Juanito Magbanua’nın Son Röportajı: YHO Negros Adası Sözcüsü Filipinler’deki Komünist İsyanın Dünü, Bugünü ve Geleceğini Konuştu

Juanito Magbanua’nın Son Röportajı: YHO Negros Adası Sözcüsü Filipinler’deki Komünist İsyanın Dünü, Bugünü ve Geleceğini Konuştu

Filipin Devrimi Web Merkezi (PRWC), militantwire.com’un YHO Negros Adası Sözcüsü Ka Juanito Magbanua ile yaptığı röportajı yeniden yayınladı. Röportajın tamamını aşağıda okuyabilirsiniz.

Filipinler Komünist Partisi (FKP) ve Yeni Halk Ordusu (YHO) dünyanın en uzun soluklu isyanlarından birinin içindedir ve 50 yılı aşkın bir süredir Kızıl savaşçılar Filipin hükümetine ve güvenlik güçlerine karşı silahlı direniş yürütüyorlar.

Yakın zamanda Ferdinand “Bongbong” Romualdez Marcos Jr’ın seçilmesi, babasının politikalarının ve özellikle 1970’lerin başında ilan ettiği sıkıyönetimin komünist gerilla isyanının başlangıç aşamasını nasıl beslediği göz önüne alındığında oldukça sembolikti. Marcos Jr, yönetimi ve ordu son aylarda kamuoyu önünde sert bir tutum takındı ve ayaklanmaya karşı operasyonların temposunu arttırma sözü verdi. Bu kapsamda, önde gelen FKP-YHO üyelerinin izini sürme çabaları yoğunlaştırıldı ve odaklanılan bölgelerden biri de Filipinler’in merkezindeki Visayan Adaları’nın bir parçası olan Negros Adası oldu.

Filipinler Silahlı Kuvvetleri’ne (FSK) göre, 23 Mart 2021 ile 10 Ekim 2022 tarihleri arasında Negros’ta en az sekiz YHO savaşçısı öldürüldü. Ekim ayının başından bu yana adada en az altı çatışma yaşandı ve binlerce kişi Negros’un bazı bölgelerindeki çatışmalardan kaçtı. Bu yılın başlarında FSK, YHO’nun Negros Occidental’daki gücünün yarı yarıya azaldığını iddia etmişti.

YHO’nun Negros’ta beş cephesi bulunmaktadır. Bunlar arasında Orta Negros Cephesi 1 ve 2 ile Güneybatı Negros Cephesi yer alıyor. Yetkililer geçen yıl Kuzey Negros Cephesi’ni ve bir önceki yıl da Güney Doğu Negros Cephesi’ni dağıttıklarını açıklamışlardı. YHO bunu reddetmektedir. Çatışmalarla ilgili anlatılar da benzer şekilde tartışmalı: YHO bazen FSK’nin sahte karşılaşmalar düzenlediğini ya da sivilleri öldürdüğünü iddia ediyor. FSK ise operasyonlarının meşru olduğunu ve Negros’taki YHO gruplarının toplumu hedef alan suçlular olduğunu söylüyor.

Militant Wire, önde gelen gerilla liderlerinden ve Negros Adası’ndaki YHO Bölgesel Operasyon Komutanlığı sözcüsü Juanito Magbanua ile 10 Ekim 2022’de FSK tarafından öldürülmeden kısa bir süre önce röportaj yapmayı başardı.

Juanito’nun ölümü Negros’taki ağ için önemli bir darbe oldu ve öldürülmesini çevreleyen ayrıntılar iki taraf arasında yoğun bir şekilde tartışıldı. Filipinler Silahlı Kuvvetleri Juanito’nun güvenlik güçleriyle girdiği bir çatışmada öldüğünü iddia ederken, FKP, FSK tarafından yakalandığını ve yargısız infaz edildiğini ileri sürmektedir. FKP daha sonra Magbanua’yı en yüksek saygı duruşu ve kızıl selam ile onurlandırdı.

YHO Negros Sözcüsü Juanito Magbanua

Kimsiniz, kişisel geçmişiniz nedir ve YHO’ya ne zaman/neden katıldınız?

Ben Ka Juanito Magbanua, Yeni Halk Ordusu’nun Negros Adası’ndaki Bölgesel Operasyonel Komutanlığı olan Apolinario Gatmaitan Komutanlığı’nın sözcüsüyüm. 1983’te Kabataang Makabayan’a (ya da Milliyetçi Gençlik – bir yeraltı gençlik kitle örgütü) katıldığımda üniversitedeydim. O zamanlar bir KM üyesi olarak görevim, özellikle Marcos karşıtı diktatörlük hareketinin çok güçlü olduğu o dönemde, gençleri bilinçlendirmek, örgütlemek ve harekete geçirmekti. KM’ye üye kazandırmak da görevimin bir parçasıydı. Devrimci görevlerime olan bağlılığım nedeniyle aynı yıl Filipinler Komünist Partisi’ne (FKP) alındım. Birkaç yıl sonra Kent Partizan Birimi’nin bir parçası oldum. 1994 yılında Yeni Halk Ordusu’na (YHO) katıldım.

