HBDH Fazıl Botan Milisleri: “Harun Elbak Onurumuzdur!”

Harun Elbak Onurumuzdur!

Düşman hain, düşman en aşağılık yöntemlerle saldırıyor devrimcilere. Psikolojik savaşın en iğrenç yöntemlerini kullanıyor. Tıpkı 27 Mart’ta Şırnak’ta kontra korucular tarafından tutsak edilip işkenceye maruz bırakılan HPG gerillası Selim Adıyaman (Harun Elbak) yoldaşa yaptığı gibi.

Birleşik devrimimiz ağır bedeller eşliğinde büyüyor. Yalnızca canımızla değil, ihanetlerle, işkencelerle, zindanlarla sınanıyoruz. Psikolojik harpçilerin aşağılama saldırılarına göğüs geriyoruz.

Her ne yaparlarsa yapsınlar, zaferi kazanacağımızı biliyoruz. Halklarımızın mutlaka ama mutlaka özgür yarınlara ulaşacağından zerre kuşku duymuyoruz.

HBDH Fazıl Botan Milisleri olarak 6 Nisan günü İstanbul’da Harun yoldaş için pankart asma eylemi yaptık. Gazi Mahallesi, Sekizevler bölgesindeki Sosyal Tesisler’in duvarına, Harun Elbak (Selim Adıyaman) yoldaş için Kürtçe “Harun Elbak Onurumuzdur” yazılı pankart astık.

Kendi halkına karşı suç işlemekten çekinmeyen çürümüş, yoz işbirlikçilere, hainlere asla müsamaha göstermeyeceğiz!

Buradan ilan ediyoruz ki, Harun Elbak yoldaşımıza bu ihaneti yapan aşağılık kontra sürüsü başta olmak üzere, tüm halk düşmanları hedefimizdir. Namlularımızın hedefindesiniz! İhanet asla affedilmez! Affetmeyeceğiz! Hiçbir güç sizi halkımızın onurlu öfkesine karşı koruyamaz! Mutlaka, ama mutlaka hesap vereceksiniz!

İşbirlikçi Hainlere Ölüm!

Faşizmi Yıkacağız, Özgürlüğü Kazanacağız!

Tek Yol Birleşik Devrim!

HBDH Fazıl Botan Milisleri