HBDH Milisleri, ÖZ-DUY Taşımacılığı Hedef Aldı

HBDH Milisleri, ÖZ-DUY Taşımacılığı Hedef Aldı

Kuzey ve Doğu Suriye topraklarını işgal ederek mazlum bölge halklarının canına malına kasteden Erdoğan komutasındaki Türk askeri ve cihatçı çeteler, son olarak Gire Spi halkının buğdayını gasp etmiş, “Suriye’den ithal” adı altında yağmaladığı buğdayı Türkiye’ye taşıma işini ihaleye açmıştı. Bu ihaleye girerek sömürgecilikten ve halkın kanından para kazanma “onursuzluğunu” üstlenen ÖZ-DUY Taşımacılık’a ait Mersin’de bulunan tır garajına güçlerimizce 27 Mart 2020 gecesi ses bombaları ile baskın düzenlenmiş, depo silahlarla ateş altına alınmıştır. Baskında garajda bulunan araçlar ağır hasarlanmış, baskın sonrası depoya çok sayıda ambulans girişleri olduğu görülmüştür.

Türkiye’yi yöneten faşist ve sömürgeci rejim, uzunca bir süredir bölge halkları için en büyük tehdidi oluşturmaktadır. İçeride kendi sömürü iktidarı tehlikeye girdikçe sarayını korumak adına dışarıda bölge halklarına savaş açmakta, işgalcilikten elde ettiği topraklara adım adım yerleşirken, bölge halklarını kendi topraklarından göç ettirmekte, sonra da işgal altında bulunan halkların yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürgeleştirerek kendine yeni savaş sermayeleri biriktirmektedir.

İktidarın bu sömürgeci yağma politikaları aynı zamanda birçok şirketin de savaştan beslenerek zenginleşmesine yol vermektedir. ÖZ-DUY Taşımacılıkta bu sömürgeci işgalden nemalanmak için ihaleye girmiş, Kürt halkının el konulan buğdayını Gire Spi’den Urfa’ya taşımak için 1 milyon 300 bin TL kazanmayı hedeflemiştir. Bu kazanç ne alınteri ne de hakedilmiş kazançtır. Başta saray olmak üzere, işgale destek veren, ticaret adı altında bölgeyi sömüren, lojistik sağlayan, taşıma yapan tüm şirketlerin kazancında mazlum Kürt, Türkmen, Arap halklarının kanı vardır. Onların evleri yağmalanırken, işkence edilirken, hergün çocukları katledilirken, mallarına, ürünlerine el konulurken bu kan emici, sömürgecilikten beslenen şirketler zenginleşerek kendi çocuklarına lüks hayatlar inşa etmektedir.

HBDH Milisleri; yoksul emekçi mazlum halkların kanları ile beslenen, bu hırsız ve yağmacı çeteye saraylarını, konaklarını dar edecektir. Bir kez daha söylüyoruz. Yarına kalır yanınıza kalmaz.

HBDH Milisleri