FKP Merkez Komitesi: FUDC’nin 50. yıldönümünde tüm müttefik ve dostlara mesaj

FUDC’nin 50. yıldönümünde tüm müttefik ve dostlara mesaj

Filipinler Komünist Partisi

Merkez Komitesi 

24 Nisan 2023

Filipinler Komünist Partisi’nin (FKP) tüm üyeleri ve Yeni Halk Ordusu’nun (YHO) tüm Kızıl savaşçıları ve komutanları adına FKP Merkez Komitesi, FUDC’nin 50. yıldönümü vesilesiyle Filipinler Ulusal Demokratik Cephesi’ndeki tüm müttefiklerine ve dostlarına militan devrimci selamlarını sunar.

Ulusal Konsey’e, FUDC ve müttefik örgütlerinin tüm bu kutlama yılı boyunca aşağıdaki temayı taşımasını öneriyoruz:

FUDC’yi güçlendirin! Artan dış müdahale ve yükselen emperyalist savaş tehditleri karşısında Filipin egemenliği için mücadele etmek üzere Filipin halkını birleştirin! ABD-Marcos faşist rejimine karşı halkın ulusal ve demokratik çıkarları için militan mücadeleler yürütün! Ulusal demokratik devrimi zafere taşıyın!

Bu vesileyle, Filipin devriminin tüm kahramanlarını ve şehitlerini hatırlayalım ve saygıyla analım. Jose Ma. Sison, Benito Tiamzon yoldaşlara özel bir onur verelim. Sison, Benito Tiamzon, Wilma Austria, Fidel V. Agcaoili, Antonio Zumel, Julius Giron’un yanı sıra Parti ve FUDC’nin diğer kilit liderlerini ve gerici devlet teröristleri tarafından öldürülen ya da vefat eden barış danışmanlarını özel olarak onurlandıralım. Ulusal demokratik devrime hizmet etmeye devam eden FUDC’nin sayısız müttefikine minnettarlığımızı ifade edelim.

Filipin halkı egemen sistemin giderek kötüleşen krizi ve Marcos rejimi ile FSK’nin ABD tarafından savaş provokasyonlarında kullanılması ve Çin saldırganlığı karşısında dik durmaması nedeniyle emperyalist savaşların girdabına yakalanma tehdidiyle karşı karşıya olduğundan, FUDC’nin güçlendirilmesi ve daha da canlandırılması acil bir ihtiyaçtır.

Önümüzdeki dönemde FUDC, halkın yurtseverlik ruhunu geliştirmek için yaygın çabalar yürütmeli ve yükselen emperyalist rekabet ve savaş tehditlerine karşı ülkeyi savunmak için halkın en geniş kesimini birleştirmeli, harekete geçirmeli ve seferber etmelidir. ABD’nin emperyalist askeri müdahalesinin yoğunlaştığı ve neoliberal politika rejimi altında baskı ve sömürü biçimlerinin kötüleştiği bir ortamda FUDC, ulusal demokratik devrimi ve ulusal özgürlük ve demokrasi davasını daha güçlü bir şekilde ilerletmek için tüm çabayı göstermelidir.

FKP ve FUDC

Partinin girişimiyle FUDC, 24 Nisan 1973’te, ABD-Marcos faşist diktatörlüğü tarafından sıkıyönetim ilan edilmesinin üzerinden bir yıldan kısa bir süre geçtikten sonra kuruldu. O gün FUDC Hazırlık Komisyonu, 10 maddelik programını içeren “ABD-Marcos Diktatörlüğünü Devirmek için Birleşin” Manifestosunu yayınladı. O günden bu yana Filipin halkı üç güçlü silaha sahip oldu: Parti, YHO ve FUDC.

