HKP(Maoist)-Merkez Bölge: Hint Yerli Halkının Kahramanca ve Militanca Mücadelelerini Selamlayın!

Hindistan Komünist Partisi (Maoist)

Merkez Bölge

Hint Yerli Halkının Kahramanca ve Militanca Mücadelelerini Selamlayın

Onların Meşru Hakları İçin Uluslararası Dayanışmayı Genişletin

9 Ağustos, Uluslararası Yerli Halklar Günü’dür. Son 36 yıldır dünyanın yerli halkları tarafından kutlanmaktadır. Birkaç gün içinde 37. Mulvasi (Yerli Halk) Günü kutlanacak. Bu vesileyle Hindistan Komünist Partisi (Maoist) Merkez Bölge Bürosu ülkenin ve dünyanın tüm yerli halklarına devrimci selamlarını iletiyor.

Son bir yıl boyunca, Hindistan da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki birçok yerli halk, meşru taleplerini elde etmek için ülkelerinin baskıcı ve faşist hükümetleriyle ve devletin güvenlik güçleriyle savaşarak değerli hayatlarını feda etti. Onların tüm fedakârlıklarının anısına, alçakgönüllülükle devrimci saygılarımızı sunuyoruz. Yağmacı faşist hükümetlerin güvenlik güçleri tarafından açılan ateşlerde yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Büromuz aynı zamanda ülke halkına, demokratlar ve hak savunucuları da dahil olmak üzere dünya halklarına, kefaletlerini bile alamadan hapishanelerde çürüyen binlerce yerli halkın serbest bırakılması için daha örgütlü bir şekilde hareket etmeleri çağrısında bulunmaktadır. Hindistan’ın yerli halkı da dahil olmak üzere farklı ülkelerdeki tüm yerli halklar, 9 Ağustos’u Hindistan’daki devrimci hareket bölgelerinde yaşayan halklarla dayanışma günü olarak kutlama çağrısında bulundu.

Hindistan nüfusunun yüzde 8’inden fazlasını yerli halk oluşturuyor. Ülke topraklarının dörtte birinden fazlası ormanlarla kaplıdır. Yüzlerce kabile topluluğu ülke genelinde onlarca yıldan bu yana uyum içinde yaşamaktadır. Bunlardan 75’ten fazla kabile topluluğu Hindistan hükümeti tarafından utanmazca PVTG (İlkel Savunmasız Kabile Grubu) olarak ilan edilmiştir. Yok olmanın eşiğindeler. Bir topluluğun yok olması insan türü için gerçekten büyük bir kayıptır. Kültür, gelenek, bilgi, dil ve o topluluğun geçmişte kazandığı her şey açısından toplum için ciddi bir kayıp olacaktır. Bu gerçekten de sömürücü Hint egemen sınıflarının büyük bir suçudur.

Tepelik ve bol su kaynaklarına sahip olan ormanlar, çeşitli muazzam doğal kaynaklara sahiptir. Ormanlar, Hindistan da dahil olmak üzere Güney Asya’da çevrenin korunmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Bugüne kadar ormanlar sadece yerli halk tarafından korunmuştur. Onlar ormanın efendileridir. Ancak yöneticiler tarafından göz ardı edilmiştir. Onlar yok olmadan önce, burada bazı tarihi gerçekleri hatırlamanın ve hatırlatmanın zamanı geldi.

Yerli halk büyük bir özveri ile yerli ormanların korunması için mücadele etmektedir. Jal, Jungle, Zamin (Su, Orman, toprak çn.) üzerindeki haklarını talep ediyorlar. Hindistan devleti, bu insanların mücadelelerini acımasızca bastırmak için birçok komplo ve hileye başvurmakla kalmamış, aynı zamanda onlara karşı daha önce hiç olmadığı kadar acımasız askeri eylemlere başvurmuştur. Büromuz tüm bu otoriter bastırma eylemlerini şiddetle kınamakta, ülkenin ve dünyanın yerli halklarına, demokrat entelektüellere, yerli halkların destekçilerine, demokratlara ve hak savunucularına bu tür eylemleri kınamaları çağrısında bulunmaktadır.

