HBDH Yürütme Komitesi: KIZILDERE, TEK YOL DEVRİM DİYENLERİN YOLUDUR

KIZILDERE, TEK YOL DEVRİM DİYENLERİN YOLUDUR

Bundan yarım asır önce Mahir Çayan ve yoldaşları Kızıldere yoluna koyulduklarında 20’li yaşlardadır. Onların o gün yaktığı direniş ateşi bugün milyonlara ulaştı. Bugün Türkiye ve Kürdistan devrimci hareketi içinde yer alan birçok kesim Mahir Çayan ve yoldaşlarının mücadelesinden etkilenmiştir. Onların mücadelesi bu topraklarda devrimcilik iddiasında bulunan bütün kesimlere rehber olmuştur.

Mahir Çayan ve yoldaşları Kızıldere’de Türkiye devrimci hareketi içerisinde önemli bir yol ayrımı yaratmışlardır. Kendi sağından medet uman bir anlayış yerine kendi öz gücüne güvenen ve silahlı mücadelede ısrar eden bir duruş sergilemişlerdir. Aynı zamanda Kızıldere direnişi THKP/C ve THKO’lu devrimcilerin ortak eylemi olmuştur. Bu yönüyle bir devrimci dayanışma ve yoldaşlaşma pratiğidir.

Mahir Çayan ve yoldaşları mücadele pratikleri ile emperyalist ve Siyonist işgal saldırıları karşısında mazlum Filistin halkının yanında olmuşlardır. Mücadele pratikleri ve devrimci eylemleri ile Filistin halkıyla dayanışmayı en üst düzeyde yürütmüşlerdir.

Mahirlerin mücadelesini sahiplenen Türkiye’li ve Kürdistan’lı devrimciler bugün birleşik devrim mücadelesinde Kızıldere direnişçilerinin savaş çağrısını devam ettirmektedir. Bizler Halkların Birleşik Devrim Hareketi olarak onların mirasına sahip çıkıyoruz ve görevimizin Türkiye devrimini gerçekleştirmek olduğunun bilincindeyiz.

Emperyalist-kapitalist sistem içine girdiği “son bunalım dönemini” atlatmakta zorlanmakta, yaşanan krizin sonuçları sistem açısından her defasında daha yıkıcı olmaktadır.  Yeni tip coronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile birlikte emperyalist metropollerde ve sömürgelerde büyük bir kaos ve yıkım yaşanmaktadır. Genel ve sürekli bunalımının “son dönemine” giren emperyalist burjuvazi ve ülkemizdeki işbirlikçi tekelci kapitalizm işçi ve emekçi halklara açlık ve salgın hastalık dışında herhangi bir şey vaat etmemektedir.

Emperyalizm ve işbirlikçisi tekelci burjuvazi uzun yıllardır ülkemizi talan edip yağmaladılar; İşçi ve emekçi halklarımızın ve bütün çalışanların alın terini emeğini çaldılar. Geride bize işsizlik, yoksulluk, açlık bıraktılar. Binlercemizi kırıp geçiren bulaşıcı hastalıklara mahkûm ettiler.

Bugün işçi ve emekçileri bütün bu felaketlerin eşiğine getiren kapitalist T.C devleti ve faşist düzen partilerinden, bir avuç para babası tüccar, tekelci holding patronlarından çare beklemek işçi ve emekçi halklara ihanettir.

HBDH olarak bizlerin görevi işçi ve emekçilerin, iş ve yaşam alanlarının savunmasından, sağlığına, işinden, aşına güvenliğini garantileyecek, öz örgütlerini ivedilikle oluşturmaktır. “Yaşamak için savaşmak” dışında başka seçeneği kalmamış işçi ve emekçi halklarımızı verilecek olan “son kanlı kavgaya” hazırlamaktır.

KIZILDERE SON DEĞİL SAVAŞ SÜRÜYOR!

TEK YOL DEVRİM!

HBDH Yürütme Komitesi

30 Mart 2020