Tam olarak nasıl askere alındınız? Bölgesel YHO grubunuzda yükselirken hangi pozisyonlarda bulundunuz?

Bir Parti faaliyetçisi olarak, Parti tarafından belirlenen herhangi bir çalışma alanında görevlendirilebilirdim. Negros’taki YHO birimlerinden birinde takım lideri olarak faaliyete başladım. Daha sonra Güney Merkez, Kuzey ve Güneybatı Negros’taki gerilla cephelerinin komutanı olacaktım. Ayrıca, özellikle eğitim ve mühimmattan sorumlu olmak üzere Bölgesel Askeri Kurmay’ın altında görevlendirildim. 2010 yılında AGC-YHO Negros’un sözcüsü oldum ve bu görevimi halen sürdürmekteyim.

Negros Adası YHO’sının tarihçesinden bahseder misiniz?

Partinin adada gerilla savaşı başlatmaya yönelik ilk girişimi 1969 yılında Yeni Halk Ordusu’nun kurulmasından birkaç ay sonraydı. İlk YHO ekibi, kitle tabanı henüz hazırlanmamış olsa bile erken bir askeri harekata giriştiği için bu girişim başarılı olamadı. Negros’un kuzeyindeki Cadiz Şehri’nin savaş lordu Armin Gustilo hemen onlardan haberdar oldu ve Filipin Constabulary’yi (Polis teşkilatı kastediliyor ed.) gönderdi. Birlik, Negros Occidental’daki Victorias City dağlarında savaşa zorlanana kadar kendilerini tamamen askeri bir durumun içinde buldu. Lider kadro Ka Apolinario “Boy” Gatmaitan bu olay sırasında tutuklandı ve ardından öldürüldü.

1973 yılında FKP’nin ulusal liderliği Yoldaş Pendong’u (Edmundo Legislador) Negros’a gönderdiğinde YHO Negros Adası’nda başarılı bir şekilde örgütlendi. KM üyelerinin, kilise mensuplarının, köylülerin ve Güneybatı Negros’taki (Negros Occidental’in bir parçası) yerleşimcilerin yardımıyla, köylü kitleleri YHO’yı kendi bölgelerinde sıcak bir şekilde kucakladı. Çiftçiler ve yerleşimciler, despot toprak ağalarının topraklarını zorla gasp etmesi nedeniyle uzun zamandır topraklarının ve geçim kaynaklarının savunulmasına hasret kalmışlardı. Bu koşullar altında YHO Negros ortaya çıktı. FKP’nin rehberliği ve mutlak liderliği sayesinde YHO Negros 1974 yılında Güneydoğu Negros’a (Negros Oriental’in bir parçası) kadar genişledi. 1984 yılına gelindiğinde YHO Negros, Kuzey, Orta ve Güney Negros’ta bölük büyüklüğünde gerilla cephelerinden oluşuyordu.

Tekmil veren YHO savaşçıları

YHO ulusal düzeyde ne için mücadele ediyor? Bölgesel YHO ağınız yerel düzeyde ne için mücadele ediyor? Hükümete, orduya ve polis güçlerine karşı ne gibi bölgesel ve yerel eleştirileriniz var?

Emperyalizm, bürokrat kapitalizmi ve feodalizm Filipin halkının başına bela olan üç temel sorundur. Mevcut ABD-Marcos II rejimine kadar geçmiş rejimler gerçek bir tarım reformu ve temel endüstrilerin inşasını gerçekleştirmedi. Ekonomi geri kalmıştır ve dış borç açısından özellikle ABD’ye büyük ölçüde bağımlıdır. Filipinler’in yarı-sömürge ve yarı-feodal bir karaktere sahip olmasının nedeni budur.

Özellikle Negros’ta yukarıda bahsedilen monokrop (Yunanca: monos: tek; chroma: renk tek renk anlamında ed.) ekonomi bu karakterin ifadesidir. Ezilen kitleler esas olarak büyük komprador toprak ağalarının tekelindeki şeker endüstrisine bağımlı çiftçiler ve tarım işçilerinden oluşmaktadır. Bu durum, kitleler arasında açlık, yoksulluk, işsizlik, düşük ücretler ve insan hakları ihlallerinin yaygın olması nedeniyle halkın sömürülmesine ve ezilmesine neden olmakta, bu da devrimci bir duruma elverişli siyasi ve ekonomik krizi şiddetlendirmektedir.

Üç temel sorunun yol açtığı bu yaygın krize, sosyalist bir perspektifle ulusal demokratik bir devrim gerçekleştirmekten başka bir yanıt yoktur. UDH öncelikle, kentleri kırlar üzerinden kuşatma stratejisiyle silahlı mücadele yürütür ve siyasi iktidarı egemen sınıfın elinden alana kadar dalga dalga ilerler. Bu, Parti’nin siyasi çizgisi ve Filipin halkına olan bağlılığıdır.

Marcos Jr’ın seçilmesi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir ve babasının hükümdarlığı ile tarihsel paralellikler var mı?

