Georges Abdallah’ın TKP-ML’nin 50. Kuruluş Yıldönümü Mesajı

Georges Abdallah’ın TKP-ML’nin 50. Kuruluş Yıldönümü Mesajı

Değerli yoldaşlar, değerli dostlar,

Bugünkü buluşmanızın özünde olan coşkuyu sizinle paylaşmak, özellikle birkaç on yıldır bu uğursuz yerlerde bulununca, canlandırıcı olmaktan daha fazlasıdır benim için…

Bu kriz, yoksullaştırma ve büyük mücadeleler, emperyalist ve emperyalistler arası savaşlar, yıkımlar ve emperyalizme ve onun canice manipülasyonlarına hizmet edecek olan rejimlerin kriziyle yakından bağlantılı bölgelerarası gerilimler döneminde, Türkiye’deki komünist hareketin uzun mücadele rotasının, özellikle son on yıldır Arap dünyasını sallayan bu kitlesel seferberliğin tüm kahramanları için, gereğinden fazla elzem olduğu kanıtlanmıştır…

Kuşkusuz Türkiye’deki komünist hareketin en kararlı ifadelerinden biri olan TKP-ML’den bu bölgedeki anti-emperyalist/anti-kapitalist komünist dayanışmanın küresel dinamiklerini her zamankinden daha fazla güçlendirmesi istenmektedir. Elbette, “Şehitler Partisi”, Türkiye’deki işçi sınıfının en ileri katmanlarına giderek daha fazla kök salmanın gerekliliğini hiçbir zaman göz ardı etmemiştir ve bu konuda hiçbir çabadan kaçınmamıştır. Başarılar oldu, geri çekilmeler ve başarısızlıklar oldu; yine de bu köklenmeden dolayı, bölgedeki komünist dayanışmanın küresel dinamiklerini giderek daha fazla güçlendirebildi ve böylece komünizm için anti-emperyalist/anti-kapitalist mücadeleyi ilerletebildi.

Birkaç kez önemli önder kadroların birçoğu öldürüldü ve parti yine de ayağa kalktı ve mücadeleyi tüm biçimleriyle sürdürdü. Hiçbir zaman teslim olmadı ve komünist mücadele bayrağını yere bırakmadı. Kararlılıkları, bağlılıkları ve fedakarlıkları ile kendilerini mücadelenin meşaleleri yapan, devrimin çeşitli yollarında komünizmin zaferine doğru adımlarımıza rehber olan bu erkek ve kadınlara saygılarımla.

İbrahim Kaypakkaya ve Ali Haydar Yıldız’dan, Ahmet Çiçek ve Mehmet Demirdağ’a kadar yüzlerce önde gelen kadro ve diğer eylemciler ellerinde silahlarıyla komünist öncülerin asli rolünü üstlenerek hiç tereddüt etmeden ve duraksamadan düştüler. Onlar, özgürlük ve kurtuluş yolunu aydınlatan alevler olarak, halk kitlelerinin ve aktivistlerin kalplerinde ve zihinlerinde sonsuza kadar canlı kalacaklar.

Değerli yoldaşlar, değerli dostlar,

Gördüğünüz gibi, Siyonist askerler ve onların yerleşimci ve diğer üstünlükçü orduları bu günlerde Filistin’de en büyük zulmü gerçekleştiriyor. Her gün genç ve orta yaşlı insanlar şehit düşüyor. Toprakların istimlakı, evlerin yıkımı sürekli yaygınlaşıyor… Bu politika aslında hiç durmadı, bazen yavaşlıyor, bazen hızlanıyor; gerçeklikte yalnızca Batı emperyalizminin yapısal bir uzantısı olan bu varlığın dağılması/yıkılması ile duracaktır.

Bu günlerde, Filistin halk kitlelerinin ve onların savaşan öncülerinin seferber edilmesi, söz konusu kazanımları karşılar; nitekim, Şeyh Cerrah’tan Gazze’ye ve Batı Şeria’nın tüm şehir ve kasabalarına ve 48 topraklarına kadar, her yaştan Filistinli erkek ve kadın, hiçbir şeyin ve hiç kimsenin, kolektif bilince çok derinden kök salmış ve işgali sona erdirmek için elzem olan bu halk İntifada’larını ortadan kaldıramayacağını herkesten daha iyi biliyor. Her zamankinden daha fazla, onurun ve tüm umutların somutlaşmış hali…

Doğal olarak, belirli bir türdeki bu halkçı İntifada hiçbir zaman gerçekten yok olmadı… Belki bir kez daha “tarihsel işçi bloğunun” tüm bileşenlerinin mücadelesinin küresel dinamiği içinde inşa edildiğini ve yapılandırıldığını hatırlamakta fayda var. Proleterler ve bölgemizin halk kitlelerinin çeşitli bileşenleri birlikte ve ancak birlikte kazanacaktır.

Yoldaşlar, yerel düzeyde olduğu kadar bölgesel düzeyde ve hatta uluslararası düzeyde mücadelelerin çeşitli yakınlaşma süreçlerini teşvik etmek için elimizden gelenin en iyisini yapalım.

Yoldaşlar ve dostlar, Siyonist hapishanelerde hapsedilen Ahmed Saadat ve binlerce yoldaş size iğrenç duvarların arkasından devrimci selamlarını gönderiyor ve dikkatinizi 48 topraklarında olup bitenlere çekiyorlar ve Ramleh, Lydda, Hayfa ve Umm Al Fahm’da İsrail polisi tarafından açıkça desteklenen faşist ve üstünlükçü gruplar tarafından düzenlenen ratonnade’lerin (sokaktaki azınlıkları takip eden ırkçı ve saldırgan devriyeler) kapsamını görmezden gelmeyeceğinize veya küçümsemeyeceğinize kesinlikle her zamankinden daha fazla güveniyorlar..

Yoldaşlar, bununla birlikte bugün devam eden bu halk İntifada’sına katılan Filistinli halk kitleleri, seferberliğinize ve dayanışmanıza güveniyorlar ve güvenebilmelilerdir.

Siyonist hapishanelerdeki tutukluluk koşulları her geçen gün daha da kötüleşiyor ve bildiğiniz gibi yoldaşlar, uluslararası dayanışma bunlarla yüzleşilmesi için vazgeçilmez bir silahtır…

Dayanışma, ‘F tipi’ cezaevlerindeki tüm direnişçi yoldaşlarla dayanışma.

Dayanışma, Siyonist hapishanelerdeki ve Fas, Türkiye, Yunanistan ve Filipinler’deki ve dünyanın başka yerlerindeki tecrit hücrelerindeki direniş savaşçılarıyla dayanışma!

Kahrolsun emperyalizm ve onun Siyonist bekçileri ve diğer Arap gericileri!

Kapitalizm artık barbarlıktan başka bir şey değil, çeşitli biçimlerde ona karşı çıkan herkese selam olsun!

Birlikte Yoldaşlar ve ancak birlikte kazanacağız!

Tüm yoldaşlara ve arkadaşlara en sıcak komünist selamlarımı sunuyorum.

Yoldaşınız Georges Abdallah

Cumartesi 28 Mayıs 2022

Englısh: https://www.tkpml.com/message-from-georges-abdallah-on-the-50th-anniversary-of-tkp-ml/?swcfpc=1

French: https://www.tkpml.com/message-de-georges-abdallah-a-loccasion-du-50e-anniversaire-de-tkp-ml/?swcfpc=1