HBDH Mehmet Ali Kasırga Milisleri: “Dersimde Faşizme Geçit Yok”

Dersimde Faşizme Geçit Yok

Halkların Birleşik Devrim Hareketi’nin faşizme karşı yapmış olduğu mücadele çağrısına karşılık veren ve Dersim’de yaşayan gençler olarak; faşist burjuva devlet ve faşist AKP-MHP iktidarının yarattığı geleceksizliğe karşı mücadelenin yol ve yöntemlerinin daraldığı, Dersim, Kürdistan ve Türkiye halkları için iki kutuplu burjuva seçeneği arasında dayatılan kötünün iyisini seçme zorunluluğu dışında bir siyaset bırakılmadığı bu süreçte, HBDH’nin çağrısı tek kurtuluş yoludur. İşçilerin, emekçilerin, Kürt halkının, kadınların ve gençlerin kurtuluşu yüz yıldır dayatılan burjuva siyasetini değil, bunun karşısında gerçek bir devrim savaşıdır.

Bizlerin, tarihi mücadele ile dolu, fakat, bugün devletin gençleri yozlaştırma araçlarını sürekli olarak kullandığı Dersim, Kürdistan ve bütün Türkiye halklarına çağrımız nettir: Faşizme, geleceksizliğe ve umutsuzluğa karşı silah başına!

Kurtuluşumuz iki kutuplu burjuva siyaseti değil, tek yolun devrim olduğu şiarını haykıran Birleşik Devrim Hareketi’dir.

Bu bilinçle hareket eden HBDH Mehmet Ali Kasırga Milisleri olarak 6 Nisan günü Dersim’de pankart asma eylemi gerçekleştirdik.

Faşizmi Yıkacağız, Özgürlüğü Kazanacağız!

Tek Yol Birleşik Devrim!

HBDH Mehmet Ali Kasırga Milisleri