Diktatörlük karşıtı mücadelenin tüm seyri boyunca, FUDC ve programı, geniş halk kitlelerine faşist rejime karşı yürüyüşlerinde ve genel devrimci direnişlerinde rehberlik eden en güçlü işaretlerden biri olarak hizmet etti. FUDC aracılığıyla, diktatörlüğe karşı geniş kitle mücadelelerinin sağlam çekirdeği olarak hizmet eden geniş bir ulusal demokratik güçler yeraltı ağı inşa edildi.

FUDC’nin manifestosu ve 10 maddelik programı Filipin halkının geniş kesimleri arasında hızla ilgi gördü ve onları örgütlenmeye ve faşist rejime karşı harekete geçmeye teşvik etti. FUDC başlangıçta gençlik ve öğrencilerden, kadınlardan, köylülerden ve açık faşist yönetimin dayatılmasıyla yeraltına çekilmek zorunda kalan diğer sınıf ve kesimlerden oluşan bir dizi örgütü bir araya getirdi. 1973’ten bu yana FUDC sürekli olarak genişledi ve şu anda 18 yeraltı örgütünden oluşuyor: Filipinler Komünist Partisi, Yeni Halk Ordusu, Devrimci Sendikalar Konseyi, Katipunan ng mga Samahang Manggagawa, Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid, Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan, Kabataang Makabayan, Katipunan ng mga Gurong Makabayan, Makabayang Samahang Pangkalusugan, Liga ng Agham para sa Bayan, Lupon ng Mananaggol para sa Bayan, Artista at Manunulat para sa Sambayanan, Makabayang Kawaning Pilipino, Compatriots – Denizaşırı Filipinliler ve Ailelerinin Devrimci Örgütü, Ulusal Kurtuluş için Hıristiyanlar, Cordillera Halk Demokratik Cephesi, Moro Direniş ve Kurtuluş Örgütü ve Lumadların Devrimci Örgütü.

FUDC, Filipin halkının en sağlam birleşik cephe örgütüdür. Uzun süreli halk savaşı yoluyla halkın demokratik devrimini desteklemek üzere tüm ilerici sınıf ve kesimleri bir araya getirir. Emperyalizme, feodalizme ve bürokrat kapitalizmine karşı birleşik cephe örgütlenmesinin çeşitli düzey ve biçimlerinin siyasi ağırlık merkezidir.
Uzun süreli halk savaşının yürütülmesi sırasında, devrimci kitle örgütlerinin örgütlü gücüne, yerel Parti örgütlerine ve Yeni Halk Ordusu’nun silahlı gücüne dayanarak köy ve köyler arası düzeylerde, belediye ve belediyeler arası ve hatta ilçe düzeylerinde siyasi iktidar organları inşa edilmiştir. Bunlar toprak reformu politikalarını ve programlarını uygulamak, adalet dağıtmak ve halk arasındaki çelişkileri çözmek, eğitim ve sağlık hizmetlerini yürütmek gibi devlet işlevlerini yerine getirmektedir. Bunlar gerici devlete karşı yaygın silahlı direniş yürütmek üzere halkı örgütler ve harekete geçirir.

Tüm bunlar bir arada ele alındığında, gelecekteki Filipinler Demokratik Halk Hükümeti’nin (FDH, çn.) embriyosunu, işçi ve köylülerin temel ittifakına dayanan ve proletaryanın önderliğinde tüm ilerici ve yurtsever sınıfların birleşik cephesini oluşturur. Ülke çapında kurulana kadar FDH, FUDC tarafından temsil edilmektedir.
FDH’yi temsil eden FUDC, diğer oluşumlarla siyasi, ekonomik, askeri ve proto-diplomatik ilişkiler kurmuştur. Anti-emperyalist güçler arasında uluslararası dayanışmayı aktif olarak teşvik etmiştir. Doğrudan ya da dolaylı olarak, FUDC diğer hükümetler ya da uluslararası kuruluşlar tarafından yarı-devlet olarak tanınmıştır.
Şu anda Filipin kırsalında iki hükümet bulunmaktadır: Filipinler Cumhuriyeti Hükümeti (FCH) ve FUDC tarafından temsil edilen FDH. FDH Kızıl ve devrimci; FCH ise Beyaz ve gerici. Her iki taraf da son 54 yıldır devam eden iç savaşta savaşan taraflardır.

