HBDH Yürütme Komitesi: “Yaşasın HBDH!”

YAŞASIN HBDH!

Halkların Birleşik Devrim Hareketi 6. yılını geride bırakarak 7. mücadele yılına giriyor. HBDH 7. yılına birleşik devrimci mücadelede olan kararlılığını ispatlamış ve birleşik devrim hedefine doğru olan yürüyüşünü güçlendirmiş olarak giriyor. HBDH, emekçiler ve ezilen halklarla birlikte gerçek ve köklü bir değişimi, halklarımızın kurtuluşunu, Birleşik Devrimi ilmek ilmek örerek, mücadeleyi büyütüp zaferi örgütlüyor.

HBDH savaşın içinde doğmuş, orada var edilmiştir ve şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki HBDH’ın bugüne kadarki pratiği tüm cephelerde, tüm mücadele alanlarında örülmüş olan bir savaş pratiğidir. Bu pratik faşizme karşı savaş kararlılığıyla ortaya çıkarılmış ve bu savaşta kendini en önde konumlandıranların kan, can bedelli yürüttükleri mücadele ile yaratılmıştır. Nerede faşizme karşı bir mücadele ve savaş pratiği geliştiyse halkların birleşik devrim hareketi orada ve en önde konumlanmıştır.

Birleşik Devrim, ancak bu hedef için verilecek ısrarlı ve kararlı bir mücadele ile mümkündür. Yarının zaferini ördüğünü iddia eden güç, bugün ortaya koyduğu pratiğin doğrultusuyla bunu göstermelidir. Halkların Birleşik Devrim Hareketi’nin 6 yıllık pratiğinde her an, bu iddianın somutlanması için ortaya konan çaba ve emekle doludur. HBDH, bu toprakların devrimci ve savaşçı güçlerinin birliğinin pratiğiyle güçlü bir odak, sağlam bir çizgi yaratmıştır.

Şimdi geride bıraktığımız 6 yıllık HBDH pratiğinin yarattıkları ve yaşattıklarıyla 7. yılımıza giriyoruz. Savaş sürüyor ve HBDH ilk günkü coşku, inanç ve kararlılığıyla zafer için savaşıyor.

HBDH, yaşamı çekilmez hale getiren ve yaşadığımız bütün sorunların ana kaynağı olan bu düzeni ve onun uygulayıcısı olan faşizmi yıkmak için savaşıyor!

HBDH, dünyayı her gün yeniden yaratan emekçi ellerin hak ettiğini alması, bu düzende hiçbir şey olan emeğin, her şey olması için savaşıyor!

HBDH, halkların özgürlüğü için savaşıyor!

HBDH, geleceği yok edilen gençliğin, geleceğin sahibi olması içicin savaşıyor!

HBDH, kadınlar ve ezilen cinsel kimlikler için adeta bir cehennem olan bu erkek egemen karanlığa karşı koymak ve bu karanlığı üreten ataerkinin tüm kurumlarını parçalamak için savaşıyor.

HBDH, devrimci tutsaklara mezar haline getirilmek istenen zindanları yıkmak için savaşıyor!

HBDH, Birleşik Devrim için savaşıyor!

Kuruluş yıldönümümüz vesilesi ile Birleşik Devrimin tüm kahraman ölümsüzlerini şükranla anıyor, anıları önünde saygı ile eğilirken onlara zafer sözümüzü bir kez daha yineliyoruz.

Yaşasın Birleşik Devrim!

Yaşasın Halkların Birleşik Devrim Hareketi!

12 Mart 2022

HBDH YK