HBDH: Çağrımızdır Faşizmi Yıkalım, Özgürlüğü Kazanalım!

 Çağrımızdır Faşizmi Yıkalım, Özgürlüğü Kazanalım!

 

Gerilla Alanlarından, Fabrika Hücrelerine, Alan Örgütlülüklerimizden, Milis Güçlerimize Kadar Tüm Birimlerimize,

Kürdistan ve Türkiye’nin Tüm Ezilen Halklarına, Emekçilere, Kadınlara, Gençlere

ÇAĞRIMIZDIR

FAŞİZMİ YIKALIM, ÖZGÜRLÜĞÜ KAZANALIM!

Faşizm kendi varlığını ve burjuva egemenliği sürdürebilmek için, tüm ezilenlerle, şiddeti her geçen gün artan bir çatışma halini ifade eder. Burjuva egemenlik için emekçilerin ve ezilenlerin en küçük bir başkaldırısı ya da varlığını sürdüren düzen karşıtı tek bir muhalefet odağı dahi yok edilmesi gereken bir tehdittir. Kapitalist burjuva egemenlik bu yüzden ezilenler için açlık, yoksulluk ve yoksunluğun yanında sürekli baskı, zulüm ve katliam üretir. Tüm bunlardan kalıcı sonuç alamadığı sürece burjuva şiddetin dozu her geçen gün artar ve giderek iktidar odakları dışında bütün halk kitlelerini kapsar.

Bugün Türkiye ve Kürdistan’da yaşanan durum tam anlamıyla budur! Yoksulluk ve yoksunluk cenderesi içinde emekçiler yaşamdan kovuluyorlar. Kadınlar, faşist iktidarın zeminini bilinçli olarak beslediği bu cinayet ve işkence düzenine her gün onlarca kurban vererek yaşamın dışına atılıyor. Gençler okul ve işyerlerindeki baskı ortamlarında nefessiz bırakılıyor. Kürt halkı üzerindeki, inkar ve imha uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Sağlık çalışanları, avukatlar, esnaflar, ücretli emekçiler ve toplumun baskılara karşı koymak için en ufak bir adım atmaya çalışan tüm kesimleri, acımasız bir baskı ve şiddetle karşı karşıya kalıyor.

Faşist devlet kendi egemenliğini devam ettirebilmek için ezilenlere sürekli şekilde ve her geçen gün dozunu artırarak saldırıyor. Tüm bu saldırılarla istediği sonucu alamaması daha fazla saldırmasından başka bir sonuç yaratmıyor. Ekonomik ve siyasi kriz her geçen gün büyüyor ve derinleşiyor. Kelimenin gerçek anlamıyla, iktidarları sallanıyor ve bunun farkındalar. Bu farkındalığın yarattığı büyük korkuyla daha da hırçınlaşıyor zalimleşiyorlar.

Bu saldırganlık ve vahşet, burjuva hukukunu dahi yok saymaları, gücün değil güçsüzlüklerinin ifadesidir. Bugüne kadar uyguladıkları bütün baskı ve zulüm politikalarından sonuç alamamış olmalarının itirafıdır. Savurdukları öfkeli tehditler ve bu öfkelerinin arkasındaki büyük korku, Birleşik Devrimin tüm toplumsal güçlerinin hala ayakta oluşundan, Birleşik Devrimin öncülerini dize getirememelerinden dolayıdır.

Faşizm onu durduracak ve yok edecek bir güç olmaksızın ne durur ne de yok olur. Faşizm ona karşı verilecek bir savaşla durdurulabilir ve yine ancak bu savaşla yıkılıp yok edilebilir. Faşizme karşı durmanın, onu ortadan kaldırmanın yolu, ona karşı her türlü mücadele araç ve yöntemiyle ve her alanda mücadele etmekten geçer. Bu mücadelenin adı Birleşik Devrim mücadelesidir ve faşizmden, bu karanlık düzenden kurtuluşun tek yolu da Birleşik Devrimdir!

