HKP (Maoist): Yaşasın Dünya Proletaryasının 1 Mayıs’ı

COMMUNIST PARTY OF INDIA (MAOIST)

International Affairs

Central Committee 

Dated: 15th April 2023

 

Yaşasın Dünya Proletaryasının 1 Mayıs’ı

Dünya genelindeki durgunluk koşullarında yaşamları istikrarsızlaşan proletaryayı birleştirelim.

Emperyalist savaş tehdidine karşı mücadele edelim!

Anti-emperyalist mücadeleleri yoğunlaştıralım!

 

Sevgili dünya işçileri!

Büyük öğretmenlerimiz Marx ve Engels, “Dünyanın bütün işçileri birleşin, proletaryanın kölelik zincirlerinden başka kaybedecek bir şey yoktur” demişlerdir. 1 Mayıs, kahramanca mücadeleleriyle gerçek haklarını elde eden Dünya proleter sınıfının günüdür. Son 137 yıldır dünya işçi sınıfı bugünü büyük bir kararlılık ve devrimci coşkuyla kutluyor. Haklarının bastırılmasına karşı çok militan mücadeleler yürütüyorlar ve haklı taleplerini elde ediyorlar. Bu Dünya Proletarya Günü vesilesiyle, dünya işçi sınıfına en içten kızıl selamlarımızı iletiyoruz ve dünya sosyalizmi uğruna değerli hayatlarını ortaya koyanlara saygılarımızı sunuyoruz.

Geçtiğimiz yüzyıl proleter devrimlerin başarılarının yüzyılı oldu. Rusya ve Çin devrimleri dışında, dünyanın birçok ülkesinde işçi sınıfı devrimleri başarılı oldu ve sosyalist bir kamp oluşturdu. Dünyanın dört bir yanında kızıl bayraklar hızla dalgalandı. Ancak bu başarılar uzun sürmedi. Proletaryanın siyasi iktidarı ve halkın demokratik diktatörlüğü yenilgiye uğratıldı. Revizyonistler işçi sınıfının devrimci partilerinde ve hükümetlerinde güçlendi ve iktidarı ele geçirdi. Bu işçi sınıfının yenilgisidir.

Dünyanın sosyalist kampı, önce SSCB’de Sovyet sosyal emperyalizminin ortaya çıkması ve ardından Çin’in yeni bir sosyal emperyalist ülke olarak tarihe geçmesiyle sona ermiştir. Buna rağmen işçi sınıfı hareketleri dünyanın her yerinde devam etmektedir. Emperyalizm karşıtı kitle mücadeleleri de dünya çapında yoğunlaşıyor. Öte yandan dünyanın farklı ülkelerinde yeni Maoist partiler ortaya çıkıyor. Bu, günün trendi haline gelmiştir. Bu nedenle, bu mücadeleleri ve yeni eğilimi kırmak için, burjuva sınıfıyla işbirliği yapan revizyonistler ve neo revizyonistler asıl tehlikedir. Onları teşhir etmeden ve entrikalarını bozguna uğratmadan, işçi sınıfı mücadelelerini siyasi iktidarın ele geçirilmesi yönünde ilerletemeyecektir. Bu 1 Mayıs vesilesiyle, tüm ülkelerdeki devrimci proletaryanın ileri kesimlerinin bu tehlikenin farkına varacağından ve işçi sınıfı mücadelelerini yoğunlaştırmak için mevcut devrimci koşulları daha iyi kullanmak üzere işçi sınıfını uyaracağından eminiz.

Sevgili proleter yoldaşlar,

Son birkaç yıldır, dünya çapında işçi sınıfı hareketi her geçen yıl ivme kazanıyor. Günümüz dünyası ağır durgunluk koşullarına saplanmış durumda ve tüm ülkelerin emekçilerinin yaşamları çok sefil hale geliyor. Şimdi bir kez daha bankaların çöküşü başladı. Amerika’nın üçüncü büyük bankası olan Silicon Valley Bank, hisse değerlerindeki devasa düşüş nedeniyle çöktü. Bankaların çöküşü tüm dünya ekonomilerini yeniden tahrip edecek ve istikrarsızlaştıracaktır. Öte yandan son üç yıldır emperyalistler tarafından yaratılan Covid-19 salgını, işçi sınıfı da dahil olmak üzere tüm halkı istikrarsızlaştırıyor. Dünya hala Covid’in farklı türevleri ile boğuşuyor. Emperyalistler aşı adı altında emekçi kitleleri yağmaladı ancak aşılar hiçbiri salgını tamamen ortadan kaldıramadı. Covid zamanında yoksul emekçilerin yaşamları, hükümetlerin uyguladığı tecrit politikaları nedeniyle büyük ölçüde mahvoldu. Dünyanın dört bir yanındaki sömürücü hükümetler, durgunluk dönemlerinde büyük şirketlerin servetlerini kurtarmak için çok şey yaptı. Ancak hiçbir hükümet emekçi kitlelerin refahı konusunda endişe duymadı. Yoksulları ve emekçileri kurtarmak için kapsamlı bir politika tasarlanmadı. Bu nedenle, hükümetlerin kurnaz doğasını tespit eden işçi sınıfının buna karşı mücadeleyi yoğunlaştırmasının tam zamanıdır.

