HBDH: İŞGALCİ FAŞİZM YENİLECEK, GERİLLA MÜCADELESİ KAZANACAK!

 İŞGALCİ FAŞİZM YENİLECEK, GERİLLA MÜCADELESİ KAZANACAK!

Faşist Türk devleti güçleri 10.02.2021 saat: 02.55 civarında Medya Savunma Alanlarına dönük işgal saldırılarını Gare alanına taşımıştır. Bergare, Meyroke, Deşta Kafya ve Çemroboski alanlarına dönük yoğun hava saldırıları yapılırken aynı zamanda Siyane köyüne helikopterle indirme yapılmıştır. Bu alanlara dönük saldırılar karşısında gerilla güçleri güçlü direniş göstererek karşı koymuştur. Şimdiden işgalci güçlerin büyük kayıpları vardır. Faşist Türk devleti güçleri yoğun keşif hareketleri ve savaş helikopterleriyle alana dönük yoğun bombardımana devam etmektedir.

Faşist TC Devleti bu işgalde KDP yönetiminin doğrudan desteğini almış durumdadır. KDP peşmergeleri yürüttükleri istihbarat faaliyeti ve gerilla alanlarına dönük kuşatmalarıyla bu işgalin doğrudan ortağıdır.

HBDH olarak Gare savunmasında aktif bir şekilde yer alıyoruz. Safımız özgürlük gerillalarıyla omuz omuza işgalci TC Devleti ve onun işbirlikçilerine karşı direniş cephesindedir.  HBDH gerillaları olarak işgalci faşist güçlere karşı HPG gerillalarıyla omuz omuza mevzilerde savaşıyoruz ve savaşacağız.

Kürt halkına ihanet eden KDP peşmergeleri işgalci Türk devleti saflarında Türk askeri üniformalarıyla savaşırken bizler Kürdistan özgürlük mücadelesinde destek olarak HBDH güçleri olarak HPG saflarında gerilla kıyafetleriyle omuz omuza savaşacağız. Tarih ihaneti de direnişi de devrimci siper yoldaşlığını da yazacaktır.

HBDH olarak Türkiye işçi sınıfına, emekçilere, kadınlara ve gençlere çağrımız faşist iktidarın işgal saldırılarına sessiz kalmamalarıdır. Birleşik devrim güçleri olarak “Faşizmi yıkacağız, Özgürlüğü Kazanacağız” devrimci seferberlik hamlemizi büyütme çağrısı yapıyoruz.

İşgalci faşist Türk devleti güçleri Türkiye ve Kürdistan topraklarının her yerinde HBDH güçlerinin hedefi olacaktır. Bulunduğumuz bütün alanlarda bütün imkanlarımızı kullanarak işgalci faşist devlete karşı birleşik mücadeleyi yükseltme çağrısı yapıyoruz.

Faşist iktidarın işgal saldırısı başarılı olmayacaktır. Faşizm Kürdistan dağlarında gerillanın görkemli direnişi karşısında kaybedecektir. Bizler bu temelde gerillanın görkemli direnişini Türkiye metropollerine taşıyacağız. Bulunduğumuz bütün alanlarda faşist devleti ve kurumlarını hedef alacağız.

Devrimci seferberlik hamlesi kapsamında faşist iktidar hiçbir yerde kendini güvende hissetmeyecektir. HBDH güçlerimiz her yerde ve her olanağı kullanarak faşizmden hesap sormaya ve ona darbeler indirmeye devam edecektir.

HBDH güçleri olarak şimdiye kadar mücadelemizi ağırlıklı olarak faşist iktidara ve onun işbirlikçi kurumlarına dönük olarak geliştirdik. Ancak gelinen aşamada KDP artık Kürdistan’i bir güç olmaktan çıkmış adeta faşist Türk devletinin Güney Kürdistan’daki örgütlenmesi haline gelmiştir.

HBDH gerillaları ve milis güçlerimiz olarak işgalcilerle iş birliği yapan güçler de hedefimiz olacaktır. Faşist Türk devleti ile iş birliği yaparak Kürt özgürlük hareketine dönük tasfiye saldırısında bulunan bütün güçler hedefimiz olacaktır.

Faşizmin işgal saldırıları karşısında savaşın ateşi Türkiye ve Kürdistan coğrafyasının her alanına yayılacaktır. Halkımıza çağırımız bu temelde birleşik devrim mücadelemize güç vermeleridir.

İşçiler, emekçiler, kadınlar ve gençler birleşik devrim mücadelemize güç verin. Bize destek olun faşizmi yıkalım.

Gün faşizmden hesap sorma günüdür. Bütün olanaklarımızı kullanarak işgalcilerin yenilgiye uğratılması hedefimizdir. Faşist iktidar bulunduğu hiçbir alanda güvende olmayacaktır.

Yaşasın Kürdistan Özgürlük Gerillası

Yaşasın Birleşik Devrim Mücadelemiz

Kahrolsun İşgalciler ve İşbirlikçiler

 

HBDH Yürütme Komitesi

10.02.2021