FUDC 1987’den beri FCH ile barış müzakereleri yürütmektedir. Filipin halkının ulusal ve demokratik çıkarlarını sağlam ve mükemmel bir şekilde temsil etmiş ve CTP’nin barış müzakerelerini bir aldatma ve pasifikasyon aracı olarak kullanma planını boşa çıkarmıştır. Müzakereler, başta İnsan Hakları ve Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Saygı Üzerine Kapsamlı Anlaşma (CARHRIHL) olmak üzere önemli anlaşmalar üretmiştir. FUDC, iç savaşın sosyoekonomik ve siyasi kökenlerini ele alma konusundaki kararlılığını açıkça ortaya koymuş ve bunu yaparken toplumun geniş kesimlerinin desteğini adil ve kalıcı barış davasına çekmiştir.

FUDC’nin 12 maddelik programının önemi ve aciliyeti

FUDC’nin 12 maddelik programı, Filipin halkının ulusal özgürlük ve demokrasiye yönelik kolektif arzusunun sistematik bir ifadesidir. Filipinler’deki tüm siyasi parti ve örgütlerin programları arasında en üstün olanıdır.

FUDC programı, iktidardaki Marcos faşist ve kukla rejiminin neoliberal, Filipin karşıtı ve anti-demokratik politikalarının ve programlarının yanı sıra, ister sözde demokratik ister zorba olsun, önceki tüm rejimlerin anti-tezidir. ABD emperyalizminin, büyük burjuva kompradorların ve büyük toprak ağalarının yerel egemen sınıflarının çıkarlarına taban tabana zıt olan işçilerin, köylülerin ve Filipin toplumunun diğer tüm sömürülen ve ezilen sınıflarının yanı sıra tüm ilerici ve yurtsever güçlerin çıkarlarını temsil etmektedir.

Egemen yarı sömürgeci ve yarı feodal sistemin keskinleşen krizi, FUDC’nin 12 maddelik programının uygulanmasının önemini ve aciliyetini vurgulamaktadır. FUDC’nin programının hazırlanmasından bu yana geçen elli yıl boyunca Filipinler’deki yarı sömürge ve yarı feodal koşullar niteliksel olarak değişmemiştir. Sadece niceliksel olarak daha da kötüleşti, Filipin halkı her zamankinden çok daha kötü baskı ve sömürü koşullarından muzdarip.

(a) ABD’nin Filipinler’e askeri müdahalesinin artması. ABD’nin Geliştirilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması (EDCA) kapsamında en az dört askeri üs ve tesis daha inşa etme planları buna işaret etmektedir. Bu, ABD’nin Filipinler’de silah depoladığı ve Amerikan askerlerini konuşlandırdığı mevcut beş askeri üs ve tesise ilavedir. Yeni askeri üsler, ABD’nin Çin’e en yakın ülkelerden oluşan ve “Birinci Ada Zinciri” olarak adlandırılan bölgede 27.1 milyar dolarlık bir füze istasyonu ağı kurma planlarının bir parçası olacak. Bu aynı zamanda Tek Çin Politikasını baltalamaya ve Tayvan’ın bağımsızlığı için çağrıları körüklemeye odaklanan Çin’e karşı devam eden savaş provokasyonlarının bir parçasını oluşturmaktadır.

Aynı zamanda ABD, Filipinler’deki ulusal demokratik devrimi bastırmak için silah sağlayarak, finanse ederek ve FSK’nin karşı ayaklanma operasyonlarını destekleyerek karşıdevrimci savaşını yoğunlaştırıyor. ABD emperyalistlerinin nafile umudu, devrimci silahlı mücadeleyi ezmek ve böylece emperyalist rakibi Çin ile olası bir silahlı çatışmada kukla silahlı kuvvetlerini tam olarak kullanabilmek ya da maksimize edebilmektir.