Halkların Birleşik Devrim Hareketi olarak, kurulduğumuz günden bu yana faşizmin yıkılması, bu zulüm düzeninin tarihin çöplüğüne gömülmesi için mücadele ediyoruz. Birleşik Devrim hedefiyle verdiğimiz mücadele her geçen gün büyüyor. Egemenlerin yaptıkları “bitirdik, yok ettik” açıklamalarına rağmen sarsılmaz bir kararlılıkla adım adım hedefimize doğru yürüyoruz. Düşmanın hiçbir hamlesine boyun eğmedik, eğmiyoruz. Ödediğimiz hiçbir bedel ne kararlılığımızı eksiltiyor ne de savaş azmimizi düşürüyor. Aksine düşmanın her türlü özel savaş propagandasını, mücadelemizi güçsüz göstermek için uydurduğu her türlü yalanı yürüttüğümüz mücadele ve verdiğimiz savaşla boşa çıkarttık, boşa çıkartıyoruz. Düşmanın yapmaya çalıştığı hiçbir şey, atmaya çalıştığı hiçbir adım artık karşılıksız kalmıyor, kalmayacak.

Tüm ezilenler inanmalı ve güvenmelidir ki, düşman diz çökene, faşizm yıkılana kadar durmayacağız! Sonu muhteşem kılana, ezilenlerle o bayram gününü, Birleşik Devrimi yaşayana kadar savaşacağız!

İşte bu inanç ve kararlılıkla bir kampanya, yeni bir mücadele seferberliği başlatıyoruz!

FAŞİZMİ YIKACAĞIZ, ÖZGÜRLÜĞÜ KAZANACAĞIZ!

Faşist devletin her alanda kopkoyu bir diktatörlüğü uygulamaya koyduğu; toplumun bütün soluk borularını tıkamaya çalıştığı adım adım Hitlervari uygulamalarla ezilenlerin karşısına çıktığı; topyekün faşizme doğru götürmeye çalıştıkları bu süreçte geri adım atmayacağımızı, faşizmin azgın saldırılarını içeren süreci, bu kampanya ile mücadelemizi daha da büyütecek bir adıma dönüştüreceğimizi ilan ediyoruz. Faşizmin, yasaklarına, katliamlarına ve baskılarına karşı bir mücadele seferberliği başlatıyoruz. İşçi, emekçi, kadın ve genç bütün halkımızı bu seferberliğe katılmaya çağırıyoruz. Faşizmi ancak güçlerimizi seferber edersek yenebiliriz.

Faşizmin anlayacağı dil devrimci eylemin dilidir! Bu temelde birleşik devrim güçlerinin görevi, faşist iktidara karşı, birleşik devrim bayrağını her alanda, her mücadele yöntemiyle ve devrimci eylemin diliyle yükseltmek olacaktır. Faşist iktidarı devrimci seferberlik temelinde hedef alacağız. Faşist iktidar ve onun oluşturduğu odaklar yaşamın her alanında Birleşik Devrim güçlerinin hedefi olacaktır.

Kapitalist barbarlığın elimizden çaldığı doğayı geri alacağız. Irkçılık ve şovenizm zehirleriyle birbirine düşürülmek istenen halklarımıza gerçek düşmanın kim olduğunu göstereceğiz. Halkların özgürlüğünü boğmaya çalışan her türlü işgal ve soykırım girişimine karşı duracağız. Bütün ezilen inançların özgürlüğünün yolunu açacağız. Kadın katliamlarına, taciz, tecavüz saldırılarına karşı mücadeleyi yükselteceğiz. Faşist erkek egemen düzeni yıkacağız.

Faşizmi yıkacağımızı, özgürlüğü kazanacağımızı her duvara yazacağız. Her sokakta bu sloganı haykıracağız. Faşizmi devrimci eylemlerimizle hedef alacağız. Her fabrikada her atölyede faşizmden kurtulmanın tek yolunun Birleşik Devrim olduğunu anlatacağız.

Gün, faşizme karşı başlatılan bu devrimci seferberliğe katılma günüdür. Bütün güçlerimiz ve halklarımız, faşizmin sonunu getirecek bu büyük kavgaya dahil olmalı, ellerindeki bütün imkan ve olanakları Birleşik Devrim mücadelesine sunmalıdır. Çünkü Birleşik Devrim mücadelesi, faşizmi yenilgiye uğratacak tek mücadele zeminidir. Bu temelde, bütün ezilenlere ve halklarımıza çağrımız birleşik devrim mücadelesine katılmaları, bu seferberliği büyütmeleridir.

Faşizmin Topyekün Saldırılarına Karşı Topyekün Direniş!

Faşizmi Yıkacağız, Özgürlüğü Kazanacağız!