İlk olarak, Marcos Jr seçimleri hileli bir seçimle kazandı. Seçim sonuçlarını Otomatik Sayım Makinesi aracılığıyla manipüle etti ve böylece büyük bir farkla ikna edici bir galibiyet elde etti. Sadece seçimlere hile karıştırarak bile Marcos Jr babasının izinden gitmiş oldu. Ve tıpkı kendisinden önceki babası gibi, ABD emperyalizmine uşaklık edeceği kesindir.

İlk Ulusa Sesleniş konuşmasına (SONA) dayanarak, ekonomiyi ilerletmek için kilit programlar olan gerçek toprak reformuna ve ulusal sanayileşmeye önem vermedi. Silahlı çatışmanın temel nedenini çözmek için Filipinler Ulusal Demokratik Cephesi ile barışı ele almakla ilgilenmiyor. Bunun yerine, köylü topluluklarının kitlesel olarak yerlerinden edilmesine ve yaygın insan hakları ihlallerine yol açan kırsal alanların militarize edilmesine büyük ölçüde bel bağlamaktadır.

Görevdeki ilk 100 gününde bile, geniş kitleler FSK’nin sözde ‘artan operasyonel temposunun’ yanı sıra pandemi, enflasyon ve doğal felaketlerin getirdiği krizin yükünü hissederken, savurgan ve duyarsız olmakla eleştiriliyor. Marcos Jr krizi çözmek için somut planlar ortaya koymadı ve bunun yerine bir partiden diğerine geçerek zenginlik gösterisi yapıyor.

Marcos Jr’ın iktidara gelmesinden bu yana Negros Adası’nın bölgesel durumu nasıl değişti?

Marcos Jr, IMF-Dünya Bankası tarafından dikte edilen neoliberal politikaları uygulamaya devam ederken, Negrosluların yaşam kalitesinde önemli bir değişiklik olmadı. Aslında, Marcos Jr’ın petrol fiyatlarındaki artışları durdurmak için somut bir planı olmadığı için durum daha da kötüye gitti ve bu da işçi ücretleri düşük kalırken temel malların fiyatlarını artırdı.

Şekerin neoliberalleştirilmesi de, özellikle Negros’un büyük ölçüde şeker endüstrisine dayanan tek ürünlü bir ekonomi olması nedeniyle daha da kötüleşti. Rejim, yaklaşan şeker ithalatıyla ilgili olarak kimi günah keçisi ilan edeceğine dair ucuz tiyatrolara ve suçlama oyunlarına başvurmaktan başka bir şey yapmadı. Şeker krizini çözemeyen şeker stokçuluğu ekonomiyi daha da kötüleştirdi ve zaten düşük olan ücretlerin gerçek değerini daha da düşürdü.

Hükümet ülke genelinde komünist isyancılara karşı mücadeleyi artırma sözü verdi, bu konuda neler söyleyeceksiniz?

Yeni Halk Ordusu’nun (YHO) 1969 yılında 60’tan fazla gerilla savaşçısı ve yetersiz silah gücüyle kurulmasından bu yana, ABD-Marcos diktatörlüğü uzun süredir YHO’yı henüz küçük ve zayıfken yok etmeyi amaçlıyor. YHO, Parti’nin mutlak liderliği sayesinde bu tür planları boşa çıkarmada başarılı olmuştur. Bunun yerine, Orta Luzon’dan Visayas ve Mindanao’ya kadar genişleyerek zafer kazanmıştır. ABD-Aquino I, ABD-Ramos, ABD-Estrada, ABD-Arroyo, ABD-Aquino II, ABD-Duterte gibi birbirini izleyen rejimlerin diğer tüm Operasyonel Planları (OPlan) başarısız olmuştur. 53 yılı aşkın bir süredir mevcut ve geçmiş rejimler devrimci hareketi yenmeye çalışmış ancak başaramamışlardır.

Bir zamanlar küçük ve zayıf bir halk ordusu olan YHO, bugün kitlelerin derinliklerine kök salmış büyük ve güçlü bir güç haline gelmiştir. YHO şu anda Filipinler’deki toplam 85 vilayetin 75’inde 110 gerilla cephesinde faaliyet göstermektedir. Ülkedeki devrimci güçlerin mevcut durumuna bakıldığında, geniş kitlelerin desteğini almaya devam eden mevcut rejimin silahlı devrimci güçleri yenmesi artık imkansız hale gelmiştir. Büyük toprak ağaları ve kompradorlar tarafından yönetilen hükümet ve onların bürokrat müttefikleri, sorunun köklerine inmekle ilgilenmedikleri için halk her zaman silahlanmaya ve YHO’ya katılmaya yatkın olacaktır.

Daha spesifik olarak, hükümet ve ordu sizin bölgesel ağınızı hedef alma niyetlerini belirtmişlerdir. Ulusal Güvenlik Danışmanı Sekreter Hermogenes Esperon Jr, Negros Adası’nda kalan FKP-YHO-UDC’nin yakında yenilgiye uğratılacağını söyledi. Bu konuda yorum yapabilir misiniz?

Negros, büyük ölçüde şeker endüstrisine dayanan tek ürünlü bir ekonomi olarak, geniş arazileri tekelinde bulunduran despot toprak ağalarına ev sahipliği yapmaktadır. Adada sosyal huzursuzluk çok belirgin ve “patlamayı bekleyen bir sosyal volkan” lakabını hak etmiş durumda. Bu nedenle, feodalizmi sürdüren toprak sahibi elitlerin çıkarlarını korumak ve yabancı çıkarlara boyun eğdirmek isteyen rejimin ayaklanmaya karşı önlemlerinde ulusal önceliklerden biridir.

