TKP-ML MK SB: FAŞİZM KAYBEDECEK, DİRENEN HALK KAZANACAK! “BARIŞ PINAR”LARI KURUYACAK, ROJAVA KAZANACAK!

Açıklama No:2019/11

 

FAŞİZM KAYBEDECEK, DİRENEN HALK KAZANACAK!

“BARIŞ PINAR”LARI KURUYACAK, ROJAVA KAZANACAK!

 

Faşist TC devleti Rojava’ya saldırıyor. Emperyalistler güçlerden “olur” alan faşizm, aylardır sürdürdüğü tehditlerini pratiğe geçirdi. TC faşizmi, askeri-teknolojik üstünlüğünü kullanarak, örgütlediği cihatçı çetelerle Kuzey Suriye’ye yönelik işgal harekatına girişmiş bulunuyor.

TC faşizmin bu saldırganlığının birinci hedefi, başta Kürt ulusu olmak üzere, bölgede yaşayan ulus, milliyet ve inançlardan halkın Rojava Devrimi’yle kazandığı mevzilerin tasfiye edilmek istenmesidir. Faşizm burada kazanılan mevzilerin kendisi için bir tehdit olduğunun farkındadır. Ne pahasına olursa olsun bu devrimi boğmak istemektedir. Sorun, faşizm için “beka meselesi”dir.

Faşizmin saldırganlığının ikinci nedeni, iç politikada yaşanan tıkanma halidir. Ekonomik krizin ulaştığı boyut, işsizlik ve pahalılık artık hiçbir kara propagandayla kapatılamamaktadır. Faşizm, ırkçılık ve şovenizmle kendini yeniden üretmek istemekte, tek çareyi askeri işgal saldırılarında görmektedir. Nitekim Rojava’ya yönelik saldırıyla birlikte saflar dizilmiş, sağcısından “sol”cusuna herkes faşist R.T.Erdoğan ve saray rejiminin arkasında sıralanmıştır.

Faşizmin bu saldırganlığının üçüncü hedefi ise DAİŞ çetelerini yeniden diriltmektir. Emperyalistler ve bölge gericiliği tarafından doğrudan desteklenen DAİŞ’e TC devleti tarafından gönderilen tırlar dolusu askeri mühimmat yetmemiş, çeteler ağır bir yenilgiye uğratılmıştır. Faşist R.T.Erdoğan ve kliği, bir kez daha “kendi çocukları”na yardım elini uzatmaktadır.

TC faşizminin bu saldırganlığına onay veren emperyalist güçler, bir kez daha gerçek yüzlerini, insanlık ve halk düşmanı sınıfsal kimliklerini göstermiş durumdadırlar. Varolan durum bir kez daha Rojava Devrimi’nin kendi özgücüne dayanması gerektiğini ortaya koymuştur. Kürt, Arap, Süryani, Ermeni, Çerkes ulus, milliyet ve inançlardan halkın tek dayanağı kendi öz savunma gücünü örgütlemek ve faşist saldırganlığa karşı aktif savunmadan geçmektedir.

Bütün alanlarda faşizmin Rojava’ya yönelik işgal saldırısına karşı durmak anın devrimci görevidir. Bütün imkan ve olanaklarla işgal saldırısına karşı devrimci savaşı örgütlemek ertelenemez bir görevdir. Rojava direnişine katılmak, devrime ve direnişe her türlü olanak ve imkanı sunmak ve de faşizmi ve beslediği çeteleri yenilgiye uğratmak anın devrimci görevidir.

“Kobane düştü düşecek!” diyenler kısa sürede gerçeklikle yüzleştiler. Faşist DAİŞ çetelerini bütün imkan ve olanaklarıyla destekleyenler, “öfkeli çocukları”nın kahredici yenilgisini durduramadılar. Şimdi de olacak olan budur! Sonucu ne olursa olsun faşizm kaybetmiştir! Çünkü haksızdır! Çünkü meşru değildir! Enternasyonal proletarya ve ezilen dünya halkları Rojava halkının yanındadır. Zafer şimdiden kazanılmıştır…

 

Rojava Kazanacak, Devrim Kazanacak!

Yaşasın Devrimci Dayanışma!

Yaşasın Kürt Ulusunun Özgürce Ayrılma Hakkı!

TKP-ML MK SB

10 Ekim 2019

Kurdısh: https://www.tkpml.com/tkp-ml-mk-sb-fasizme-bin-bikeve-gele-berxebidin-ser-bikevin-kaniya-asitiye-bimiciq-e/

Englısh: https://www.tkpml.com/tkp-ml-central-committee-polit-bureau-tkp-ml-central-committee-polit-bureau/

Deutsch: https://www.tkpml.com/tkp-ml-zk-politburo-faschismus-wird-besiegt-die-widerstandskampferinnen-werden-siegen-friedensbrunnen-des-faschismus-wird-trocken-gelegt-rojava-wird-siegen/