HBDH Serfiraz Nidal Milisleri’nden İzmir’de polislere bombalı eylem

 İzmir’de polislere bombalı eylem

22 Nisan 2022 günü 22:00 sıralarından İzmir – Menderes’te yol uygulaması yapan polis ekibine yönelik EYP’li eylem gerçekleştirilmiştir. Eylemimiz sonucunda polis aracı darbelenmiş, içerisinde yer alan unsurların akıbeti netleştirilememiştir. Milis gücümüz güvenli şekilde alandan uzaklaşmıştır.

Faşist sömürgeci devletin Kürdistan halkına ve onun coğrafyasına karşı sürdürdüğü savaş, sadece gerillaya karşı değildir. Faşist devletin saldırıları, sadece Kürdistan halkıyla sınırlı değildir. Faşizmin hazırlandığı bu kanlı savaş son savaşıdır. Eğer ki; birleşik devrimin özgürlük savaşçılarını yenmeyi başarırsa, Türkiye’deki kırıntı olan özgürlükler dahil, işçilerin her türlü hak arama mücadelesi, kadınların direnişi amansız bir saldırıyla yok edilecektir. Faşizm, ülkenin batısında sömürü çarkları işçilerin kanıyla döndürülecek, patronların kölelik düzeni en vahşi haliyle egemen olacaktır.

Faşizm bu savaşta yenilirse tüm çürümüşlüğü ile tarihin çöplüğüne gidecek, Erdoğan ve şürekası halklara hesap verecektir. O halde, bu savaşta Türkiye emekçileri ile Kürdistan halkının kaderi ve geleceği ortaktır. Türkiye emekçileri AKP-MHP faşizmine karşı Kürt halkıyla birleşik mücadele ederek kendi sömürü çarklarını kırabilir.

Faşizmin bu son kanlı savaşına karşı her yeri eylem alanına çevireceğiz. Bilinsin ki İstanbul’dan Çukurova’ya, Ege’den Ankara’ya bu faşist iktidarın hizmetinde olan herkes açık hedefimizdir.

Hiçbir yerdeyken, her yerdeyiz.

Faşizmi Yıkacağız, Özgürlüğü Kazanacağız!

İleri..Daha İleri…

HBDH Serfiraz Nidal Milisleri