Esperon, Negros’taki devrimci silahlı güçlerin yok edilebileceği blöfünü görüyoruz, çünkü bu plan da kendisinden önceki tüm diğer planlar gibi başarısız olmaya mahkum. 53 yıldır devletin ‘yakında yenilgiye uğrayacak bir YHO’ anlatısı sürekli olarak çürütülmüştür. Öncelikle halk ordusu tarafından yürütülen silahlı mücadele, sosyalist bir perspektifle ulusal demokratik devrimin gerçekleştirilmesi için egemen sınıftan siyasi iktidarı ele geçirmeyi amaçladığından Filipinli kitlelerin desteğini sürekli olarak kazanmaktadır. Dur durak bilmeyen saldırı ve propagandalarına rağmen YHO, gerçek bir toplumsal değişim isteyen kitlelerin gönülden desteğini almaya devam ediyor.

Buna ek olarak, FSK sizi (Juanito Magbanua) kişisel olarak ve çok agresif bir şekilde arıyor gibi görünüyor. Medyaya sizi baskınlarından “kaçıyor” olarak tanımladılar. Sizi neden bu kadar çok yakalamak istiyorlar?

Bölgesel Operasyon Komutanlığı’nın sözcüsü olarak benim görevim, çeşitli acil meselelere ilişkin duruşumuzu ifade etmek, gerici rejim tarafından ortaya atılan yalanlara karşı koymak ve kitleleri halk savaşı konusunda bilgilendirmektir. Gerici klik, yalanları ve tatlı sözleriyle tüm medyayı tekeline almak istiyor. Bu yüzden beni aramakta bu kadar çaresizler, çünkü aldatıcıların her zaman gerçeğe karşı alerjisi olacaktır. Onların göremediği şey, baskı ve sömürü var olduğu sürece, benim gibi halkın bilincini yükseltme ve bu çürümüş sistemi sistematik olarak ifşa etme görevini yerine getirecek daha çok kişinin olacağıdır. Benim gibi silahlı devrim yoluna devam edecek daha çok kişi olacaktır. Bu yol ne kadar zorlu ve uzun olursa olsun.

3’üncü Piyade Tümeni’nin halkla ilişkiler şefi Yüzbaşı Kim Apitong sizi “terörist” olarak nitelendirdi ve yerel halkın desteğini kaybettiğiniz için “kaçtığınızı” ve “hayal kırıklığına uğradığınızı” söyledi. Ayrıca FSK’nin 303. Piyade Tugay Komutanı Negros Occidental’daki YHO grubunun gücünün Temmuz ayında %50 azaldığını iddia etti. Bu yorumlar hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Gericiler, hareketin devrimci ideallerini itibarsızlaştırmak için devrimcileri ‘terörist’ olarak yaftalıyor. FKP-YHO-FUDC, sosyalist bir perspektifle ulusal demokratik bir devrim yürüten devrimci örgütlerdir. Gerçek teröristler önceki rejimler ve mevcut ABD-Marcos II rejimidir. Cinayetler, katliamlar, yasadışı tutuklamalar, uydurma suçlamalar, gelişigüzel bombalamalar ve sivillerin taciz edilmesi şeklinde yaygın insan hakları ihlallerine yol açan yoğunlaştırılmış askeri operasyonlarıyla halkı terörize eden onlardır. Görünüşe göre sürekli hüsrana uğrayanlar da onlar.

Eğer Yüzbaşı Apitong Negros’taki YHO gücünün Temmuz ayında %50 azaldığını iddia ediyorsa, o zaman FSK/FUP birleşik gücünün toplam gücü neden 14 tabura ulaşıyor? Bu, Filipin Ordusunun beş taburundan oluşan iki piyade tugayı, Tümen Keşif Bölükleri, İzci Ranger Bölükleri, Özel Eylem Gücü Taburu, Bölgesel Mobil Güç Taburu, PUP ve Sivil Silahlı Kuvvetler Coğrafi Birimi (CAFGU) ile hazırda bekleyen hava ve topçu desteği anlamına gelmektedir. Bu tür silahlı kuvvetlerin konuşlandırılması Negros’un bu tür olaylara karşı koyabilecek güçlü bir devrimci güce sahip olduğunu kanıtlamaktadır.

Negros Adası’nda savaş alanındaki mevcut durum nedir? Son birkaç aydır çıkan haberlere göre, YHO Negros’ta zemin kaybetmiş gibi gösteriliyor. YHO’nın konuşlandığı yerlerin ele geçirildiği, yerel halkın yetkililere istihbarat sağladığı ve çok sayıda çatışmanın yanı sıra teslim olanların da olduğu söyleniyor. Bu raporlar doğru mu?

