HBDH: Tüm Politik Tutsaklara Özgürlük

Devrimci Olmak Suç Değildir!

Kapitalist-emperyalist sitem ve onların hizmetindeki işbirlikçi devletler kendilerine muhalif olan ilerici ve devrimcileri ya katletmekte ya da esir alarak yıllarca hapishanelerde tutmaktadırlar.

Uluslararası politik tutsaklarla dayanışma günü olan 18 Mart 2020 tarihi itibarıyla dünya genelinde on binlerce politik tutsak en ağır koşullarda yaşam mücadelesi vermekteler.

1992 yılından bu yana Peru hapishanesinde esir tutulan Dr. Abumel Guzman’ın yaşayıp yaşamadığı dahi bilinmemektedir. ABD’de siyahi politik tutsak Mumia Ebu Cemal 1981 yılından bu yana esir tutulmaktadır.  Hindistan’da ulusal hakları için mücadele eden Tamil Kaplanları ve devrimci tutsaklar tüm haklarından mahrum bir şekilde, ailelerinin ziyaret edemeyeceği ülkenin en ücra köşelerindeki hapishanelerde tutulmaktadırlar. Almanya’da Müslüm Elma, beş yıldır haksız olarak tutukluğu devam etmektedir. Türkiye’de Abdullah Öcalan 21 yıldır bir ada da tek başına esir tutulmaktadır. Fransa, İspanya, İtalya, İsrail, Yunanistan ve daha fazla ülkede hapishaneler politik tutsaklarla dolu.

AKP’nin 18 yıllık devam eden iktidarı döneminde hapishaneler hınca hınç dolduruldu. Yetmeyen hapishanelere her yıl 3-5 yeni hapishane eklenmektedir.

Türkiye hapishanelerinde en az 20 bin politik tutsak bulunmaktadır. Türkiye hapishaneleri birer işkence merkezi gibi çalışmaktadır. Devrimci tutsaklar tüm haklarından mahrum bir şekilde yaşam mücadelesi vermektedirler. Kitap, gazete, haberleşme hakları hapishane idareleri tarafından gasp edilmektedir. Keyfi uygulamalara karşı çıktıkları için aile ve avukat görüşmeleri yasaklanan tutsaklara haftalarca süren görüş yasakları verilmekte, özel hücreler de tutulmaktadırlar. Hasta tutsakların tedavileri engellenmekte, hayati önemdeki ilaçları verilmemekte, hastahanelere sevkleri yapılmamaktadır. 453 politik tutsak, “cezaevlerinde kalamazlar” raporları olduğu halde, AKP iktidarı bu devrimcilerin ölümünü beklemektedir. Mart 2020 tarihinde Sincan kapalı kadın hapishanesin de Aysel Koç hayatını kaybetti. Devrimci tutsakların ölümü seyreden AKP, Sivas katliamı sanıklarından Ahmet Turan Kılıç’ı ise yaşlı olduğu gerekçesiyle serbest bırakabiliyor.

AKP, ülkeyi açık faşizmle yönetmektedir. İktidarın baskı, katliam ve tutuklama furyası devam ediyor. Muhalif gazetecilere dahi tahammüllü kalmayan AKP, 150 gazeteciyi hapishanelerde tutarak büyük bir korku atmosferi yaratmaktadır.

Politik tutsaklar derhal serbest bırakılmalıdır. Devrimcilik yapmak, demokrat olmak, ulusal hakları için mücadele etmek suç değildir.

Suçlu olanlar; işçileri ucuz ve güvencesiz çalıştıranlar, iş cinayetlerine seyirci kalanlardır,

Suçlu olanlar; kadınların katledilmesine göz yumanlardır,

Suçlu olanlar; devrimcileri hapishanelerde tutmaya devam edenlerdir.

Suçlu olanlar; Kürtleri yok sayan, azınlıklara baskı ve şiddet uygulayan, Alevileri ve diğer inançları yok sayanlardır.

Suçlu olanlar; ülkemizi emperyalizme teslim edenler, başka ülkelerin topraklarına göz dikenlerdir,

Suçlu olanlar; ülkemizin ekolojik dengesini bozanlar, tarihi zenginliklerimizi birer birer yok edip, çevreyi tahrip edenlerdir.

Özellikle de içinden geçtiğimiz bugünlerde dünya çapında salgın olan koronavirüse karşı korumasız bir durumda olan tutsakların derhal serbest bırakılması temel talebimizdir.

Politik tutsaklar onurumuzdur. Bu sahipleniyor, politik tutsakların yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Herkesi politik tutsakları sahiplenmeye çağırıyoruz!