Hindistan’ın tüm yerli bölgeleri çeşitli kitlesel mücadele biçimleriyle dolup taşmaktadır. Son birkaç yıldır Hindistan’ı yöneten gerici Hindutva güçleri bir yandan emperyalist neo-liberal ekonomi politikalarını saldırgan bir şekilde uygularken diğer yandan Hindutva politikalarıyla bir Hindu devleti inşa etmektedir. Ülkenin ormanlarının büyük bölümünü çokuluslu şirketlere sattılar. Böylece Hint açgözlü burjuvazisi ormanların yok edilmesinin önünü açıyor. Ülkenin değerli doğal kaynaklarını yağmalamak ve bozmak için Hindistan’da üretim yapmaya davet edildiler. Hindistan hükümeti ve ülkedeki tüm eyalet hükümetleri tarafından izlenen ekonomik ve siyasi politikaların bir sonucu olarak, Hindistan’ın yerli halkı ciddi bir varoluşsal sorunla karşı karşıyadır.

Hayatta kalmaları bile sorgulanır hale geldi. Devlet onları ormanlardan çıkarmak için bir yandan beyaz üstünlükçü cinayetlere ve katliamlara başvururken, diğer yandan da ormanları yüzbinlerce güvenlik gücüyle dolduruyor. Hindutva güçlerinin yönetimi altında ormanların şirketleştirilmesi ve askerileştirilmesi eş anlamlı hale geldi. Bu gelişmeler insanlar için ölüm kalım meselesi haline geldiğinden, stratejik olarak silahlı mücadelelere girişmek zorunda kalıyorlar.

Haklı ve demokratik mücadeleleri için desteğinize ve yardımınıza çok ihtiyaç var. Hepimiz için onlarla omuz omuza yürüme zamanıdır. Bu nedenle Büromuz sizlerden onlarla ve mücadeleleriyle birlikte yürümenizi istiyor. Mevcut Hindistan hükümeti, Hindistan Anayasasını ağır bir şekilde ihlal ederek, bir Hindu devleti kurma yönünde CAA (Vatandaşlık Değişiklik Yasası) gibi antidemokratik ve bağnaz yasalar çıkarmaktadır. Hindistan hükümeti ayrıca ülkenin yerli halkını “yerli” olarak tanımayı da reddetmektedir. Hindistan’ın yönetici sınıfları başından beri Hindu bağnazlığı ile hareket etmektedir.

Laik olmayan bir şekilde hareket etmek, tüm dinlerin eşitliğini vurgulayan Hindistan anayasasının ruhuna tamamen aykırıdır. Şu anda iktidarda bulunan Hindutva güçleri aşırı faşist politikalar izlemekte ve tek parti, tek ideoloji, tek bayrak ve tek lider şeklindeki yıkıcı ideolojiyi hayata geçirme doğrultusunda çeşitliliği kalkınmanın temeli olarak reddetmektedir. Merkezi ve eyalet hükümetleri ülkenin tüm yerlilerini resmi olarak Hindu olarak kaydetmektedir. Hepsi de devam etmekte olan nüfus sayımında kendilerini yerli olarak tanımlamak için seslerini yükseltiyor. Bu onların özgüven sorunu! Birçok eyalette yeme alışkanlıkları yasaklanıyor, ineğe tapılıyor, inek etini (sığır eti) iştahla tüketen kabileler, Dalitler, Müslümanlar ve diğer topluluklar taciz ediliyor ve linç edilerek öldürülüyor.

Hindutva çeteleri devletin silahlarıyla köylerine saldırıyor, evlerini ve mülklerini yakıyor ve yaşamlarını güvensiz hale getiriyor. Bu nedenle bugün tüm yerli halk, “biz Hindu değiliz diyerek” protesto ediyor ve eleştiriyor. Hepimiz onlara katılalım. Onların öz savunma mücadeleleriyle birlikte yürüyelim. Taleplerini yerine getirmek için onlarla birlikte olduğumuz sloganını yükseltelim.

