FKP Merkez Komite: Ka Oris’in hatırası sonsuza dek yaşayacak!

Ka Oris’in hatırası sonsuza dek yaşayacak!

Filipinler Komünist Partisi Merkez Komite

(2 Kasım 2021)

Filipinler Komünist Partisi (CPP) Merkez Komitesi ve Yeni Halk Ordusu’nun (NPA) Ulusal Operasyon Komutanlığı en üstün övgüsünü sunuyor ve NPA’nın eski sözcüsü Ka Oris’e (Yoldaş Jorge Madlos) en yüksek kızıl selamı iletiyor. Ka Oris, tıbbi yardımcısı Ka Pika ile 29 Ekim 2021’de düzenli sağlık kontrolü ve tıbbi tedavi için yola çıktıkları sırada soğukkanlılıkla öldürüldü. Ka Oris, 74 yaşındaydı.

Tüm Parti, tüm devrimci güçler ve devrimci hareketin dostları Ka Oris’in ölümünden derin üzüntü duyuyoruz. Parti, Yeni Halk Ordusu ve tüm devrimci hareket, önemli bir kadroyu ve lideri kaybetti. Ancak düşmanın cinayetiyle kutlayacak hiçbir şeyi yok. Ka Oris öldürülmeden çok önce, binlerce halefine ilham vermiş, eğitmiş ve geliştirmişti. Onun şehit edilmesi, mevcut nesle ve sonraki nesillere, uzun süreli halk savaşı yoluyla halkın demokratik devrimini sürdürmeleri için daha fazla ilham veriyor.

Merkez Komite, Ka Oris’in eşi Ka Maria Malaya’ya, çocuklarına, ayrıca Ka Pika’nın ailesine ve arkadaşlarına en derin taziyelerini sunar. Filipinler halkı ölümlerden derin üzüntü duyuyor. Geniş kitleler, özellikle Ka Oris’in 50 yıldan fazla devrimci hizmette bizzat karşılaştığı sayısız köylü ve Lumad halkı, onun ölümüyle derin bir kayıp hissi hissediyor, ancak aynı zamanda korkak ve onursuz faşistler tarafından nasıl öldürüldüğü için öfkeliler.

Ka Oris ve Ka Pika cinayetini ve ardından askeri subayların suçlarını örtbas etmek için yaydığı yalanları gerçekleştirdikleri için başta 4. Piyade Tümeni olmak üzere Filipinler Silahlı Kuvvetleri’ni (AFP) en güçlü şekilde kınıyoruz. Ka Oris ve yardımcısı, bir motosikletle Bukidnon ilinin Impasug-ong Kasabasının merkezinden ulusal karayoluna giderken 403. Piyade Tugayı’na ait askerler tarafından pusuya düşürüldüler.

AFP, her ikisini de silahsız oldukları ve savaş verecek durumda olmadıkları için kolayca tutuklayabilirdi. Bunun yerine, korkaklıklarının utanmazca bir gösterisiyle onları kurşuna dizdiler. Savunmasız bir düşmanı öldürmenin hiçbir onuru yoktur. Ka Oris’in bir NPA birimiyle silahlı bir çatışmada öldürüldüğü iddiası, yoğun bir savaş izlenimi yaratmak için yakındaki bir dağda milyonlarca hava bombardımanı tarafından desteklenen devasa bir yalandır.

Ka Oris’i öldürme planının bizzat Tiran tarafından yönetildiğinin farkındayız. Şüphesiz, Ka Oris’i öldürmek için son emir, Rodrigo Duterte’den başkası tarafından verilmemiştir. Duterte, parti ve NPA liderlerini öldürerek devrimi sona erdirebileceğine dair yanlış bir inanışa kafayı takmış durumda. Aksine, Ka Oris’in kanı vatanseverlerin, demokratların ve devrimcilerin kök saldığı ve filizlendiği zemini daha da besleyecektir.

Ka Oris, ulusal ve toplumsal kurtuluş için savaşırken faşistler tarafından öldürülen bir kahramandır. Ka Oris, son nefesine kadar gerçek bir komünist kadro ve savaşçıydı. 50 yılı aşkın bir süredir hayatını tüm ezilen ve sömürülen insanların emperyalizmin, feodalizmin ve bürokrat kapitalizminin boyunduruğundan kurtarma davasına tamamen ve tereddütsüz bir şekilde adadı.