Dünya geçen yıldan bu yana emperyalistler tarafından yakılan savaşın alevleri içinde yanıyor. Bir yandan emperyalist Rusya, diğer yandan ABD emperyalistleri ve onun NATO ittifakı Ukrayna topraklarını feci bir şekilde savaşın küllerine gömüyor. Emperyalist Rusya’nın özel askeri operasyon adı altında Ukrayna’ya savaşı dayatması kınanmalı ve ABD ve müttefiki NATO savaş tacirlerinin yıkıcı sonuçlara yol açan feci savaş politikaları uygulamaları daha ciddi bir şekilde kınanmalıdır. Savaşın sonuçlarıyla birlikte her iki ülke halkı da ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Şu ana kadar Ukrayna’da 150 binden fazla insanın hayatını kaybettiği bildirilmektedir. Milyonlarca insan yerinden edilmiş ve mülteci olarak göç etmiştir. Ukrayna toprakları askerlerin ve halkın kanlarıyla sulanıyor. Ancak neo Nazi Zelenski sadece görüşmelere hazırlanmakla kalmıyor, aynı zamanda ordusunu ve halkını ABD ve NATO ittifakının yardımıyla neo Çarlık Rusya ile savaşmaya teşvik ediyor. Bu savaşta, askeri şirketlerin ve ABD emperyalistlerinin esas olarak muazzam karlar elde ettikleri çok açıktır. Son bir yıllık savaşta, ABD emperyalistlerinin tek başına Ukrayna’ya yardım adı altında 30 milyar dolardan fazla savaş malzemesi göndermesi, kârlarının boyutunu göstermektedir. Dünya işçi sınıfı bu savaşın derhal durdurulması için sesini yükseltiyor. Dünyanın birçok ülkesinde savaşa karşı halk gösterileri devam ediyor. Devam eden savaşa karşı seslerini yükseltmelidirler. Bu doğrultuda, 1 Mayıs vesilesiyle tüm ülkelerin işçi sınıfının kararlı bir şekilde harekete geçmesi günün ihtiyacıdır.

Tüm dünyada işçi sınıfı hareketleri yükselişte. Bu arada, Britanya’da milyonlarca işçi daha yüksek ücret ve temel malların fiyatlarının düşürülmesi talebiyle son on yılda hiç olmadığı kadar grev yapıyor. Fransa’da işçi sınıfı talepleri için sokaklara dökülerek mücadele ediyor. Avrupa ve Amerika’nın tüm ülkelerindeki işçiler haklı taleplerini elde etmek için mücadele ediyor. Hindistan’da da her türden devlet çalışanı greve başvuruyor. Başta taşeron işçileri, Aanganwadi işçileri, Asha işçileri, Sanitasyon işçileri ve Sağlık işçileri olmak üzere yüz binlercesi ücretlerinin arttırılması, devlet çalışanlarıyla eşit muamele görmeleri ve kadroya alınmaları için greve gidiyor. Hindistan’da milyonlarca çiftçi de benzeri görülmemiş bir şekilde mücadele etmektedir. Güney Asya’da özellikle Sri Lanka ve Pakistan ekonomik krize sürüklenirken, yoksul ve ezilen halk yükselen fiyatlar nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde de emekçi kitleler haklı talepleri için mücadele ediyor. Bugün dünya işçi sınıfının grevleriyle yanıyor. Diğer taraftan işçileri işlerinden atmak da dünyanın bir fenomeni haline geldi. Büyük şirketler çok sayıda işçiyi işten atıyor. Haklı talepleriyle yollara düşüyorlar. Bu mücadeleye önderlik edecek işçi sınıfı devrimci partilerine ihtiyaç var. İşçi sınıfını uygun mücadele biçimleri ve örgütsel yapılar içinde birleştirmenin tam zamanıdır. Tüm militan mücadeleler siyasi iktidarın ele geçirilmesi politikasıyla donatılmalıdır. Bu yapılmadığı takdirde, işçi sınıfı revizyonist politikaların günah keçisi haline gelecek, ücretlerdeki dört dolarlık artışla yetinecek ve onlarca yıllık ekonomizm ve reformizm tuzağına düşecektir. İşte bu yüzden 1 Mayıs vesilesiyle elimize kızıl bayrağı alarak yemin edeceğiz ki böyle yapmayacağız.

