HBDH: BİRLEŞİK DEVRİM KARARLI ADIMLARLA, GENÇ YÜREKLERLE BÜYÜYOR!

BİRLEŞİK DEVRİM KARARLI ADIMLARLA, GENÇ YÜREKLERLE BÜYÜYOR!

HBDH’ın halklarımızla geliştirdiği bağ her geçen gün güçleniyor. Eylem ve etkinliğimiz büyüyor gelişiyor. Her an yeni Gezi ayaklanmalarının yaşanabileceği bu toplumsal süreçte HBDH’ın bu gelişim süreci ve büyüyen etkinliği düşmana korku salıyor. Görüyor ve anlıyorlar ki, olası bir halk kabarışında, Gezi benzeri bir ayaklanma sürecinde karşılarında öncüsünden yoksun ve beyni ıvır zıvır taleplerle iğdiş edilmiş bir halk bulmayacaklar. Karşılarında büyük bir altüst oluşu yaratacağına inanmış halklarımız ve onların HBDH’ı olacak. Faşist devletin korkusu kabusu budur. Yürüyüşümüzün her adımında, ortaya çıkarttığımız her pratiğimizde ve fedaice ölümsüzlüğü kucaklayan her savaşçımızda kabusları büyüyor.

Bütün gelişmelerden artık tüm çıplaklığıyla anlaşılabileceği, gibi faşist Türk devleti bir çöküşü önlemeye çalışıyor. Ekonomik ve politik olarak içinde bulunduğu çıkmazı çaresiz askeri hamlelerle aşıp ömrünü uzatabilmeye çalışıyor. Topluma açlık, yoksulluk, onursuzluk ve ölümden başka vadedecek hiçbir şeyi olmayanlar sadece ve sadece halklarımızın üzerinde uyguladıkları zor ile ayakta kalmaya çalışıyorlar. Bunun için tüm güçlerini kullanılıyorlar. Can havliyle ve hesapsız bir şiddetle halka ve onun öncüleri Birleşik Devrim Güçlerine saldırıyorlar.

Türkiye ve Kürdistan Devrimi sıcak ve zorlu bir yolda ilerliyor. Devrimin siperleri ateş altında. Birleşik Devrim Güçleri Büyük bedeller ödüyor. Yoldaşlarımız şehirlerde ve dağlarda zafer ile ölümsüzlüğün anlam birliğini kavrayarak ve her seferinde daha derinden kavratarak, fedaice yol alıyorlar. Boyun eğmeyen, ilerlemeyi başaran bir pratik ortaya koyuyorlar. Ve her bir ölümsüzümüz düşmanın amacının aksine Birleşik Devrimin yenilmezliğinin ispatı oluyor.

THKP/C MLSPB Savaşçıları Fırat Yıldırım (Tamer Kasabalı), Muhammed Tiril (Mahir Ernesto) Umut Özsepet (Çayan Kızılbaş) Fırat Çaplık (Alper Koçer Çakas) yoldaşlar 16 Eylül günü bir düşman saldırısı sonucu ölümsüzleştiler. Genç ömürlerine sığdırdıkları yiğit ve kararlı yürüyüşleriyle Birleşik Devrimimizin tarihine unutulmayacak bir sayfa daha eklediler. İstanbul’dan Afrin’e, Türkiye metropollerinden Kürdistan dağlarına kadar sergiledikleri pratikleriyle Birleşik Devrim hedefimizin taşıyıcısıydılar. Şimdi tüm genç birleşik devrim savaşçılarının yolunu aydınlatan birer meşale oldular.

4 genç savaşçımızın bizlere miras bıraktığı bayrak şimdiden onlarca genç savaşçı tarafından omuzlandı ve onlara sözümüz olsun ki Birleşik Devrimin zaferine değin elden ele taşınacak. Hedefe varacak! Çünkü Biz Halklarımızın umudu ve birleşmiş elleriyiz! Biz Birleşik Devrimin Öncüsüyüz! Bitmeyiz, tükenmeyiz YENİLMEYİZ!

Ölümsüzlüğü kucaklayan 4’lerimizin yüce anıları önünde saygı ile eğiliyor anılarına bağlılığın yaşam gerekçemiz olduğunu belirtiyoruz.

Tamer, Mahir, Çayan ve Alper Yoldaşlar Ölümsüzdür!

Faşist Devleti Yıkacağız!

Birleşik Devrim Kazanacak!

HBDH Yürütme Komitesi

10 Ekim 2019