(b) ABD güdümlü kontrgerilla operasyonları kapsamında faşist baskı ve devlet terörizminin yoğunlaştırılması. FSK ve Filipin Ulusal Polisi (FUP) tarafından insan hakları ve uluslararası insan hakları hukukunun yaygın bir şekilde ihlali söz konusudur; bu ihlaller arasında toplulukların katledilmesi, gıda ablukaları, ayrım gözetmeksizin silahların ateşlenmesi, havadan ve topçu bombardımanı, yargısız infazlar, adam kaçırmalar, hukuksuz ve haksız tutuklamalar, işkence ve sivillere ya da savaşçı olmayanlara yönelik diğer zulümler yer almaktadır.

(c) Kitlesel yoksulluğu daha da kötüleştiren ve insanların sosyo-ekonomik koşullarını ağırlaştıran neoliberal politikalar ve önlemler için giderek artan agresif baskı. Bu politikalar insanları daha ağır baskı ve sömürü biçimlerine maruz bırakmaktadır. Çok uluslu şirketlerin faaliyetlerini genişletme yönündeki artan çaba, köylülerin ve balıkçıların yaygın bir şekilde mülksüzleştirilmesine, ekonomik yerinden edilmeye ve üretici güçlerin yok edilmesine neden olmaktadır. Bunlar Filipin ekonomisinin geri kalmış, tarımsal ve sanayi öncesi durumunu daha da derinleştirmekte, akut işsizlik, yüksek fiyatlar karşısında düşük ücretler, ithalata ve dış borçlanmaya bağımlılık vb. ile sonuçlanmaktadır.

(d) İktidardaki siyasi sistemin derinleşen krizi. Bürokratik ayrıcalıklarını en üst düzeye çıkarma telaşındaki iktidardaki Marcos-Duterte kliği, siyasi ve ekonomik gücü tekelleştirme çabalarını agresif bir şekilde sürdürmektedir. 1987’deki anayasayı değiştirme planı, sıkıyönetim uygulama yetkilerini kısıtlayan hükümleri ortadan kaldırmaya ve iktidardaki kliği sürekli kılmaya yönelik planların bir parçasıdır. Bu entrikalar, egemen sınıfların çeşitli klikleri arasındaki çatlakları ve rekabeti derinleştirmektedir. Aynı zamanda Marcos ve Duterte kampları arasındaki çatışmalar da ordunun, polisin ve diğer kilit devlet kurumlarının kontrolü, devlet ihalelerinden rüşvetlerin cebe indirilmesi, kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretinden haraç toplanması ve benzeri bürokrat kapitalist ganimetin kontrolü konusunda rekabet ettikleri için derinleşiyor.

Bu sorunlar, iktidardaki yarı sömürge ve yarı feodal sistemin can çekişme halinin altını çizmektedir. Bunlardan herhangi biri ya da iki veya daha fazla faktörün bir araya gelmesi, ekonomik ve siyasi krizde keskin bir dönüşün dayanak noktasını oluşturabilir ve bu da geniş halk kitlelerini harekete geçirerek demokratik ve militan kitle hareketini yükseltebilir.

Bu meselelerin patlayıcı ve yıkıcı gücü, uluslararası kapitalist sistemin süregelen krizi ve yeni bir mali kriz, durgunluk ve ekonomik bunalım ihtimalinin artması bağlamında da artmaktadır. Dünya genelinde, ezilen ve sömürülen sınıflar kötüleşen politikalara ve emperyalist savaşlara direnirken hem kapitalist merkezlerde hem de daha az gelişmiş yarı sömürge ülkelerde kitlesel gösterilerde bir artış yaşanıyor.