1970’lerin başında genç bir öğrenci aktivisti olarak, demokrasi ve sosyal eylemlerde bulundu ve halkı yoksulluk ve açlıktan kurtarmak için çalıştı. Maramag, Bukidnon’daki Central Mindanao Üniversitesi Musuan Kampüsü’nde öğrenci arkadaşlarının örgütlenmesine yardımcı oldu. 1972’de silahlı devrime katılma kararını netleştirdiği sıkıyönetim ilan edildiğinde ziraat mühendisliği öğrencisi olarak beşinci yılındaydı.

Genç bir insan olarak Yeni Halk Ordusu’na katıldı ve Mindanao’da, özellikle Kuzey Mindanao’da çığır açan ilk kızıl savaşçı mangalarından birine üye oldu. 1970’ler ve 1980’ler boyunca NPA’nın büyümesinde önemli bir rol oynadı. NPA kitlesel çalışmalar, askeri çalışmalar ve anti-feodal mücadeleler yürüttükçe büyük bir örgütlenmeye dönüştü. NPA, köylü kitlelerin ve Lumad halkının (etnik azınlık) çıkarları için savaştı; tarlalarını, çiftliklerini ve ata topraklarını ele geçiren büyük kapitalist ağaç kesme ve madencilik şirketlerine ve devletin silahlı ajanlarına karşı durdu.

Ka Oris, uzun süreli halk savaşıyla Parti’nin demokratik halk devrimi çizgisini uygulamaya koydu ve doğruluğunu kendisi de gördü. Parti ve NPA kırsal kesimde derin ve geniş kök saldı. Devrimci kitle örgütlerinin sayısız biçimi filizlendi ve köy düzeyinde ekonomik, siyasi, eğitim, kültürel ve askeri işleri yöneten ve yöneten siyasi iktidar organlarının kurulması için temel görevi gördü. Faşist baskı tehditlerine rağmen, binlerce kişi halk savaşı vermek için Parti’ye katıldı.

Ka Oris, 1987’de Corazon Aquino hükümetiyle barış görüşmelerinin bitmesinden sonra yakalandı. Beş yıl hapis yattı. Bu süre zarfında NPA’nın Mindanao’daki Kızıl savaşçılarının, NPA’nın kitle tabanının genişletilmesi ve sürdürülmesi zararına taburlarda aşırı derecede yoğunlaştığını ve aceleci örgütlenme ve sol hataların yükseldiğini gördü. Sonuçta (bu hatalar çn.), 1980’lerin ikinci bölümünde 1990’a kadar olan askeri zaferleri sürdürmek için kitlesel desteğin daralmasına ve yetersiz kalmasına neden oldu.

Ka Oris, Merkez Komitesi’nin 1992’de Partinin temel Marksist-Leninist-Maoist ideolojik ilkelerini ve uzun süren halk savaşı yoluyla halkın demokratik devriminin stratejik çizgisini yeniden teyit etmek için ilan ettiği İkinci Büyük Düzeltme Hareketi’nin en güçlü ayaklarından biri olarak görev yaptı.  Mindanao Komisyonu’nda da bulunan eski kadroların devrimci davaya ihanet eden “sol” opotünistlere ve revizyonistlere karşı sağlam durdu. Her zaman 1980’lerde ve 1990’ların başında Mindanao’daki NPA’yı neredeyse yok edenin, düşman değil, NPA’nın kendi zayıflıkları ve kötü kararları olduğunu söylerdi.

Son yirmi yıl boyunca, Ka Oris ve diğer yoldaşlar Kuzeydoğu Mindanao bölgesindeki Parti, NPA ve devrimci güçleri yönettiler. NPA sürekli genişleyen ve derinleşen bir kitle tabanı temelinde yoğun ve kapsamlı gerilla savaşı hattını gerçekleştirdiğinden, halk savaşı Mindanao adasındaki beş bölgede yayıldı.