Negros’taki YHO, silahlı mücadele yürütmek, kitle tabanını inşa etmek ve tarım devrimini yürütmek gibi üç ayrılmaz görevini güçlü bir şekilde uyguluyor. Yoğunlaşmış tabur liderliğindeki askeri operasyonlar nedeniyle birkaç Kızıl savaşçımızın şehit olduğu gerilemeler var, ancak bu Negros’taki YHO’nın silahlı mücadele yürütme kapasitesini kaybettiği anlamına gelmiyor. Negros’taki her bir YHO birimi yoğunlaşma, dağılma ve yer değiştirme taktiklerini kullanarak gerilla savaşını operasyonel hale getirmektedir. Bu da YHO’nın sabit bir savaş hattı olmadığı anlamına geliyor. Uzun süreli halk savaşı hala stratejik savunma aşamasındayken, YHO düşmanın kendi gücünden daha az olduğu yerlerde taktik saldırılar düzenliyor ve sonunda düzenli hareketli savaş yürütmek için sürekli güç kazanıyor.

Kana susamış kasapları birkaç kişiye para ödeyebilir ya da bazılarını terörize ederek onlardan bilgi almaya zorlayabilir ama bu insanların kalbini kazandıkları anlamına gelmez.

Bu sözde teslim olanlarla ilgili olarak, FSK/FUP ve LGU (Yerel Yönetim Birimi ed.) uzun zamandır Geliştirilmiş Kapsamlı Yerel Entegrasyon Programı’nın (E-CLIP) sağmal inekleri haline getirmişlerdir. ABD-Duterte rejimi sırasında uygulamaya konulan programın, teslim olan her kişiye geçim yardımı olarak 50,000 Peso ve acil yardım olarak 15,000 Peso ödediği söyleniyor. Sözde faydalanıcıların çoğunluğu teslim olmaya zorlanan çiftçilerdir ve ödül parası üst düzey yetkililer tarafından cebe indirilmiştir.

Kuzey Negros Cephesi Sekreter Yardımcısı Isabella Necesario, Temmuz ayında Negros Occidental, Calatrava’da yakalandı. Kendisi görünüşe göre üçüncü sıradaki lider, bu doğru mu? Onun yakalanması Kuzey Negros Cephesi’ni nasıl etkiler? Yerine geçecek yetenekli biri var mı?

Tutuklamalar ve ölümler savaşın doğal sonuçlarıdır. Silahlı devrim, yeni sömürgeci devletin haksız ve kana susamış gerici savaşına karşı Komünist Parti önderliğinde halk tarafından yürütülen haklı bir savaştır. Ve tam da haklı olduğu için kitleler onu desteklemeye ve ona katılmaya yönelmiştir. Devrim elli yılı aşkın bir süredir devam etmektedir çünkü Parti kadrolarının ve Kızıl savaşçıların mücadeleyle yoğrulduğu yerde durmaksızın yeni kan akışı vardır. Her zaman yetenekli bir yedek olacaktır çünkü her zaman kötüleşen yarı-sömürge ve yarı-feodal krizden doğan devrimciler olacaktır. Devlet devrimi ne kadar engellemeye çalışırsa, devrim o kadar gelişecektir.

Filipin ordusu 6 Temmuz’da Negros Occidental’daki Binalbagan’da Orta Negros Gerilla Cephesi 2’nin dört liderini öldürdüğünü iddia etti. Bunlar Roel Sagon (30 yaşında), Rowell Udtuhan (40 yaşında), Alden Rodgriguez (20 yaşında) ve Nika Ledesma (25 yaşında). Ordu, Lesema’nın Manga 3 siyasi lideri, Sagon’un Merkez Negros 2’nin manga lideri ve Utuhan’ın da onun yardımcısı olduğunu söyledi. Cephe 2’deki rolleri neydi ve ölümleri grubu nasıl etkiledi?

Binalbagan 4’lüsü, Santol Binalbagan’daki Sitio Amiles’te bir çatışma olarak iddia ettiklerinin aksine, bu rejimin kana susamış paralı askerleri tarafından katledildi. Dört kızıl savaşçı, 94. IB unsurları 6 Temmuz şafağında baskın düzenlediğinde bir kulübede gripten iyileşmekteydi. O gün sabah 8:00 sularında, yakındaki Sitio Kalunakon’a getirildiler, katledildiler ve bir çatışmada öldürülmüş gibi gösterildiler.

Gerici devlet güçlerinin bu korkakça ve acımasızca eylemini şiddetle kınıyoruz. Dört şehit çatışmaya girmemişlerdi ve savaşacak durumda değillerdi. Açıkça görüldüğü üzere, ölümleri aşırı bir öldürme olup, İnsan Hakları ve Uluslararası İnsan Hakları Saygı Kapsamlı Anlaşması (CARHRIHL) ve Savaş Protokollerinin ihlalidir.

Yoldaşlarımızın yasını derinden tutuyoruz ama aynı zamanda biliyoruz ki baskı ve zulüm devam ettiği sürece, onlar gibi daha fazla insan seve seve silahlanacak ve halk ordusuna katılacaktır.

Negros genelinde YHO’nın yapısı nedir? Bölgesel komutanlıklar nasıl kurulmuştur?