FUDC’nin gelişen devrimci dalgalanmadaki rolü

Filipinler Komünist Partisi, uzun süreli halk savaşı yoluyla ulusal demokratik devrimin yürütülmesinde Filipin halkına önderlik etmeye devam etmektedir. FUDC’ye bağlı örgütleri ve üyeleri müttefiki olarak görmekten memnuniyet duymaktadır.

Egemen sistemin keskin bir şekilde kötüleştiği, emperyalistler arası rekabetin arttığı ve emperyalistler arası savaş olasılığının yükseldiği bir dönemde Parti, devrimci silahlı mücadelede hem şehirlerde hem de kırsalda kitle hareketinde ve FUDC ile diğer birleşik cephe örgütlerinin inşasında önümüzdeki dönemde bir artış görmektedir. Önümüzdeki büyüme döneminde devrimci güçlerin benzeri görülmemiş bir güce ulaşması için parlak beklentiler bulunmaktadır.
Yeni Halk Ordusu, kırsal kesimde uzun süreli halk savaşı yürütmeye her zamankinden daha kararlıdır. Devrimci silahlı mücadele yolunu korumuş ve bu yolda sebat etmiştir ve giderek genişleyen ve derinleşen bir kitle tabanı üzerinde kapsamlı ve yoğun bir gerilla savaşı yürütmeye devam etmektedir.

Devrimci kitle hareketi önümüzdeki aylarda ve yıllarda daha da ileriye gidecektir. Pandemi sırasında yaşanan militarist kilitlenme döneminin ardından, şimdi çeşitli sektörlerdeki ekonomik ve siyasi mücadelelerin düzeyinde dikkat çekici bir yükseliş var. Daha yüksek ücretler talep etmek, ağır çalışma koşullarına karşı çıkmak, sözleşmelileştirme ve diğer baskıcı esnek çalışma düzenleriyle mücadele etmek için işçi grevlerinin ve kitlesel eylemlerin temposu artıyor. Topraksızlaştırma, kırsal iflas ve ekonomik yerinden edilmeye neden olan tarımsal liberalizasyon ve diğer baskıcı neoliberal politikaların sona erdirilmesine yönelik tepki, gerçek toprak reformu taleplerinin yanı sıra köylü kitle mücadelelerini birleştirmeye ve canlandırmaya devam etmektedir. Farklı bölgelerde barajlara ve diğer altyapı projelerine, madencilik ve plantasyon faaliyetlerinin genişletilmesine karşı mücadele yoğunlaşmaya devam ediyor. Geniş balıkçı kitleleri, yıkıcı ıslah planlarına ve büyük yabancı şirketlerin ekonomik olarak yerlerinden edilmelerine neden olan su altı madenciliğine direnmek için bir araya geliyor. Jeepney ve kamu hizmeti sürücülerinin son grevi, yarı-proleter kitlelerin geçim kaynaklarını ellerinden alan baskıcı sosyoekonomik politikalara ve programlara nasıl direndiklerini vurgulamaktadır. Militan ve yurtsever öğrenci ve gençlik hareketi, artan eğitim maliyetleri ve devlet tarafından terk edilmenin yanı sıra artan emperyalist müdahaleye karşı da yükselmeye devam edecektir.

Siyasi baskı ve sivil ve siyasi hak ihlalleri halkın öfkesini, kınamasını ve direnişini kışkırtmaya devam ediyor. Baskı savaşının ardındaki ABD emperyalistlerinin sorumluluğu iyice açığa çıkıyor. Filipin halkının öfkesi, çok uluslu şirketler ve onların yerel temsilcileri tarafından çevrenin ve insanların geçim kaynaklarının yabancılar tarafından yağmalanmasına ve tahrip edilmesine ve Marcos-Duterte kliğinin başını çektiği büyük bürokrat kapitalistlerin yaygın yolsuzluklarına karşı yükselmeye devam ediyor.

