HKP(Maoist): Beş eyalette yapılacak Vidhan Sabha seçimlerini boykot edin!

HİNDİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ (MAOİST)

Merkez Komite

14 Ekim 2023

Beş eyalette yapılacak Vidhan Sabha seçimlerini boykot edin!

Hindistan Komünist Partisi (Maoist) Merkez Komitesi, beş eyaletin (Chhattisgarh, Telangana, Rajasthan, Madhya Pradesh ve Mizoram) halkını yaklaşan sahte Vidhan Sabha seçimlerini boykot etmeye çağırıyor. Partiye, HKGO’na, Halk Derneklerine, Devrimci Halk Hükümetlerine (Dandakaranyam’da yerel Gondi dilinde) bu seçim boykotunu siyasi bir kampanya olarak yürütmeleri ve bu kampanyayı savaş bölgelerimizde hükümet silahlı kuvvetlerinin ciddi saldırılarına karşı koymak için karşı saldırılarla (TCOC) birlikte yürütmeleri talimatını verir. Merkez Komite, tüm saflarına (Janatana Sarkar) bu çağrıyı yapmaktadır.

Şu anda bu seçime katılan irili ufaklı tüm partiler, ülkedeki sömürücü egemen sınıfların, emperyalistlerin, komprador otokratik kapitalistlerin ve büyük toprak ağalarının çıkarlarını temsil etmekte ve yerine getirmektedir.

Ülkenin en büyük partisi olan, merkezde ve eyaletlerin çoğunda iktidarda bulunan ve RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh) ailesine mensup olan Bharatiya Janata Partisi, ülkenin tüm çeşitliliğine ve çoğulculuğuna son vererek Hindistan’ı bir Hindu ülkesine dönüştürme yönünde agresif bir şekilde ilerlemektedir. Bu, ülke için, ülkenin ezilen sınıfları (emekçiler, köylüler, küçük burjuvazi, ulusal burjuvazi) ve özel sosyal sınıflara mensup insanlar (Dalitler, Adivasiler, kadınlar, dini azınlıklar) için büyük bir tehlikedir.

Ülkede ve eyaletlerde en uzun süredir iktidarda olan Kongre şu anda zayıflamış olsa da doğası gereği halk karşıtıdır ve halkı baskı altına almaktadır. Emperyalist küreselleşme politikalarını ülkede başlatmakla kalmamış, iktidarda olduğu tüm eyaletlerde uygulamaktadır.

Partimiz beş eyalette yaklaşan sahte Vidhan Sabha seçimlerini boykot etme çağrısında bulunmakta ve eyalet bazında farklı siyasi partilere karşı tutumumuzu aşağıdaki şekilde beyan etmektedir.

Chhattisgarh’da ülke ve halk için en tehlikeli olan Brahmanist Hindutva faşisti Bharatiya Janata Partisini kovun, emperyalist küreselleşme politikalarını uygulayan halk düşmanı Kongreye şiddetle karşı çıkın, oy istemeye gelen diğer parlamenter partileri halk mahkemesine verin, Janata hükümetlerini koruyun ve güçlendirin.
KCR liderliğindeki Bharat Rashtra Samithi (BRS) BJP yanlısı bir parti olduğundan, Brahmanist Hindutva faşisti BJP’yi ve onu Telangana’da destekleyen fırsatçı BRS’yi kovun ve geri kalan partileri halk mahkemesine çıkarın. Chhattisgarh’da yapılan çağrı Madhya Pradesh, Rajasthan ve Mizoram için de geçerlidir.

Ülkemizde 1952’den günümüze kadar iktidarın el değiştirmesinin ardından her beş yılda bir Lok Sabha ve Vidhan Sabha seçimlerinin yapıldığını herkes bilmektedir. Hükümetler gelip gitmeye devam ediyor. Hükümetleri oluşturan partiler değişiyor. Ancak bu seçimlerle ülkenin yarı-sömürge, yarı-feodal sosyal, ekonomik ve kültürel sisteminde köklü bir değişiklik mümkün olmadı ve halkın yaşamında önemli bir değişiklik yaşanmadı. Hatta olmadı. Çünkü bu seçimler aslında farklı yağmacı yönetici elit çeteleri arasındaki bir yarıştır. Yarışma, önümüzdeki beş yıl içinde hangi grubun halk üzerinde güç kullanacağını, onları soyacağını ve ezeceğini belirlemek içindir. Ülkedeki sömürünün nedeni olan mevcut yarı-sömürge, yarı-feodal sosyal, ekonomik ve kültürel sistemin yıkılması ve ezilen dört sınıftan (işçiler, köylüler, küçük burjuvazi, yerli burjuvazi) ve özel sosyal sınıflardan (Dalitler, kabileler, kadınlar, dini azınlıklar) oluşan halkın yeni demokratik devletini inşa etmek için partimiz devrimci hareketi sürdürmektedir. Uzun vadeli halk savaşı yolunda, sınıf mücadelesi ve halk savaşı yürütülmekte ve bu yönde ilerlenmekte, halkın devlet iktidarı organları ve devrimci halk komiteleri inşa edilmektedir.

Hindistan’ın yağmacı yönetici elitleri, onların temsilcisi merkezi ve eyalet hükümetleri, alternatif devlet kurumlarına, partimize, HKGO, halk sendikalarına, halk mücadelelerine karşı, Salwajudum, Yeşil Av, Samadhaan, Kund Stratejik Planı, Suraj Misilleme gözaltı gibi günümüzün devrim karşıtı, ilerleme karşıtı önlemleri uygulanmaktadır. Halkın mülkünü ve doğal kaynaklarını ulusal ve yabancı şirketlere bağlamak için şirketleşme ve bunu kolaylaştırmak için militarizasyon gibi halk karşıtı politikalar uyguluyorlar. Bu nedenle, yağmacı hükümetleri seçmek için seçimleri boykot ederek, partimizin önderliğinde devam eden yeni demokratik devrimin bir parçası olmalı, devlet iktidarının kamu organlarını korumalı ve güçlendirmeli ve böylece onları genişletme yönünde anti-emperyalist-bürokrat otokratik kapitalist-feodal sınıf mücadelesine ve halk savaşına (gerilla savaşı) katılmalıyız. Partinin çağrısı budur!

Abhay
Sözcü

Merkez Komite