Bölgesel operasyonel komutanlık olarak Apolinario Gatmaitan Komutanlığı adadaki YHO’ya liderlik etmektedir. Bu komutanlık altında Roselyn Jean Pelle Komutanlığı (RJPC) – Kuzey Negros Cephesi, Leonardo Panaligan Komutanlığı (LPC) – Orta Negros Cephesi, Mt. Carsermon Komutanlığı (MCC) – Güney Orta Negros Cephesi, Armando Sumayang Jr Komutanlığı (ASJC) – Güneybatı Negros Cephesi ve Rachelle Mae Palang Komutanlığı (RMPC) – Güneydoğu Negros Cephesi olmak üzere beş (5) gerilla cephesi bulunmaktadır. Her gerilla cephesinin belirli bir sorumluluk alanı ve kitle tabanı vardır. YHO birimleri ayrıca çeşitli düzeylerdeki devrimci kitle örgütleri tarafından desteklenen halk milisleri, öz savunma birimleri ve Barrio (Filipinler’de en küçük yerel hükûmet biriminde köy, mahalle ed.) savunma komiteleri ile tamamlanmaktadır.

Negros’taki YHO’nın Negros Adası Bölge Parti Komitesi’nin rehberliği ve mutlak liderliği altında olduğunu belirtmek önemlidir.

Sizin gibi bir isyancı güç çok daha güçlü Filipin askeri ve polis güçleriyle nasıl savaşır? Ne tür bir gerilla savaşı stratejisi ve taktikleri bölgesel ağınızı başarılı kılıyor?

YHO sürekli genişleyen ve derinleşen bir kitle tabanına dayanarak kapsamlı ve yoğun bir gerilla savaşı yürütüyor. Düşmana büyük darbeler indireceğinden emin olduğumuz taktiksel saldırılar düzenliyoruz. Üstün bir düşmana karşı pusu kurmak ya da baskın yapmak için daha büyük bir güç toplamak, hızlı bir şekilde hareket ederken sürpriz unsurunu korumak, düşmanın kafasını karıştırmak için yanıltma operasyonları kullanmak gibi gerilla taktikleri uyguluyoruz. YHO, 1’e karşı 10 stratejisi ve 10’a karşı 1 taktiği uygulayarak, yenebileceği zayıf düşman birimlerine saldırır ve yeteneklerini istikrarlı bir şekilde güçlendirmek için silahları ele geçirir. YHO, Maoistlerin ‘düşmanı yok ederken kendini korumak’ ilkesini izleyerek kazanabileceği saldırılar düzenliyor.

Silahlı gerilla direniş ağınızın güçlü yönleri nelerdir?

Devrim bir kitle hareketidir ve YHO desteğini Filipin halkından almaktadır. Halk kendi gerçek ordusuna değer verir. YHO nerede olursa olsun, kitleler lojistik ve güvenlik desteği vermeye isteklidir. FSK ve FUP’nin izole edilmiş paralı askerleri, suçluları ve kan avcıları karşısında YHO’nın siyasi üstünlüğünün temeli budur. Bu, hiçbir bombanın ya da yüksek teknolojinin yenemeyeceği bir şeydir: halkın sömürü zincirlerinden kurtulmaya yönelik devrimci coşkusu.

Savaş alanında ve dışında karşılaştığınız en büyük zorluklar nelerdir?

YHO 1980’lerde askeri maceracılık çizgisinde gerilemeler yaşadı ve bu nedenle kitle tabanının önemli bir bölümünü kaybetti. Ancak İkinci Büyük Düzeltme Hareketi sırasında bu hatalar eleştirilip düzeltildi ve Negros’taki FKP ve YHO Marksizm-Leninizm-Maoizm (MLM) rehberliğindeki ilkelerini yeniden teyit etti. Sonunda kitle tabanı yeniden kazanıldı ve YHO adanın tamamını etkin bir şekilde kapsadı, bu da önceki kukla rejimlerden mevcut rejime kadar karşılaştığı çeşitli zorlukların üstesinden gelen uzun süreli halk savaşını yürüten 5 gerilla cephesinin kurulmasına yol açtı.

Negros Devrimci Portalı (Negros YHO ile bağlantılı bölgesel bir medya grubu) geçtiğimiz günlerde şunları söyledi: “Negros Adası’ndaki Yeni Halk Ordusu (YHO) Bölgesel Operasyon Komutanlığı, FSK’nin artan operasyonel temposuna karşılık olarak Kızıl komutanları ve savaşçıları ‘genişleyen ve derinleşen bir kitle tabanına dayalı kapsamlı ve yoğun gerilla savaşını yoğunlaştırmaya’ yönlendirirken, Orta Negros’taki gerilla cepheleri Filipin Ordusu ve Filipin Ulusal Polisi (FUP) unsurlarına karşı saldırılar düzenliyor.” Bu talimata cevaben örgütünüzün FSK’ye karşı mücadeleyi nasıl yoğunlaştırdığını anlatabilir misiniz? Ve bu emir ilk etapta neden verildi?

