FKP: Uzak Güney Mindanao’da FKP-YHO liderinin vefatı ve FSK’nin cenazesine saygısızlığı üzerine

Uzak Güney Mindanao’da FKP-YHO liderinin vefatı ve FSK’nin cenazesine saygısızlığı üzerine

Filipinler Komünist Partisi

04 Kasım 2022

Filipinler Komünist Partisi’nin (FKP) tüm liderliği ve üyeleri, Partinin önde gelen kadrolarından ve Uzak Güney Mindanao’daki Yeni Halk Ordusu’nun (YHO) komutanlarından biri olan Yoldaş Emmanuel Fernandez’in (Ka Ampog, Ka Akuy, Ka Brad) vefatından derin üzüntü duymaktadır. Ka Ampog’a en yüksek saygılarımızı sunuyor, ezilen ve sömürülen sınıfların davası için yaşamı boyunca gösterdiği adanmışlık, katkı ve fedakarlıkların onuruna sıkılı yumruğumuzu kaldırıyoruz.

Partinin Merkez Komitesi üyesi olan Ka Ampog, hipertansiyon ve diğer rahatsızlıklardan muzdarip olduğu yılların ardından geçtiğimiz 30 Ekim’de Sultan Kudarat’taki Barangay Buenaflures, Senatör Ninoy Aquino’da vefat etti. Kendisi 63 yaşındaydı. Son nefesini verdiğinde köylü kitlelerin arasındaydı ve YHO sağlık görevlilerinin bakımı altındaydı. Kızıl savaşçılar büyük bir özenle Ka Ampog’un naaşını temizleyip bir köylü kulübesine getirerek ailesi tarafından alınıp defnedilmesi için gerekli düzenlemeleri yaptılar.

Yerel polis bu durumdan haberdar oldu, kulübeye geldi ve rapor tuttu. Raporlar 603. Tugay subaylarına ulaştığında, Tugay silahlı askerlerini söz konusu kulübeye göndermiştir. 30 Ekim günü, Ka Ampog’un kimliğini tespit eden askerler, Ka Ampog’un cesedine kurşun sıkmaya başladılar. Daha sonra 603. PT subayları, ödül parasını cebe indirmek için sahte bir zafer iddiasıyla YHO komutanının silahlı bir çatışmada öldürüldüğünü kamuoyuna açıkladılar.

Parti, Filipinler Silahlı Kuvvetlerini (FSK), özellikle de 603. Piyade Tugayını, uluslararası insan hakları standartlarını küstahça ihlal ederek Ka Ampog’un naaşına saygısızlık ettikleri için şiddetle kınamaktadır. Bu ihlalin failleri, savaşın ya da silahlı çatışmanın yasal ve medeni bir şekilde yürütülmesine ilişkin uluslararası kanunları tamamen hiçe sayan faşist-teröristler olarak teşhir edilmeli ve kınanmalıdır. Onlar vahşilikte sınır tanımayan canavarlar gibidir. İşledikleri suçların bedelini ödemelidirler.

FKS’nin Ka Ampog’un naaşına saygısızlık etmesi, FSK’nin faşist-terörist birliklerinin, özellikle Mindanao ve kırsalında geniş köylü kitlelerine ve Lumad halkına karşı ülke çapında yürüttüğü bastırma kampanyasında devam eden yaygın insan hakları ihlallerini yansıtmaktadır.

Ka Ampog’un ölümü devrimci hareket için derin bir kayıptır. Ancak Parti kadroları, YHO komutanları ve Uzak Güney Mindanao’daki savaşçılar onun yerini doldurmaya ve halkın devrimci mücadelelerine önderlik etmeye kararlıdır. Ka Ampog’un anısı onlara emperyalizme, feodalizme ve bürokrat kapitalizmine karşı direnişin zorlu yolunda sebat etmeleri için sonsuza kadar ilham verecektir.

Ka Ampong, Güney Cotabato, Tampakan’da küçük bir toprak ağası ailesinden geliyordu, ancak hayatının çoğunu işçilerin ve köylülerin, tarım işçilerinin, plantasyon işçilerinin, Lumad halkının ve diğer emekçi insanların mücadelesine adadı. Marksizm-Leninizm-Maoizm’i ciddiyetle inceledi, uyguladı ve kitlelerin tarihi nasıl şekillendirdiğini tam olarak anladı.

Komünist bir lider olarak Ka Ampog her zaman alçakgönüllüydü. Özeleştiri yapar, ilkeleri açıklarken ve başkalarının anlamasına yardımcı olurken sabırlı olsa bile hatalarını ve zayıflıklarını kabul etmekten çekinmezdi. Aynı zamanda mükemmel bir gerilla komutanıydı ve pek çok büyük ve önemli taktiksel taarruzu yönetti. Aynı zamanda dostları ve müttefikleriyle güçlü ilişkiler kurdu.

Uzak Güney Mindanao’da, geniş kitleler şu anda yabancı büyük kapitalist plantasyon sahipleri ve büyük maden şirketleriyle işbirliği yapan büyük burjuva kompradorlar ve büyük toprak ağaları tarafından daha da kötü baskı ve sömürü biçimlerine maruz kalmaktadır. Binlerce kişi topraklarından sürülüyor. Direnenler ise faşist terör devleti tarafından acımasızca bastırılıyor.

Parti, Uzak Güney Mindanao’daki tüm devrimci güçleri kendilerini sağlamlaştırmaya ve güçlendirmeye, işçi, köylü ve azınlık halk kitleleriyle sıkı bir şekilde birleşmeye, direnişlerinde, haklarını ve refahlarını savunmalarında halka önderlik etmeye, faşistleri, zalimleri ve yağmacıları cezalandırmaya ve halkın ulusal özgürlük ve demokrasi özlemini ilerletmeye çağırır.

Ka Ampog’un devrimci ruhu yaşamaya devam etsin!

Yaşasın Yeni Halk Ordusu!

Yaşasın Filipinler Komünist Partisi!

Yaşasın Filipinler Ulusal Demokratik Cephesi!

Yaşasın Filipin proletaryası ve halkı!

Englısh: https://philippinerevolution.nu/statements/on-the-passing-away-of-cpp-npa-leader-in-far-south-mindanao-and-afp-desecration-of-his-remains/