HKP (Maoist): Filipinler Komünist Partisi (FKP) 53. Yıldönümüne Devrimci Selamlar

HİNDİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ (MAOİST)

Merkez Komite

Filipinler Komünist Partisi’ne Mesaj

15 Aralık 2021

Filipinler Komünist Partisi (FKP) 53. Yıldönümüne Devrimci Selamlar

 

Sevgili Yoldaşlar,

Kızıl Selamlar!

26 Aralık 1968, Filipinler Devrimci Hareketi tarihinde sonsuza dek duruyor. Bu tarih, Filipinler Komünist Partisi’nin (FKP) Yoldaş Lenin’in “devrimci bir parti olmadan devrim olmaz” öğretisi ışığında kurulduğu gündür. HKP(Maoist) Merkez Komitesi Uzun Süreli Halk Savaşı yolunda ön sıra devrimci hareketlerinden biri olan FKP’nin 53’üncü yıldönümüne devrimci selamlar iletiyor.

Son 50 yıldır ülkedeki devrimci hareketi inşa eden, binlerce Parti Üyesi, Yeni Halk Ordusu (YHO), Ulusal Demokratik Cephe (UDC), güçlü kitle tabanı ve gerilla üsleri inşa eden Filipinler devrimci halkının, önde gelen on milyonlarının hareketi, birkaç yeni zaferle ilerleteceğine ve hedefine ulaşmada daha yüksek aşamalara ulaşacağına inanıyoruz. Bu vesileyle binlerce Parti üyesine, YHO’ya, UDC’ye, Filipinler’in devrimci halkına ve Filipinler’in devrimci hareketinin diğer ülkelerdeki dost ve yoldaşlarına devrimci selamlar iletiyoruz. Merkez Komitemiz, Filipinler devriminin ilerlemesi için hayatlarını ortaya koyan tüm şehitlere devrimci saygılarını sunuyor.

FKP, ülkenin çeşitli gelgitleri, gerilemeleri aşarak, sağ ve sol eğilimleri yenerek ve dönüşler yaparak ülkenin devrimci hareketini sağlam bir şekilde ilerletiyor, aynı zamanda dünyanın birkaç mücadele örgütüne önderlik ediyor. ABD emperyalistleri, devrimci partiyi ortadan kaldırmak amacıyla Filipinler silahlı kuvvetleriyle birlikte askeri taarruzu yoğunlaştırmaya devam ediyor. Filipinler komprador bürokratik burjuvazisi, büyük feodal egemen sınıflar ve onların temsilcisi Duterte, ABD emperyalizmi ile işbirliği yaptı ve devrimci hareketin kökünü kazımak isteyen zalim faşist politikaları uyguladı. Ülkeyi hapishaneye dönüştürüyorlar. İnsan hakları ihlal ediliyor. YHO gerillalarını hedef alan ve dağlık bölgelerde ve kırsal alanlarda tahribat yaratan hava bombardımanı yapılıyor. Devrimcilere ve devrimci hareketin liderlerine yönelik insanlık dışı cinayetler var. Ağır baskıcı politikalar, kendi kaderini tayin için savaşan halk ve mücadele örgütlerine yöneltilmektedir. MK’mız, emperyalistlerin ve sömürücü egemen sınıfların tüm bu insanlık dışı, devrim karşıtı bürokratik politikalarını şiddetle kınıyor. Filipinler’de halen var olan 5 ABD askeri üssünün derhal kapatılmasını talep ediyor.

FKP, Marksizm-Leninizm-Maoizm’i vurguluyor, YHO ve UDC’yi yönetiyor ve toplam 80 eyaletin 70’inden fazlasında militan mücadeleleri gerçekleştiriyor. Ülkenin dört bir yanında 110 gerilla cephesi oluştu. Tüm cephelerde bölük sayısı (50-200) kişi olan konuşlandırdı ve Uzun Süreli Halk Savaşı yolunda gerilla savaşını genişletiyor ve yoğunlaştırıyor. YHO, Filipinler silahlı kuvvetlerine yorulmak bilmeyen saldırılar yapıyor ve önemli askeri zaferler kazanıyor. Gerilla cephelerinde Birleşik Devrimci Halk Komiteleri kurmakta ve halkın demokratik gücünü ayakta tutmaktadır. İnsanların eğitim ve sağlık gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılıyor. Halkın içinde, sorunlarını biliyor ve çözmek için büyük bir kararlılıkla çalışıyor, Filipinler’de emperyalistlerin sınırsız kar hırslarında çevre tahribatına yol açan bilimsel bilginin yanlış yönlendirilmelerinden kaynaklanan COVID-19 salgını nedeniyle sağlık acil durumuna itildi. Bu koşullarda, Negros gibi gerilla cephelerinde YHO gerillalarının, sömürücü hükümetlerin halk karşıtı eğilimlerini ortaya çıkaran insanlara tıbbi hizmet vermesi taktire şayandır.