FSK/FUP’nin artan ‘operasyonel temposuna’ karşılık olarak Ulusal Operasyon Komutanlığı tarafından yayınlanan ‘genişleyen ve derinleşen bir kitle tabanına dayalı kapsamlı ve yoğun gerilla savaşını yoğunlaştırma’ direktifini yükselteceğimiz için böyle bir emir yayınladık. Her bir gerilla cephesi baskın ve pusu gibi zafer getireceği kesin olan taktik taarruzlar başlatmalı ve aynı zamanda keskin nişancılık ve taciz operasyonları gibi yıpratıcı eylemler düzenlemelidir. Bu, seviyeyi stratejik savunmadan stratejik dengeye doğru ilerletmenin bir parçasıdır. “Vücuda birkaç darbe ve ara sıra kafaya darbe” taktiği, düşman operasyonlarını bozmak için yıpratıcı eylemlerin ve düşmanın silahlarına el koymak için yok edici eylemlerin doğru oranını ifade eder.

Tarım devrimi ve kitle tabanı inşası görevleriyle bütünleşmiş silahlı mücadele sayesinde, halk savaşı, YHO’nın kitleler arasında derinlemesine kök salmış olması nedeniyle rejimin karşıdevrimci dürtüsüne kapsamlı bir şekilde karşı koymuştur.

Hükümeti ve FSK’yi insan hakları ihlalleri ve zulümle suçladınız. Bunu okuyuculara açıklayabilir misiniz?

Egemen klik, kendi sınıf çıkarlarını korumak için çaresizlik içinde FSK/FUP’yi sömürüyor ve onları, köylüler, işçiler, kent yoksulları, küçük burjuvazi ve diğer ezilen ve sömürülen sınıflar arasındaki direnişi bastırmakla görevli fino köpekleri haline getiriyor. Statükoyu korumak için, acımasız paralı askerler yargısız infazlar, katliamlar, yasadışı tutuklamalar, uydurma suçlamalar, tehdit ve iftira gibi kalpsiz ve alçakça eylemlerde bulunuyorlar. FSK/FUP, çocuklara karşı bile çeşitli insan hakları ihlallerinde bulunma konusunda uzun bir geçmişe sahiptir ve cezasızlık kültürü yaygınlaştıkça daha da cesaretlenmektedirler. En son saldırılarından biri, geçtiğimiz Eylül ayında Negros Occidental, La Castellana, Sitio Natuling’de aralarında hamile bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğu Jacolbe ailesinin katledilmesidir.

Buna karşılık Filipin ordusu ve ulusal polis Negros Adası YHO örgütünü masum sivilleri öldürmekle suçluyor. Buna nasıl yanıt veriyorsunuz?

Devrimci hareket devrimci adalete sıkı sıkıya bağlıdır ve Uluslararası İnsan Hakları Hukuku’nu (IHL) takip eder. Kitlelere ve devrimci harekete haksızlık eden ya da onları tehlikeye atan belirli kişiler devrim mahkemelerinde yargılanır. Devrimci cezaları uygulayan YHO cepheleri, ilgili kişilerin işledikleri suçları açıklamak için kamuoyuna zamanında bildiriler yayınlar. Bu, uyuşturucuya ve teröre karşı saçma savaşlarında pek çok masum cana mal olan FSK/FUP’nin keyfi cinayetlerinden çok uzaktır.

Hükümet medyayı kullanarak grubunuzun altını oymaya oldukça kararlı görünüyor. Mücadelenizin psikolojik savaş ve medya/propaganda boyutu ne kadar önemli?

Gerici hükümet devrimci hareketi özellikle medya üzerinden izole etmeye kararlı. Medya şahsiyetlerini tehdit etmekten, basın açıklamalarımızı yayınlamamaya, sosyal medya hesaplarımızı engellemeye kadar bir dizi çaba var. Devrimci hareketi susturmak için her şeyi yapabilirler. Ancak gerçeğe dayalı propaganda en etkili olanıdır ve kitleler tarafından kolayca kavranır. Halk savaşı, propaganda da dahil olmak üzere tüm cephelerde yürütülen bir savaştır.

Grubunuz nasıl üye kazanıyor ve üye katılımı çabalarınızda ne kadar başarılı oldunuz? Nüfusun hangi kesimlerini saflarınıza katmakta en başarılısınız ve neden?

Yarı-sömürge ve yarı-feodal bir ülke olarak nüfusun çoğunluğu en çok ezilen ve sömürülen sınıf olan köylü ve işçi sınıfına mensuptur. Kırsal kesim nüfusun %75’ine ev sahipliği yapıyor. Köylü sınıfı ki bunlar aynı zamanda devrimin ana gücünü oluşturuyor. Kırsal kesim aynı zamanda düşman gücünün zayıf olduğu yerdir, bu nedenle YHO’ya katılımın en yoğun olduğu yer burasıdır. Halk ordusu esasen bir köylü ordusudur. İlk olarak, silahlı mücadele yoluyla ulusal demokratik devrim çiftçilerin temel toprak sorununu çözer, bu nedenle devrimi desteklemeleri ve halk ordusuna katılmaları kolaydır. Filipinler’in yoksullar tarafından her gün hissedilen yarı-sömürge ve yarı-feodal karakteri nedeniyle, kötüleşen kriz Filipin halkının büyük çoğunluğunun orduya katılımı için elverişli bir durum sağlamaktadır.

