının egemen sınıflarına hizmet ederler.

Ordu ve polis sınıf baskısının araçlarıdır. Silahları esas olarak işçilere ve köylülere karşı yöneltilmiştir. Yabancı maden şirketlerinin ve büyük plantasyonların topraklarını yağmalamasına izin vermek için köylüleri ve azınlık gruplarını evlerinden uzaklaştırırlar. Halkın kendi haklarını ve çıkarlarını savunmasını ve ulusal demokrasi için mücadele etmesini engellemek için sendikaları ve kitle örgütlerini dağıtıyorlar.

Ordu ve polis içindeki çelişkiler AFP ve PNP’nin stratejik zayıflığının bir parçasını oluşturmaktadır. Bu durum AFP ve PNP’nin, savunmaya yemin ettiği yarı sömürge ve yarı feodal sistem kadar çürümüş olduğunu göstermektedir. Filipin halkının derin nefretini kışkırtıyorlar. ABD emperyalizminin ve ezen ve sömüren egemen sınıfların çıkarlarına hizmet etmek için, Yeni Halk Ordusu’na ve Filipinler Komünist Partisi önderliğindeki devrimci güçlere karşı savaşlarının kaybedilmesini temsil ediyorlar.

Ordu ve polis içindeki ve iktidardaki Marcos-Duterte kliği içindeki iç çatışmalar, iktidar ve para hırsından kaynaklanmaktadır. İktidar sisteminin krizi daha da kötüleştikçe bunlar da yoğunlaşacaktır. Bu durum Filipinli geniş kitleleri artan gıda fiyatları, düşük ücretler ve geçim kaynaklarının kaybı nedeniyle kötüleşen sosyoekonomik koşullara maruz bırakmaktadır.

İktidardaki Marcos hükümetini sarsan siyasi manevralar ve yarış karşısında Parti, Filipin halkını örgütlenme çabalarını yoğunlaştırmaya ve kitlesel mücadelelerini yükseltmeye çağırmaktadır. Ücret ve maaş artışları, daha düşük fiyatlar, daha iyi sosyal hizmetler ve benzeri acil talepleri için mücadele etmek üzere sendikalarını ve tüm örgütlenme biçimlerini inşa etme çabalarını hızlandırmalıdırlar.
Parti, rütbeli asker ve polisleri, üstlerinin yolsuzluklarını ve suçlarını ifşa etmeye, AFP ve PNP’nin halk karşıtı, ulus karşıtı ve faşist eylemlerinin ifşa edilmesine ve kınanmasına yardımcı olmaya, halkın çıkarlarına aykırı emirleri reddetmeye, suç eylemlerini meşrulaştırmak için kullandıkları “terörle mücadele” fanatizminden vazgeçmeye çağırmaktadır. Gerçekten de birçoğunuz işçilerden, köylülerden ve diğer ezilen kesimlerden geliyorsunuz, ancak kendi sınıf kardeşlerinizi ezmek için kullanılıyorsunuz. Parti sizi çürümüş ordu ve polisteki işinizi bırakmaya, NPA’ya katılmaya ya da birçoklarının yaptığı ya da geçmişte yaptığı gibi NPA ile gizlice çalışmaya ya da sivil hayata dönmeye ve ailenizle birlikte gerilla bölgelerinde devrimin meyvelerinin tadını çıkarmaya teşvik etmektedir.
Parti ayrıca genç ve kıdemsiz asker ve polis memurlarını AFP ve PNP’nin paralı askerlik tarihini ve bunların uzun süredir işçi ve köylülerin ulusal ve demokratik mücadelelerini bastırmak için nasıl kullanıldığını eleştirel bir şekilde incelemeye çağırmaktadır. Üst düzey subaylarınızın yolsuzluklarının ve sahte “uyuşturucuyla savaş” ve kontrgerilla operasyonlarında işlenen suçların tamamen farkında olduğunuzdan eminiz. Bu suçları ifşa etmeyi halka borçlusunuz. Sessizliğiniz sizi sadece bu suçlara ortak edecek ve halkın öfkesini hak etmenize neden olacaktır.
Parti, tüm komitelerini ve YHO birimlerini AFP ve PNP içindeki çatlaklardan, karışıklıklardan ve manevralardan faydalanmaya yönlendirir. Çürümüş örgütü terk etmeleri ve devrimci güçlerle işbirliği yapmaları için onları cesaretlendirmek amacıyla ordu ve polis içinde, özellikle de rütbeli personel arasında propaganda ve eğitim yapmalıdırlar.

AFP ve PNP’deki bu çatlaklar aynı zamanda kontrgerilla operasyonlarında da (darbe ve karşı darbe birliklerinin hareketi dahil) aksamalara neden olacaktır. NPA, düşmanın zayıf noktalarına karşı kazanabileceği taktik saldırılar düzenlemek ve halka karşı kullanılan silahları ele geçirmek için çabalarını yoğunlaştırmalıdır. İç iktidar manevralarıyla ilgili birlik hareketliliğine hazır olmalı ve kamplarına girip çıkan düzensiz birlikleri hedef almalıdırlar. YHO inisiyatifi ele almalı ve ülke genelinde askeri ve siyasi çalışmalarını yoğunlaştırmalı ve düşmanın dağınıklığı sırasında büyük kazanımlar elde etmelidir.

Englısh: https://philippinerevolution.nu/statements/reasons-behind-rifts-and-contradictions-within-the-afp-and-pnp/