FUDC ve tüm müttefik örgütleri, Filipin halkının maruz kaldığı tüm toplumsal kötülüklerin en yoğun ifadesi olan ABD-Marcos rejimine karşı en geniş birleşik cepheyi inşa etmek ve halkın ulusal ve toplumsal kurtuluş savaşını ilerletmek için tüm devrimci, ilerici ve pozitif güçleri birleştirmek, örgütlemek ve toplamak için topyekûn çabaların çekirdeği olarak hizmet etmelidir.

FUDC’yi, müttefik örgütlerini ve diğer bağlı kuruluşlarını, anti-faşist, anti-emperyalist ve antifeodal birleşik cepheyi genişletmek ve güçlendirmek amacıyla önümüzdeki yıl aşağıdaki görevleri, kampanyaları, mücadeleleri ve faaliyetleri yürütmeye çağırıyoruz:

a) ABD-Marcos faşist rejimine karşı en geniş ittifakı kurmak. Marcos’un yabancı ekonomik çıkarlara boyun eğdiğini ifşa etmek ve buna karşı çıkmak. İktidardaki Marcos-Duterte kliğinin ekonomik ve siyasi gücü tekeline alma planlarını ifşa edin, karşı çıkın ve izole edin. Marcos hanedanının haksız servetini geri alma entrikaları, kamu fonlarının büyük burjuva operasyonlarına aktarılması, ithalatın serbestleştirilmesi maskesi altında yapılan kaçakçılık ve diğer entrikalar da dahil olmak üzere iktidardaki kliğin yolsuzluklarını ifşa etmek.

b) Filipinler’deki ABD askeri üslerinin kapatılmasını, ABD askerlerinin geri çekilmesini, ABD’nin askeri müdahalelerine ve savaş tatbikatlarına, Çin’e karşı savaş provokasyonlarına ve müdahale etmeme ilkesini ihlal eden acımasız kontrgerilla operasyonlarının finansmanına son verilmesini ifşa etmek ve talep etmek için bir kampanya yürütmek. EDCA, Misafir Kuvvetler Anlaşması, Karşılıklı Savunma Anlaşması ve ABD ile yapılan diğer tüm eşitsiz askeri anlaşmaların feshedilmesi çağrısında bulunun. Çin askeri tesislerinin kapatılması, askeri güçlerin geri çekilmesini ve Filipin deniz kaynaklarının yağmalanmasının durdurulmasını talep edin.

c) Liberalleşme, deregülasyon ve özelleştirme gibi neoliberal politikalara karşı verilen ekonomik mücadelelere, özellikle de işçilerin ücret artışı taleplerine yaygın destek sağlayın. Kırsal kesimde gerçek bir toprak reformu için ve maden şirketlerinin girişine, plantasyonların genişletilmesine, ekoturizme, barajlara ve enerji projelerine ve çevreyi ve insanların geçim kaynaklarını tahrip eden diğer programlara karşı verilen mücadelelere geniş destek sağlayın. Ağır vergilerin ve külfetli dış borç ödemelerinin dayatılmasına karşı çıkın.d) Geniş bir anti-faşist birleşik cephe inşa edin. Yaygın devlet terörizmini, insan hakları ihlallerini ve uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ederek sivillere ve sivil topluluklara yönelik saldırıları, özellikle de kadın ve çocuk hakları ihlallerini ifşa edin. Sivillerin hayatını tehlikeye atan ayrım gözetmeyen ve orantısız hava bombardımanı ve topçu ateşinin durdurulmasını talep edin. Artan faşist baskı ile yabancı şirketlerin ülke kaynaklarını yağmalamasının, ücretleri daha da aşağı çekmesinin, toprakları gasp etmesinin ve halkı mülksüzleştirmesinin önünü açmaya yönelik saldırgan neoliberal baskı arasındaki bağlantıyı ifşa edin.e) FUDC’nin 12 Maddelik Programını akademiden gecekondulara, fabrikalardan işyerlerine ve kırsal kesime kadar mümkün olan tüm biçim ve mekanlarda güçlü bir şekilde tanıtmak ve uygulamak. Milyonlarca geniş kitleye ulaşmak için aktif bir kitlesel eğitim, propaganda ve kültür hareketi geliştirin. Halkın son 54 yıllık devrimci mücadelede kazandığı zaferler ve acılarını sona erdirmek için ulusal demokratik devrimi gerçekleştirme ihtiyacı hakkındaki bilgi ve bilincini arttırın.

