HBDH YK: “Lenin Yol Göstermeye Devam Ediyor!”

Lenin Yol Göstermeye Devam Ediyor!

Proletaryanın ölümsüz devrimci önderi Lenin, ölümsüzlüğünün 99. yılında işçi sınıfına, emekçi ezilen halklara ışık olmaya, yol göstermeye devam ediyor. Ölümsüzlüğünün üzerinden geçen bir asra rağmen devrimci işçi sınıfı; Afrika’dan Asya’ya, Amerika’dan Avrupa’ya, büyük usta Lenin’in adını yüksek sesle haykırmaya devam ediyor, Leninizm’in ışığı altında sosyalizm savaşını geliştiriyor.

Lenin yoldaş devrimci proletaryanın devrimci savaşında örnek bir komünist, uzlaşmaz-boyun eğmez bir savaşçı, büyük bir deha ve öngörülü bir politik lider olarak yaşadı, yaşamaya devam ediyor. Ömrünü işçi ve emekçilerin esas kurtuluşu uğruna özveriyle adadı. Sürgünler, mahpusluklar, acılarla geçen zorlu mücadele yılları sonucunda otokrasinin yıkılmasına, böylece emperyalist-kapitalist sistemin içinde büyük bir gedik açılmasına önderlik etti. Genç Sovyet devletinin ilk yıllarının öncülüğünü yaptı. Sovyet ezilenlerinin beyazlara, emperyalistlere karşı savaşında, devrimin zor günleri aşmasında etkin bir rol oynadı.

Proleter devrimler çağını başlatan şanlı Ekim Devrimi’nin lideri Lenin, işçi sınıfının sosyalizm mücadelesinin yılmak bilmeyen bir savaşçısı olarak yürüttüğü mücadelesinde ezenlerin karşısında uzlaşmaz bir devrimciydi. Gerek otokrasinin yıkılması mücadelesinde gerekse de burjuva düzenin yıkılması mücadelesinde emekçilerin, ezilenlerin iktidarının kurulmasını önde tuttu, bu uğurda savaştı. Reformizme-legalizme karşı kararlılıkla mücadele etti, emekçilere her zaman devrim yolunu, esas kurtuluş yolunu gösterdi.

Proletaryanın savaşında en önemli aracının inşası işçi sınıfı partisi için ortaya koyduğu ilkeler ve görüşler, Leninist tipte komünist partilerin temellerini oluşturdu. Bugün halen işçi ve emekçiler savaşımlarını, adını ondan alan Leninist partileri ile sürdürmektedir.

“Dün erkendi, yarın geç olabilir” diyerek Ekim Devrimi’nin zaferinde kararlı ve belirleyici bir rol oynadı. Ekim Devrimi ki, işçi sınıfının, emekçilerin ve ezilen ulusların yaşamında yeni bir çağı başlattı. Bizler için özgürlüğün olasılıktan öte, artık mümkün ve gerçekleşebilir olduğunu kanıtladı. Böylesi bir devrimin pratik-ideolojik önderliğini Lenin yoldaştan başkası da yapamazdı.

Bıraktığı ideolojik-pratik miras ve Ekim Devrimi ile bizlere eşsiz bir bakış açısı ve hareket tarzı kazandırdı. Bilimsel sosyalist ideolojiyi, Marksizm’i teori ve pratiği ile çelikleştirdi; Marksizm-Leninizm haline getirdi.

Ezilen ulusların özgürlüğü için teoride ve pratikte savaştı. Ezilen halkların özgürlük davasının öncü bir savaşçısı olarak Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı’nı kararlıca savundu. Halklar hapishanesi olan Rus otokrasinin katliamlarına, ulusların varlığını yok sayıp asimile etmesine karşı etkin bir savaşım içinde oldu. Devrimin zaferinin ardından, ezilen ulusların ezenlerle eşit ve özgür olması için verilen mücadelelerin ve pratik faaliyetin mimarlarından oldu.

Lenin, bilimsel sosyalizm düşüncesinin hem teoride hem pratikte gelişmesi için mücadele etti. İşçi sınıfının kurtuluşu davasının teorik ve pratik önderi olarak sayısız tehlikelerle sınandı. Proletaryanın öncüsü olarak tarihteki haklı ve onurlu yerini aldı. Ortaya koyduğu teorik miras bugün halen incelenmekte, düşüncelerinden halen sınıflar savaşımı için sonuçlar çıkarılmaya devam edilmektedir.

Lenin, Komintern’in ve uluslararası proletarya hareketinin lideri olarak mücadele etti, bugün de dünya devrimci sosyalist hareketinin deniz feneri olarak parıldamaya devam ediyor.

Lenin yoldaş, bugün Türkiye ve Kuzey Kürdistan halklarının öncüsü, devrimin birleşik savaş kurmayı HBDH’nin, faşizme, emperyalizme ve kapitalizme karşı savaşında öncülük rolünü oynamaya devam etmekte. Devrimci iradenin granitten bir dayanağı olarak Lenin yoldaş, bugün HBDH’de ve savaşında somutlanıyor. Halkların Birleşik Devrim Hareketi, ölümsüzlüğünün 99. yılında buzu kırıp yolu açan Lenin yoldaşı saygı ve özlemle anıp selamlıyor. Türkiye ve Kürdistan halklarının birleşik devrim yürüyüşünü zafere taşımaya, dünya ezilen halklarının bu savaş cephesini kapitalizmden, emperyalizmden ve faşizmden özgürleştirmeye söz veriyor.

Lenin Yoldaş Ölümsüzdür!

Şan Olsun Proletarya ve Ezilen Halkların Ölümsüz Önderi Lenin’e!

Yaşasın Devrim, Yaşasın Sosyalizm!

HBDH YK

21.01.2023