2015 yılında, adadaki halk savaşını yürütme konusundaki gelişmiş deneyimi nedeniyle NPA Ulusal Operasyon Komutanlığı’nın önde gelen komutanlarından biri olarak atandı. 2016 yılında, Filipinler’deki tüm bölgesel parti komitelerinden yaklaşık yüz kadroyu bir araya getiren CPP’nin tarihi 2. Kongresi sırasında Merkez Komite, Siyasi Büro ve İcra Komitesi üyeliğine seçilen Ka Oris, Askeri Komisyon ve Mindanao Komisyonu’nun önde gelen kadroları arasında yer aldı. Ayrıca barış müzakerelerinde NDFP’nin danışmanı olarak atandı.

Bir Parti lideri olarak Ka Oris, Marksizm-Leninizm-Maoizm’i inceledi ve sıkıca uyguladı. Özellikle Mao Zedong, Ho Chi Minh ve Vo Nguyen Giap gibi büyük komünist liderlerin klasik askeri yazılarını okumak ve yeniden incelemek için zaman harcadı. Yarı-sömürge ve yarı-feodal ülkelerde halk savaşını yürütmenin tarihini ve başarılı deneyimlerini titizlikle inceledi. Tarih boyunca ezilen ve sömürülen sınıfların destansı mücadelelerinden hep ilham aldı.

Genç kadroları ve kızıl savaşçıları gerilla savaş sanatı ve biliminde eğitmek için zaman ve çaba ayırdı. NPA subayları ve üyeleri için gerilla savaşının geçmiş ve yeni deneyimleri ile zenginleştirilmiş kılavuzlar ve eğitim kursları yazdı. Parti kadrolarını büyük ve küçük toplantılarda, istişarelerde ve konferanslarda biraraya getirerek yoldaşları bilinçli olarak dinledi, tartıştı ve tartıştırdı. Parti komitelerinin ve NPA birimlerinin çalışmalarını ilk elden gözlemlemek için bir gerilla cephesinden diğerine uzun mesafeler yürüdü. Geçtiğimiz yıllarda, halk savaşını yürütme konusundaki bilgisini genişletmek ve ilham almak için takım adaları dolaşma riskini aldı. Her zaman, yoğun askeri operasyonların ortasında kadroları toplayabilmek ve devrimci çalışmalarını değerlendirebilmenin başlı başına bir başarı olduğunu söylerdi.

Ka Oris çevre mücadelesinin sadık bir savunucusuydu. Aktivist olarak düzenlediği ilk gösterilerden biri, bir ağaç kesme şirketine karşı yapılan protesto eylemiydi. Onlarca yıl boyunca, çevreyi kasıp kavuran büyük burjuva komprador şirketlerine karşı savaşan NPA birimlerini yönetti. Özellikle kapitalist anarşinin çevre ve küresel ekoloji üzerindeki yıkıcı etkisi karşısında, Dünya Çevre Günü boyunca her yıl bir bildiri yayınlamayı kendine amaç edinmiştir. NPA’nın, tomruk ve madencilik şirketlerinin araziyi yok ettiği ve halkı sömürdüğü makineleri ve araçları işe yaramaz hale getirme eylemlerini savundu.

Ka Oris her zaman kamuoyunda önemli bir rol oynamıştır. 1986-1987’de Corazon Aquino hükümetiyle barış müzakerelerinde Ulusal Demokratik Cephe (NDF)-Mindanao’nun temsilcilerinden biri olarak atandı. NDFP-Mindanao’nun ve daha sonra Yeni Halk Ordusu’nun sözcüsü olarak görev yaptı. “Oris” adını 3 yaşından beri onu yetiştiren amcası ve üvey babası Mauricio Ravelo’dan aldı. Ka Oris olarak ilk röportajı 1978’de bir Bombo Radyo muhabiri tarafından yapıldı.

Sözcü olarak görev yapan Ka Oris’in gazetecilerle çok sayıda görüşmesi oldu. Muhabirler ve yazarlar arasında sadece mümkün olduğunca röportaj verdiği için değil, daha da fazlası, gazetecilere, hatta devrimci davaya olan düşmanlıklarını duyuranlara karşı da her zaman samimi olduğu için çok fazla arkadaş edindi. Basın özgürlüğü mücadelesini şiddetle destekledi. Onun çabalarıyla, birkaç gazeteci, devrimci hareketin gerçek teröristler-faşist gericiler tarafından ısrarla resmedilmiş “teröristler” imajından ne kadar farklı olduğunu gördü. Gazetecileri halka ulaşmak ve devrimci hareketin görüşlerini netleştirmek amacıyla tartışmalara dahil etti. Ka Oris’in düzenlediği basın toplantılarına katılma fırsatı bulan muhabirler hem karizmasına hem de alçakgönüllülüğüne tanık olmuşlardır.