f) Tüm FUDC müttefik örgütlerinin benzeri görülmemiş bir şekilde genişlemesini ve büyümesini sağlamak için güçlü bir örgütlenme hareketi geliştirin ve diğer ezilen sınıfları ve kesimleri temsil edecek yeni örgütler inşa edin. Çalışma toplantıları ve özel konferanslar düzenleyin ve örgütsel yapılarını inşa edin. Halkı harekete geçirme yeteneğine sahip yeni kitle liderleri üretin. Devrimci yeraltını güçlendirin ve tüm devrimci güçleri güvence altına almak için öz savunma komitelerinin kurulmasını sağlayın.

g) FUDC’yi bir ittifak olarak güçlendirin. FUDC, tarihi ve çalışmaları hakkında iç eğitim gerçekleştirerek müttefik örgütlerin üyelerinin bilincini yükseltmek. FUDC’nin müttefik örgütleri arasında koordinasyon ve işbirliğini geliştirmek. FUDC’nin yurtdışı ofisi ile bağlantılarını güçlendirmek ve FUDC’nin uluslararası temsilcilerinin çalışmalarını desteklemek.

h) Yeni Halk Ordusu için yaygın siyasi ve maddi destek oluşturun. İşçiler, öğrenciler, kadınlar ve diğer kesimler arasından Kızıl savaşçıları aktif olarak örgüte katın. Yerel halk milis birimlerine ve YHO’nun gerilla birimlerine maddi, siyasi ve istihbari yardım sağlamak için öz savunma birimlerini harekete geçirin.

i) Demokratik Halk Hükümetini tanıtmaya ve temsil etmeye devam edin. FUDC’yi Filipin halkının temsilcisi olarak tanıtmak için uluslararası bir kampanya yürütmek. Filipin halkının ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesi için uluslararası destek toplamaya devam edin. Ülkeler ve diğer uluslararası kuruluşlarla proto-diplomatik ilişkiler kurmaya devam etmek. FUDC’nin adil ve kalıcı bir barışa olan bağlılığını desteklemeye devam etmek.

j) Anti-emperyalist dayanışma ağları ve ittifakları kurma ve genişletme çabalarına yardımcı olun. Emperyalist savaşlara karşı geniş uluslararası ittifaklar kurulmasına yardımcı olun. İşçilerin, köylülerin ve diğer emekçi halkların demokratik kitle mücadelelerine ve diğer ülkelerdeki devrimci silahlı direnişlere dayanışma desteği verin.

FKP Merkez Komitesi, FUDC’nin önümüzdeki devrimci yükseliş döneminde çok önemli bir rol oynayacağını düşünmektedir. FUDC’nin tüm güçlerinin, halkı uyandırmak ve yurtsever ve demokratik direnişin her biçimini yürütmek, halk savaşına yaygın destek sağlamak ve ulusal demokratik devrimi ileriye taşımak gibi zor görevleri omuzlamak için tüm çabayı göstermeye devam edeceğinden eminiz.

Yaşasın Filipinler Ulusal Demokratik Cephesi!

Yaşasın Yeni Halk Ordusu!

Yaşasın Filipinler Komünist Partisi!

Yaşasın Filipin halkı!

Englısh: https://philippinerevolution.nu/statements/message-to-all-allies-and-friends-on-the-FUDCs-50th-anniversary/