HBDH: YENİ SAVAŞ YILINI KAZANACAĞIZ! ZAFER BİRLEŞİK DEVRİMİN OLACAK!

 YENİ SAVAŞ YILINI KAZANACAĞIZ! ZAFER BİRLEŞİK DEVRİMİN OLACAK!

Devrim ve sosyalizm savaşımımızı, büyük direnişler ve tarihsel kahramanlıklar altında büyüttüğümüz 2019 yılını geride bırakıyoruz. Bu yılın görkemli bir direniş yılı olarak kazanılmasında can ve kan bedeli emeklerini ortaya koyan tüm şehitlerimizi selamlıyor, yeni mücadele ve savaş yılında ölümsüzlerimizin anılarına bağlı kalacağımızın sözünü yineliyoruz.

Yine 2019 yılında ölümsüzlüğe uğurladığımız, AKP-MHP faşist ittifakına karşı yürüttüğümüz birleşik devrimci direnişinin sembolü olan ve birleşik devrim hareketimizin kuruluşunda öncü sorumluluklar üstlenen Baran Serhat, Aynur Ada ve Ceren Güneş yoldaşların anılarını zafere taşıyacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Halklarımız Baran, Aynur ve Ceren yoldaşların izinden yürümeye devam edecek ve 2020 yılını faşist rejimin yenilgiye uğratıldığı zafer yılına dönüştürecektir.

Ayrıca belirtmemiz gerekir ki, bu yıl başta Orta Doğu halkları olmak üzere tüm dünya halkları için diktatörlere ve faşist rejimlere karşı, isyan ve ayaklanmalar yılı olarak yaşanmıştır. Kapitalizmin yıkım politikalarına ve yoksullaştırma saldırılarına öfke duyan milyonlar sokakları doldurmaya devam ediyor. Çürümüş iktidarlara, otoriterleşen rejimlere, yolsuzluk, talan ve hırsızlığa karşı çıkan milyonlar yeni bir dünyanın ayak seslerini muştuluyor. Kadınlar, tacize, tecavüze, devlet şiddetine ve erkek egemenliğine “suç bende değil, tecavüzcü devlettir” diyerek meydan okuyor. İnanıyoruz ki, dünya halklarının başlayan isyanı dört bir yanda çoğalacak, ayaklanmaların devrimlerle taçlanacağı yeni bir yıl yaşanacaktır.

BÜYÜK DİRENİŞ YILI BÜYÜK BEDELLERLE YARATILDI

Türkiye ve Kürdistan halklarına ve onların devrimci-demokratik öncülerine karşı imha ve tasfiye savaşı yürüten AKP-MHP faşist ittifakı, her türlü kirli politikayı uygulamasına ve devletin bütün olanaklarını kullanmasına rağmen başarı elde edememiştir. Faşist ittifakın toplumsal tabanı çözülmekte, iç çatlakları derinleşmekte ve saray diktatörlüğünün kırılganlığı artmaktadır. Faşist rejimin topyekun çöküşü yakındır.

Faşist saray rejiminin devrimci demokratik harekete karşı artan saldırganlığı da tam olarak bu yüzdendir. Saray diktatörlüğünün krizini derinleştiren ve karşı devrim cephesinin, kötü ünlü “çöktürme planı” yenilgiye uğratan Türkiye-Kürdistan birleşik devrimi olmuştur.

Büyük direniş yılı, Kürdistan ve Türkiye dağlarındaki direnişle, kentlerde saray rejimine soluk aldırmayan devrimci eylemlerle, sömürgeci kayyumlara karşı iradesini sokakta savunan milyonların inancıyla, tecride karşı boyun eğmeyen devrimci tutsakların özgürlük tutkusuyla ve her mevzide verilen büyük bedellerle yaratılmıştır. Birleşik devrimimiz karşısında zafer kazanacağını iddia eden faşist şeflik rejimi bugün yok olmanın eşiğine gelmişse sokakları diktatöre teslim etmeyen halklarımızın direnişi sayesindedir.

ROJAVA DEVRİMİ HALKLARA UMUT OLMAYA DEVAM EDİYOR

Faşist şeflik rejimi, birleşik devrimimizin en ileri mevziisi olan Rojava’ya yönelik işgal savaşından da istediğini alamamıştır. Emperyalistlerin ve bölge gerici devletlerinin onayıyla gerçekleşen sömürgeci işgal saldırısının Rojava Devrimi’nin iradesini kırabilmesi söz konusu değildir.

Türkiye ve Kürdistan devrimcilerinin işgalciliğe karşı büyük bedellerle sürdürdüğü onur ve özgürlük direnişi devam ediyor. Birleşik devrimimiz için devrimi savunmaktan ve işgalci sömürgeciliğe karşı savaşmaktan başka yol yoktur. Onur ve özgürlük direnişinde ölümsüzleşenlerimizin izinden yürüyenler sömürgecileri yenecektir. Rojava Devriminin işgalcilerden özgürleştirilmesi, tüm Ortadoğu’da esen devrimci rüzgarı güçlendireceği gibi, faşist şeflik rejiminin de sonunu getirecektir.

TEK KURTULUŞ YOLU BİRLEŞİK DEVRİMİ KAZANMAKTIR

AKP-MHP faşist ittifakını yıkmak ve halklarımızın tek kurtuluş yolu olan birleşik devrimi kazanmaktan başka yol yoktur. HBDH güçleri, başta birleşik devrimimizin kent ve kır gerillaları olmak üzere, tüm savaşçı ve militanlarıyla devrimci savaşı daha fazla yükseltecektir. Faşist şeflik rejimini kahreden, onun psikolojik savaş yöntemlerini yere çalan ve düşmana büyük kayıplar yaşatarak halklarımızın özgür günlere olan umutlarını büyüten eylemlerimiz, yeni mücadele yılında daha da büyüyecek, yaygınlaşacak, şehirleri ve kırları birleşik devrimin ateşiyle tutuşturacaktır. Türkiye ve Kürdistan devriminin birleşik mevziisi olan hareketimiz, saray diktatörlüğünden hesap sormak isteyen herkes için özgürlüğün teminatıdır.

Halklarımıza, devrimci demokratik mücadelenin öncülüğünü üstlenen gençlere, kadınlara ve tüm ezilenlere çağrımızı yineliyoruz. Devrim ve özgürlük bayrağının daha yükseklerde dalgalanacağı günler bizleri bekliyor. Karşı devrim güçlerini yenilgiye uğratacağımız yeni savaş yılı daha sert çarpışmalara ve daha çetin mücadelelere tanık olacak. Gelin, faşist şeflik rejimini yıkmak için birleşik devrim hareketinin saflarında birleşelim. Türkiye ve Kürdistan kırlarında, birleşik devrim gerillasını büyüterek devrimci savaşımızı yükseltelim. Meydanlardan yükselen isyan sesleri birleşik devrimimize güç katsın ve faşist diktatörlüğe karşı sokaklar devrimci eylemlerimizin yıkılmaz mevziisi olsun.

Bu vesileyle, devrim ve özgürlük bayrağını taşıyan bütün birleşik devrim kuvvetlerine yeni mücadele yılında başarılar diliyor, birleşik devrimci savaşımızı Türkiye ve Kürdistan’ın kırlarında ve kentlerinde yükselteceğimizin sözünü yineliyoruz. Faşist şeflik rejimini ve onun faşist ittifakını yenilecek, devrim ve özgürlük kazanacak.

Bu Türkiye ve Kürdistan halklarına onur sözümüz, devrim şehitlerine boyun borcumuzdur.

Zafer Birleşik Devrimin Olacak!