FKP, Lumad Moro ve Cordillera da dahil olmak üzere yerli halkın kendi kaderini tayin etme hakkını büyük ölçüde korumaktadır. FKP temel Marksist politikalarıyla ülkenin tüm ezilen halkının güvenini kazanıyor. Ülkenin devrimci hareketini büyük sıçramalar yapıyor ve sınırlar içinde yayıyor, gerilla üslerini güçlendiriyor. Partimiz FKP’nin ulusal devrimci harekette zafer kazanmasını ve ilan etmesini şiddetle istiyor. Evet, 21. yüzyılın devrimci hareketlerin yüzyılı olduğunu hep birlikte ilan edeceğiz.

Dünyada çelişkiler artıyor, işçiler, köylüler ve her kesimden insan tüm dünyada temel sorunları için mücadele ediyor. ABD, hegemonyasını kaybetti. Bir numaralı düşman ve savaş taciri, ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin hegemonyasını sürdürmek için agresif bir şekilde birkaç yeni savaş bloğu oluşturmaya doğru gidiyor. Günümüzde çok kutuplu dünya çekişmesi, yeni sosyal-emperyalist Çin de dahil olmak üzere emperyalist ülkeler arasındaki işbirliğinde daha fazla artmaktadır ve bu durum koşulları devrime elverişli bir şekilde dönüştürmektedir. Binlerce kişi protestolarını G7, G20 ve COP 26 gibi emperyalist sömürü forumlarının mekanları önünde gösterdi. Dünyada devam eden mücadelelerde halk arasında dayanışma ve koordinasyon artıyor. Bunu güçlendirelim ve yeni bir yönde pekiştirelim.

Kitleler krizin batağına saplanarak emperyalistlerin ayrım gözetmeyen sömürücü politikalarına karşı çıkıyor. Partimiz devrime elverişli bu koşullarda, tüm dünyada gelişen ve güçlenen devrimci partilerin ve devrimci hareketlerin hızla gelişme fırsatlarını kapsamlı bir şekilde kullanacağına inanmaktadır. Dünyada gelişen devrimci hareketlerle daha fazla birlik sağlama ve onlara öncülük etme sorumluluğu, dünya devrimini ilerletmede ön saflarda yer alan iki partimize düşmektedir. Bu büyük görevi birlikte üstlenelim. Halk nihai zafere ulaşacaktır: Dünya devrimcileri, kriz batağını aşmak amacıyla emperyalistlerin ve yarı sömürge, yarı feodal, yarı sömürge ülkelerin egemen sınıflarının her türlü karşı devrimci askeri baskıcı kampanyasına rağmen kesinlikle zafere ulaşacaktır. Bu devrimler çağı… Ülkeler bağımsızlık, ulusların özgürleşmesini ve halk devrimini istiyor.

Çok yaşa Filipinler Komünist Partisi!

Yaşasın Yeni Halk Ordusu ve Ulusal Demokratik Cephe!

Filipinler’in devrimci hareketini zafere doğru yeni ve daha yüksek aşamalara ilerletin!

Emperyalistler, özellikle ABD emperyalistleri ve yalakaları Filipinler Ulusal Devrimi’nin başarısına gömülmelidir! Dünya devrimcilerinin birliğini geliştirelim!

Kahrolsun emperyalizm!

Kahrolsun her türlü revizyonizm!

Abhay

Merkez Komite Sözcüsü

Englısh: https://www.tkpml.com/cpi-maoist-revolutionary-greetings-to-the-53-rd-anniversary-of-communist-party-of-philippines-cpp/?swcfpc=1