Kentsel alanlarda yaşayan ve silahlı mücadeleye katkıda bulunmak isteyen işçiler, öğrenciler, entelektüeller ve diğer kesimlere de kapımız açıktır. İnsanların silahlı devrime katılmasında en etkili olan baskıcı ve sömürücü sistemin kendisidir. Egemen sınıf ne kadar çok sömürür ve baskı uygularsa, insanlar halk savaşının haklılığını o kadar çok görür.

Savaşçılarınız çoğunlukla bölgenizden mi yoksa ada dışından da savaşçılarınız var mı?

Negros’taki devrimci hareket silahlı mücadele konusunda zengin bir geçmişe sahip. Aktif olarak devrim ve silahlı mücadele yürüterek önemli sayıda Kızıl komutan ve savaşçı yetiştirdi. YHO güçlerini her bölgenin özel koşullarına bağlı olarak konuşlandırmaktadır. Devrim, çeşitli bölgelerin halk savaşını ilerletmek için karşılıklı olarak birbirlerine yardım ettiği ulusal bir düzeyde yürütülmektedir.

Filipinler dışından YHO’ya katılmak isteyen kişilerden hiç talep aldınız mı? Yabancı/uluslararası komünist örgütlerden sembolik, maddi ya da başka türlü dayanışma ve destek alıyor musunuz?

Marksizm-Leninizm-Maoizm tarafından yönlendirilen Filipinler Komünist Partisi, proleter enternasyonalizmini temel ilkelerinden biri olarak benimser. Yabancı dayanışma ve desteğe açık olmakla birlikte, FKP-YHO esas olarak Filipin halkı tarafından gönülden desteklenerek kendine güven yoluyla faaliyet göstermektedir. Ulusal demokratik devrimin zaferi ve bunu izleyen sosyalist inşa, FKP’nin uluslararası proleter devrime temel katkısıdır.

Marcos Jr hükümetine karşı mücadelede bölgesel YHO ağınızın geleceğe yönelik planı nedir?

Filipin halkı, Marcos Jr’ın da babası gibi emperyalist efendilerinin emirlerine boyun eğen despotik ve yozlaşmış bir rejim kuracağını tahmin ediyor. Bu da geniş halk kitlelerinin büyük acılar çekmesine neden olacaktır.

Geçtiğimiz günlerde Filipinler Silahlı Kuvvetleri Komutanı, ülkedeki isyan sorununu sona erdirmek için “operasyonel tempolarını” arttırma çağrısında bulundu. Bu, savaş operasyonlarında daha büyük birliklerin seferber edilmesi ve obüsler, havan topları, toplar ve savaş uçakları kullanılarak bombalama yapılması anlamına gelecektir. Bu da sadece ağır hak ihlallerine, mülklerin ve çevrenin tahrip edilmesine yol açacaktır.

Daha fazla ateşli silah ve diğer askeri teçhizatı kazanmak için taktik taarruzlar başlatarak, kitle tabanını güçlendirerek, daha fazla kızıl savaşçı toplayarak ve kitlelerin ekonomik yaşamını ve refahını hafifletmek için anti-feodal mücadeleler yürüterek askeri operasyonlara militanca karşı koymaktan ve engellemekten başka bir yol yoktur.

Kızıl savaşçılar 50 yılı aşkın bir süredir bir isyan yürütüyor ve çatışmanın görünürde bir sonu yok gibi görünüyor. Savaş daha ne kadar devam edecek ve siz bu mücadelede galip gelebilecek misiniz?

Öncelikle YHO tarafından yürütülen silahlı mücadele halk tarafından ve halk içindir. FKP’nin rehberliği altındadır ve bu nedenle halkın geniş desteğini kazanmıştır. Yarı-sömürge ve yarı-feodal sistem devam ettiği sürece, kitlelerin silahlı devrimi yoğunlaşmaya devam edecektir. Yol ne kadar zorlu ve uzun olursa olsun, YHO, kitlelerle birlikte ve FKP’nin rehberliğinde devrim bayrağını zafere doğru dalgalandırmaya kararlıdır.

Okurlarımızın kendiniz ve grubunuz hakkında bilmesini istediğiniz başka bir şey var mı? Ya da eklemek istediğiniz başka bir yorum?

Yeni Halk Ordusu’nun Negros Adası’ndaki Bölgesel Operasyonel Komutanlığı olan Apolinario Gatmaitan Komutanlığı, Militant Wire’a acil konularla ilgili görüşlerimizi açıklayabileceğimiz bir platform sağladığı için şükranlarını sunar. Bu röportaj aracılığıyla, mevcut faşist rejimin devrimci hareketi itibarsızlaştırmak ve halkı yanlış yönlendirmek amacıyla ortaya attığı umutsuz yalanları çürütebiliyoruz. Ayrıca bu makalenin diğer ülkelerdeki okuyucularının da baskı ve sömürü zincirlerini kırmak için verilen halk savaşının haklılığını ve doğruluğunu anlayabileceklerini umuyoruz.

Zaman ayırıp sorularımızı yanıtladığınız için teşekkür ederiz.

Kaynak: https://philippinerevolution.nu/statements/juanito-magbanuas-final-interview-YHO-negros-island-spokesman-talks-past-present-and-future-of-philippines-communist-insurgency/