HBDH YK: “Birleşik Devrim, Ahmet Şoreş ve Fırat Neval Yoldaşları Sonsuza Kadar Yaşatacak!”

Birleşik Devrim, Ahmet Şoreş ve Fırat Neval Yoldaşları Sonsuza Kadar Yaşatacak!

Birleşik devrimimizin önemli kadrolarından ve komutanlarından olan, MLKP Merkez Komitesi ve Kürdistan Komitesi üyesi Ahmet Şoreş yoldaş ile Fırat Neval yoldaşlar, AKP-MHP faşist iktidarının bir saldırısı sonucu ölümsüzleştiler. Onlar, devrim ve sosyalizm mücadelesinde birleşik devrim bayrağımızın sancaklarında sonsuza dek dalgalanacaklardır. İşçi sınıfı, kadınlar, gençler ve bütün ezilenler sizlerin adlarıyla savaşacak ve zaferi kazanacaklardır.

Ahmet yoldaş, devrimci mücadelenin birçok anında önemli görevler üstlenmiştir. Genç yaşta günlerce direndiği işkencelerden tutsaklığa, merkezi düzeyde aldığı görevlerden özgür dağlarda yaptığı kuruculuklara kadar birçok mücadele anında ve alanında öncü ve önder bir yoldaş olmuştur. Devrimci mücadeleyle tanıştığı günden bugünlere kadar yaşamının her anı direniş ve zaferlerle dolup taşmıştır.

Ahmet Şoreş yoldaş, ideolojik ve pratik anlamda hem kendisini hem de mücadeleyi her zaman daha ileriye taşımıştır. Kurulmasına öncülük ettiği akademiler devrim ve sosyalizm mirasını askeri-politik eylemlerle büyütmüş, onun adımını attığı her alan daha da devrimcileşmiştir. Kırlarda, şehirlerde, Medya Savunma Alanları’nda, Rojava’da ve yaşamın olduğu her yerde devrimci eğitimi ve eylemi en güzel haliyle örgütlemiştir. Fırtınalı yürüyüşlerin, en zorlu anların, devrimci iradenin de adı olmuştur.

1966’da doğan Ahmet yoldaşın 57 yıllık ömrünün çok büyük bir bölümü farklı farklı şehirlerde, kentlerde, dağlarda kurucu bir öncü olarak geçmiş ve birleşik devrimin ise kızıl komutanlarından biri olarak ölümsüzleşmiştir. Onun bu öncülüğü, birleşik devrimimizin de savaşma ve faşizmi yıkma ısrarı olacaktır. Onun mücadeleye sunduğu değerli katkılar özgürlüğü kazanma yolundaki kararlılığımız olacaktır.

Fırat Neval yoldaş da 1994’te, doğduğu andan itibaren mücadelenin içerisinde yetişmiş ve savaşmayı öğrenmiştir. Genç yaşında tanıştığı partisiyle, örgütlenme çalışmaları yürütmüş ve layıkıyla görevlerini yerine getirmiştir. Kolunun fiziksel durumu nedeniyle içinde hep bir ukde olarak kalan askeri-politik mücadeleye ise, ölümsüzleşen yoldaşlarının çağrısıyla 2016 yılında katıldı. Sıkı bir disiplin sahibi olmasının yanında ideolojik, politik ve askeri eğitimler edindi. Bu eğitimlerini de yeni ve uzman savaşçılar yetiştirilmesi noktasında geliştirdi. Görevlerini yerine getirmedeki sorumluluk duygusu, cüreti, disiplini ve kararlılığı onu komutanlaştırırken aynı zamanda Ahmet Şoreş yoldaşın da güvenliğini sağlıyordu.

Fırat Neval yoldaşın birleşik mücadeleye kattığı umut, disiplin, kararlılık ve daha nice katkılar zaferler kuşağının mayası olacaktır. Onun ismi eylemlerde, mevzilerde ve savaşın her anında birleşik mücadeleyle yaşayacaktır.

İşgalci AKP-MHP faşizmi, Kürdistan’ın her parçasına olanca gücüyle saldırmaktadır. Birleşik devrimin öncü güçlerini katlederek Türkiye ve Kürdistan topraklarının her karesine taşıdığımız haklı savaşı durduracağını sanan faşist iktidar yanılgı içerisindedir. İşgal saldırılarına, kimyasal silahlara karşı haklı savaşımız halklar içerisinde daha fazla vücut bulmaya devam edecektir. AKP-MHP faşizminin işgal saldırısı, emek sömürüsü, katliamları eylemlerimizle hesaplaşacaktır. O yüzdendir ki, ölümsüzleşen her bir yoldaşımızın hesabını sormak boynumuzun borcudur.

HBDH olarak, ölümsüzleşen Ahmet ve Fırat yoldaşların anılarını hesap sorma gücü, kararlılıklarını zafer sözümüz yapacağız. Bu katliamın hesabını faşist iktidardan soracağız.

And olsun ki hesap sorulmadık tek bir gün bile kalmayacak!

Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!

Ahmet ve Fırat yoldaşlar ölümsüzdür!

Şehit Namırın!

HBDH Yürütme Komitesi

8 Ocak 2023