Sri Lanka Maoist Devrimci Birlik: Türkiye Komünist Partisi – Marksist Leninist’in 50. yıldönümü vesilesiyle Sri Lanka’dan devrimci enternasyonalist selamlar!

Türkiye Komünist Partisi – Marksist Leninist’in (TKP-ML) 50. yıldönümü vesilesiyle Sri Lanka’dan devrimci enternasyonalist selamlar!

Kızıl Selam!

Sevgili yoldaşlar,

Son 50 yılda gerici hükümete, kapitalist sınıfa ve emperyalizme karşı devrimci halk savaşını yürüten Türkiye’nin efsanevi komünist partisi TKP-ML’nin 50. yıl dönümüne en sıcak devrimci selamlarımızı gönderiyoruz. En sıcak enternasyonalist devrimci dileklerimizi Merkez Komitesine, her kademedeki kadrolarına, taraftarlarına ve Türkiye’nin devrimci kitlelerine gönderiyoruz.

TKP-ML ve TİKKO Yoldaş İbrahim Kaypakkaya’nın önderliğinde işçi ve köylülerden oluşan silahlı halk ordusu olarak kuruldu. O zamandan beri uzun süren halk savaşı başladı ve Türkiye’deki ezilen halkı için yol gösterici ve ilham kaynağı oldu.

Türkiye’de halk savaşı, dünyada proletaryanın mücadelesi çok önemlidir.

Türkiye’deki yoldaşlar, TKP-ML ve onların kurtuluş ordusu TİKKO, halk cephesi bu uzun süreli mücadelede kilit rol oynamaktadır.  İbrahim Kaypakkaya yoldaşın kahramanca enternasyonalist mirası bize Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin ışığını hatırlatıyor. Onun enternasyonalist ve ideolojik katkıları, DEH ve diğer birçok faaliyet yoluyla uluslararası komünist harekete ulaşmaktadır.

Mücadelenizden, fedakarlığınızdan, kahramanca direnişinizden ve ideolojik katkılarınızdan ilham aldık. Bilimsel proletaryanın görüşleri ve Kaypakkaya’nın düşüncelerinin öğretileri, dünyadaki her devrimci mücadeleye ve ulusal kurtuluş hareketine ilham verecektir.

Kobani’de IŞİD’e karşı savaşan şehit yoldaş Nubar Ozanyan uluslararası tugayı, Kürt halkına yardım eden, işgalcilerden koruyan ve ezilen halkın kendi kaderini tayin hakkını savunan proleter enternasyonalizminin bir örneğidir.

Ayrıca TKP-ML en başından beri revizyonizm karşıtı mücadelenin ifadesiydi. Modern revizyonizme karşı savaştı ve Mao-Zedung yoldaşın öğretisini destekledi ve Maoizmi savundu. TKP-ML ayrıca, büyük öğretmen yoldaşımız Mao Zedung’un öğretisini uygulayarak ve sınıf mücadelesinin en yüksek zirvesi olan Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin verimli derslerini ve en büyük deneyimini savunarak ve kendisini Maoizmle güçlendirerek, uluslararası komünist harekete katkıda bulundu.

Kürt bölgesinde TKP-ML’li militan yoldaşlar anti-emperyalist savaşta yer aldı ve özellikle Kobani’nin acımasız kuşatmasında diğer anti-emperyalist halklardan militan gruplarıyla koordinasyon faaliyeti örgütledi. Bu örnekler, gerçek bir komünist hareketin bu gibi durumlarda nasıl hareket ettiğini göstermektedir. Böylece TKP-ML’li yoldaşlar, Mao yoldaşın “Halka hizmet edin” sloganını gerçek dünya pratiğinde her zaman hayata geçirdiler.

Pratiğiniz sınıf mücadelesine örnek olacaktır. Pratiğiniz sınıf mücadelesi için öğretecektir.