Emperyalistler tarafından kışkırtılan Ukrayna savaşı duracak gibi görünmüyor; bir dünya savaşı tehdidini yoğunlaştırıyorlar. Nükleer savaş tehdidi de artıyor. Dünyada emperyalist savaşın kurbanı olan tek ülke Ukrayna değil. Yemen’de milyonlarca insan ölüyor. Pek çok ülkede milyonlarca insan emperyalist savaşların çıkarları için günah keçisi haline geliyor. Emperyalistlerin kendi çıkarlarına hizmet eden politikaları nedeniyle dünya daha da huzursuz. Emperyalist politikalar nedeniyle çevre krizi artıyor. Emperyalist savaşlar, işçi sınıfının acılarının artmasının arkasındaki temel nedenlerden biridir. Bugünkü krizin temel nedeni de aynıdır. Emperyalizm, işçi sınıfının haklarının gasp edilmesinin ve dünyanın dört bir yanında yaşanan katliamların tek nedenidir.

ABD emperyalizminin bir ulus ve tek bir emperyalist güç haline geldikten sonra başlattığı savaşlar tarihte 300’den fazladır ve dünya çapında milyonlarca insanı öldürmüştür. Dünya üzerindeki hegemonya arzusunu gerçekleştirmek ve muazzam karlar elde etmek için dünyayı yok etmekten asla çekinmedi. ABD emperyalizminin attığı her adım, şu ya da bu şekilde dünyanın herhangi bir yerinde yıkıcı bir savaşa yol açmaktadır. Bir yandan ABD emperyalistleri ve geleneksel müttefiki Avrupa, diğer yandan Rus emperyalistleri ve Çinliler dünyayı yeniden bölmek için çok açgözlüler. Sonuç olarak, tüm dünya yıkıcı savaş, kriz, durgunluk, açlık, yoksulluk, baskı, işsizlik ve fiyat artışı ile acı çekiyor. Savaşsız bir dünya yaratmak için çaba gösterelim. Ancak emperyalizm sona ermeden bu mümkün değildir. Öyleyse, anti-emperyalist militan mücadeleleri daha da yoğunlaştıralım. Onu, ekonomizmin ve her türden revizyonistin reformizminin ayartmalarından korumak için devrimci siyasetle donatalım.
Dünyanın bazı ülkelerinde, özellikle de ABD emperyalistleri ve Avrupalı müttefiklerinde sağcı partiler ırkçılığı teşvik ediyor. Birçok ülkede faşizm tehlikesi giderek artıyor. Son 10 yıldır Hindistan’da iktidarda olan Hindutva güçleri faşist politikalarını uygulamaktadır. Ülkenin çeşitliliğini yok etmek için gerici politikalarını ülke halkına dayatıyorlar. Ülkede son elli yılı aşkın süredir devam eden halk savaşını tamamen ortadan kaldırmak için 2024 yılını son tarih olarak ilan ettiler. Maoist hareketin olduğu bölgeler insansız hava araçları saldırıları, helikopter saldırıları ve yüzbinlerce polis ve paramiliter gücün konuşlandırılmasıyla bastırılmaya çalışılıyor. Filipinler’de onlarca yıldır devam eden devrimci hareketi sona erdirmek için Junior Marcos hükümeti, Amerikan emperyalistlerinin yardımıyla baskıyı daha önce görülmemiş bir şekilde arttırıyor. Türkiye, Peru ve diğer bazı ülkelerde devam eden halk savaşlarını durdurmak için, bu devletlerin komprador egemen sınıfları emperyalistlerin rehberliği ve yardımı altında saldırıları yoğunlaştırıyor. Filistin ve farklı ulusal hareketler de on yıllardır ezilmektedir. Ama mücadeleleri devam ediyor. Ülkelerinde emperyalistlere, komprador bürokratik burjuvaziye ve feodalizme karşı halk savaşlarını ve ulusal hareketleri sürdüren halkların yanında dimdik duralım. Bu proleterlerin görevidir. İşçi sınıfı, 1 Mayıs vesilesiyle, kendi ülkelerinde devam eden devrimci mücadeleleri güçlendirmeye ve karşılıklı kardeşlik hareketlerini arttırmaya ant içmelidir. İşçi sınıfının her adımı, siyasi iktidarın ele geçirilmesine yönelik devrimci siyaset doğrultusunda ilerlemelidir. Bu 1 Mayıs, işçi sınıfının dünya üzerindeki emperyalizme son verme yönündeki mücadelelerini yoğunlaştırmak için Mücadele Günü olarak kutlanmalıdır.

Yaşasın Proleter sınıfın 1 Mayıs’ı.

Kahrolsun revizyonizm ve neo-revizyonizm.

Kahrolsun emperyalizm

Dünya savaşı/atom savaşı tehlikesine karşı mücadele edelim.

Sürmekte olan halk savaşlarını kararlılıkla destekleyelim ve bunu destekleyen güçlü dayanışma hareketleri inşa edelim.

Devrimci selamlarımla,

Amrut,
I/C. Uluslararası İlişkiler

Merkez Komitesi,

HKP (Maoist)

Englısh: https://www.tkpml.com/cpi-maoist-long-live-world-proletarian-may-day/?swcfpc=1