Hı̇ndı̇stan Komünı̇st Partı̇sı̇ (Maoist) MK: Yeni Orman Koruma Kurallarına karşı mücadele edin!

Hı̇ndı̇stan Komünı̇st Partı̇sı̇ (Maoist)

Merkez Komite

Basın Bülteni

18 Temmuz 2022

Yeni Orman Koruma Kurallarına karşı mücadele edin

Hindistan Komünist Partisi (Maoist) Merkez Komitesi, Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇOB) tarafından 28 Haziran’da kabul edilen yeni Orman Koruma Kurallarını şiddetle kınamaktadır. Herhangi bir Anayasal formaliteye uyulmadan değiştirilen 1980 tarihli Orman Koruma Yasası’nın (FCA) uygulanması için yapılan kurallar, başta 1996 tarihli Panchayat Extension to Scheduled Areas (PESA) ve 2006 tarihli Orman Hakları Yasası uyarınca Gram Sabha’ların (Köy Meclisi çn.) hakları olmak üzere ülkenin yerli halklarına ilişkin tüm yasa ve hakları ihlal etmektedir. Bu kurallar, Adaniler ve Ambaniler gibi emperyalist ve komprador bürokratik burjuva şirketlerinin hükümetten izin almakta zorlanmadan ormanlık alanlarda projeler gerçekleştirmesine ve madencilik yapmasına olanak tanımaktadır.

Mevcut düzenlemeler, son 75 yıldır toprağı işleyen kabile çiftçilerine haklar sağlayan 2006 tarihli Orman Hakları Yasasını ihlal etmektedir. Bunlar aynı zamanda Yüksek Mahkeme’nin 2013 yılında aldığı ve orman arazisinden faydalanmak için Gram Sabha’nın iznine ihtiyaç duyulduğunu açıkça ortaya koyan kararına da aykırıdır. Merkezi hükümet, özel olarak oluşturulmuş bir Orman Danışma Komitesi (FAC) aracılığıyla beş hektarlık orman arazisinin ötesinde ormancılık dışı faaliyetlere izin verme yetkisine sahipti. 2009’dan sonra Çevre Bakanlığı, eyalet hükümeti konuyu açıklığa kavuşturmadıkça ve Gram Sabha onay vermedikçe FAC’nin teklifleri incelemeyeceğini söyleyen bir emir çıkardı. Daha sonra Bakanlık, Gram Sabha’nın haklarına aykırı bir dizi emir verdi. İlk olarak 2003 yılında çıkarılan kurallara aykırı olan yeni kurallara göre, FAC bir projeyi onaylayacak ve sürecin geri kalanı için eyalet hükümetine iletecektir. Bu da yerel yönetim yetkililerinin bir teklifi onaylama konusunda tüm yetkilere sahip olacağı anlamına geliyor. 2019’un ilk yarısındaki 240 tekliften 193’ü FAC tarafından önerildi ve bu da yol, demiryolu hattı, madencilik, sulama, altyapı ve hidroelektrik enerji inşası için 9.220,64 hektar orman arazisinin satın alınması anlamına geliyor. Bu da hükümetin yerli halkın haklarını uzun süredir ihlal ettiğini ve artık bunu resmileştirdiğini ortaya koymaktadır.

Yeni Orman Koruma Kuralları, ‘yeni Hindistan’ın BJP liderliğindeki Brahmanik Hindutva faşist merkezi hükümetinin Hindutva gündeminin bir parçasıdır. Bu kurallar sadece kabile halkı için değil, toplumun tüm sınıf ve kesimlerini ilgilendiren ülkenin doğal zenginlikleri için de ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle, tüm devrimci, demokratik, kabile, insan hakları örgütleri, halk yanlısı STK’lar ve bireyler bunlara karşı mücadele etmek için büyük bir şekilde seferber olmalıdır. MK, ülkenin tüm ezilen sınıflarını, kesimlerini ve yurtseverlerini, muzaffer çiftçilerin mücadelesi ruhuyla, kurallara karşı mücadelede bir araya gelmeye çağırır. Parlamentonun Muson oturumu sırasında, muhtemelen bu konuda bir kararname çıkaracak somut bir programı ele almaya çağırır. Yeni düzenlemeleri protesto günü olarak 9 Ağustos Uluslararası Yerliler Günü’nün kutlanması çağrısında bulunur.

Abhay

Sözcü

Merkez Komite

Englısh: https://www.tkpml.com/communist-party-of-india-maoist-fight-back-the-new-forest-conservation-rules/?swcfpc=1