Gerçekten de kamusal ve örgütsel konumuna rağmen, Ka Oris kolay yaşamdan kaçınan ve bir Parti kadro ve gerilla savaşçısının zor ve meşakkatli yaşamını seçen mütevazı bir devrimci olarak kaldı. Titiz, temiz ve askeri bir yaşam tarzı vardı. Hapishanede tedavi edilmemiş bir enfeksiyondan kaynaklı idrar kesesi kalıcı olarak hasar görmüştü. Ama o, ordunun hastalığına ve hasta olduğu yönündeki tekrarlanan uyarılarına güldü. Genel olarak sağlıklı kaldı ve son zamanlarda bile günlerce yürüyebildi. Genç kızıl savaşçılar ve devrimciler, tıbbi durumuna ve ilerlemiş yaşına rağmen, halk savaşının zorlu yolunu almaya devam eden Ka Oris’den her zaman ilham aldılar.

Ka Oris, eşi Ka Maria Malaya ve iki çocuğuna derinden bağlı, içten bir aile babasıydı. Birçok devrimcide olduğu gibi, uzun ayrılıklara katlandılar. Kendisi de önde gelen bir Parti kadrosu olan Ka Maria’ya en yüksek saygıyı duyuyordu.

Yoldaşlara sıcak bir sevgiyle davrandı, özellikle de genç olanlara. Yoldaşlara ve kitlelere karşı sınırsız sevgisi ve ilgisi vardı. Herkese iyi bakılmasını sağlamak için bir noktaya değindi. Onunla birlikte olmayı kolaylaştıran derin bir espri anlayışı vardı. Ka Oris, kızıl savaşçılar, köylü kitleler, Lumadlar, işçiler ve şehirlerdeki çeşitli kesimler tarafından sevilen bir yoldaştı. Birçokları için, yoldaşların büyük ve küçük endişeleriyle ilgilenen sevgi dolu bir baba figürüydü.

Geniş işçi ve köylü kitlelerinin Ka Oris’e olan sevgisi, sadece büyük toprak ağalarının, büyük burjuva kompradorların, maden şirketlerinin, bürokrat kapitalistlerin, zorbaların ve diktatörlerin ve baskıcı ve sömürücü sistemi sürdüren faşist teröristlerin nefreti ile eşleşiyor. Tüm zenginliklerini ve kaynaklarını Ka Oris’in imajını şeytanlaştırmak ve karartmak için kullandılar. Korkak ve onursuz faşistler, Ka Oris cinayetlerini kutlamada kendilerini aştılar. Ka Oris’i öldürmenin devrime bir son vereceğini düşünerek kendilerini sadece kandırıyorlar. Ka Oris’in de dediği gibi, devrim haklı olduğu için devam edecek.

Faşistler onun hayatını elinden alarak sadece Ka Oris’i ölümsüzleştirmeyi başardılar. Artık Filipin halkının kalplerinde ve zihinlerinde kahramanlarından ve simgelerinden biri olarak sonsuza dek yaşıyor. Onun yılmaz devrimci direniş ruhu, yeni nesil Parti kadrolarını ve genç Kızıl savaşçıları aşılamaya devam ediyor. Gerçek ulusal özgürlük ve toplumsal kurtuluş, toprak reformu ve ulusal sanayileşme, her türlü baskı ve sömürüden insanların kurtuluşu için mücadeleyi sürdürecek gelecek nesillere ilham kaynağı olacaktır.

Yaşasın Yoldaş Oris’in Anısı!

Marksizm-Leninizm-Maoizm meşalesini yüksek tutun!

Demokratik halk devrimi davasını ilerletin!

Tam zafere kadar halk savaşını ilerletin!

Yaşasın Yeni Halk Ordusu!

Yaşasın Filipinler Komünist Partisi!

Yaşasın Filipinler Halkı!

Englısh: https://www.tkpml.com/cpp-central-committee-the-memory-of-ka-oris-will-live-forever/?swcfpc=1