TKP-ML, DEH’nin uluslararası bir rehber olarak geliştirilmesiyle enternasyonalizme önemli katkılarda bulunmuştur.

Günümüzde dünyanın her yerinde ve her alanda büyük bir kriz yaşanıyor. Güçlü kapitalizm ve emperyalizm, kendi çıkarları ve eylemleri nedeniyle ortaya çıkan kendi krizlerini çözmedeki yetersizliklerini tekrar tekrar kanıtladılar. Bir yandan emperyalistler arası çelişkiler keskinleşiyor ve askeri çabalarını dünyayı küresel düzeyde yeniden bölüşmek için yaptıkları harcamaları artırarak, halk, proletarya, ezilen sınıf ve ezilen uluslar üzerinde hakimiyet kazanıyorlar. Öte yandan tüm dünya ezilenleri ve proletaryası, emperyalist süper güçlerin baskı ve zulümlerine karşıdır. Böylece halk ve emperyalistler arasındaki çelişkiler, daha üst düzey çelişkiler haline geliyor. Sınıf mücadelesinin çeşitli düzeylerdeki ifadeleri, bu nesnel gerçeği kristal berraklığında yansıtmaktadır. Bu mücadelede uluslararası proletaryanın halk için savaşma rolü çok önemlidir ve insanlar, çevre ve bu dünya gezegeni için tek umuttur.

Dolayısıyla sürmekte olan halk savaşları, emperyalizmi ve onun yerel yöneticilerini ve uşaklarını zayıflatmak için çok önemlidir. Ayrıca ezilen halklara ve ezilen uluslara ilham veriyorlar. Benzer şekilde, bu mücadeleler insanları savaşmak ve kazanmak için devrimci önderlik ve cesaret içinde örgütlemektedir. Halk savaşları sadece Maocu teoriyi uygulamaya koymak değil, revizyonizme karşı mücadele etmek için bir rehber niteliğindedir.

TKP-ML’den birçok yoldaş, Türkiye’deki halk savaşı ve devrim için kahramanca hayatlarını feda ediyor. Ayrıca hala bazı yoldaşlar gerici esaretin elinde işkence ve baskıyla karşı karşıyalar.

TKP-ML’nin ve onun kurtuluş gerilla ordusu TİKKO’nun önderliğinde kitleler, dünya proletarya devriminde kilit rol oynayan gerici Türkiye hükümetine karşı cesurca devrimci savaş yürütüyorlar. Kuşkusuz Türkiye’deki gerici, kapitalist egemen sınıfa karşı zafer kazanacaklardır.

Bu yoldaşları ve TKP-ML’yi büyük bir saygıyla anıyoruz. Maoizmin rehberliğinde gerçek kurtuluş için çalışan devrimci halkı büyük bir saygıyla onurlandırıyoruz. TKP-ML’nin kurucu lideri olan İbrahim Kaypakkaya yoldaşın anısını büyük bir saygıyla anıyoruz.

Komünist parti TKP-ML’nin 50. yıldönümü vesilesiyle, TKP ML Merkez Komitesine, kadrolarına ve her kademedeki üyelerine, işçi köylü kurtuluş gerilla ordusuna ve Türkiye’deki ezilen kitlelere devrimci selam ve kızıl selam yolluyoruz!

 

Yaşasın Türkiye’deki halk savaşı!

Yaşasın TİKKO!

Yaşasın TKP-ML!

Gerici egemen sınıflara ve kapitalistlere ölüm!

Emperyalizme Ölüm!

Yaşasın proletarya enternasyonalizmi!

Yaşasın Marksizm Leninizm Maoizm!

 

Maoist Devrimci Birlik!

Sri Lanka

2022/04/23

Englısh: https://www.tkpml.com/maoist-revolutionary-league-on-the-occasion-of-the-50th-anniversary-of-turkey-communist-party-marxist-leninist-tkp-ml-revolutionary-internationalist-greetings-form-sri-lanka/?swcfpc=1