Hindistan Hükümeti, yıllar önce Hindistan Anayasası’nın Beşinci Planlanmış Bölgelerinde bir yasa (Panchayat Extension to Scheduled Areas, 1996) çıkardı. Ancak Yasa hala ülkenin bölgelerinin en az dörtte birinde uygulanmamaktadır. Dalit ve Adivasilere tecavüzü önlemek için otuz yıl önce bir yasa çıkarılmıştır. Ancak NCRB rakamları, Hindutva güçlerinin mevcut yönetimi altında her yıl onlara karşı fiziksel saldırı, tecavüz ve cinayetlerin yaygınlaştığını ortaya koyuyor. PESA’ya göre her kabile köyünde tüm yetişkinlerden oluşan bir Gram Sabha (köy meclisi çn.) kurulmaktadır. Grama Sabha’nın izni olmadan hiç kimse köy ormanına bile giremez. Hiçbir orman ürünü ya da yeraltı kaynağı o ormandan çıkarılamaz.

Bu bir bakıma Brezilya halkının neredeyse bir asır önce elde ettiği “Ejido” gücüne benziyor. Neo-liberal ekonomi politikalarına yönelen oradaki hükümet o yasayı yürürlükten kaldırdı ve aynı politikaları uygulayan Hindistan hükümeti de Ejido gibi PESA yasasını nihayet ortadan kaldırma yönünde planlar yapıyor.

PESA’dan on yıl sonra Hindistan hükümeti Yeni Orman Yasası adında bir yasa daha çıkardı. Bu yasaya göre, ormanlarda yaşayan yerlilere ve yerli olmayanlara dört hektar arazi verilecek. Ancak aradan on buçuk yıl geçmesine rağmen ülkedeki yerli (Mulvasis) ve yerli olmayan (Orman sakinleri) 2,5 milyondan fazla aile bu yasaya göre toprak alamadı. Dahası, Şubat 2019’da ülkenin Yüksek Mahkemesi yasayı sulandıran bir karar alarak ülkenin yerli halkının öfkesini körükledi. Ülkenin dört bir yanında oluşan muhalefetle karar askıya alınmış olsa da yüzbinlerce Adivasis geleceklerinden habersiz panik içinde yaşıyor.

Yurtseverler, demokratlar, emperyalist sömürü karşıtı güçler ve çevreciler, tüm yerli halkla birlikte Hindistan hükümetinin bu tür komplo ve saldırılarına karşı çıkmalıdır. Yerli halkın ormanlar üzerindeki doğuştan gelen hakları için sonuna kadar mücadele etmeye çağırıyoruz. Ülkemizin bütün Beşinci Programlı bölgelerinin devrimci mücadele alanları olduğunu bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu bölgelerdeki Mulvasi halkı da dahil olmak üzere tüm ezilenler, ormanlar üzerindeki iktidarları için benzersiz fedakarlıklarla mücadele etmekte ve mücadele miraslarını sürdürmektedirler.

Hindistan Hükümeti ve eyalet hükümetleri tarafından ormanların şirketleştirilmesine ve militarize edilmesine şiddetle karşı çıkıyorlar. Ülkede PESA’nın uygulandığı yerlerde, yerel hükümet yetkilileri Gram Sabha’ların yetkilerini zayıflatmak için sürekli olarak çeşitli komplolara girişmektedir.

PESA’nın bir halk hareketi şeklinde uygulanmasını gündeme getiren Oligarşik (Maharashtra)’da yakın zamanda “Zilla Parivartan Samiti” (mahalle komiteleri anlamında çn.) oluşumu başlatılmıştır. Buna bölgenin gerçek Gram Sabhaları tarafından açıkça karşı çıkılmaktadır. Öte yandan tüm Mulavasi halkı, Jal, Jungle Zamin (Su, Orman ve Toprak) haklarını sağlayan PESA’nın uygulaması yani “Patthal Gadih” için mücadele eden binlerce insana yönelik yöneticiler ve polisleri tarafından IPC 124’ün (Fitne Yasası) utanmazca dayatılmasını kınadı. CJI (Hindistan Başyargıcı) açıkça bu yasanın güncelliğini yitirdiğini söylemiştir. Bu nedenle, partimiz uzun bir süredir tüm bu davaların ilgili eyaletlerin hükümetleri tarafından derhal geri çekilmesi gerektiğini, hiçbirinin hain ya da ihanetçi olmadığını ve mevcut baskıcı yöneticilerin halkın gerçek hainleri olduğunu açıkça belirtmektedir. Partimiz, 9 Ağustos’ta kutlanan Uluslararası Dünya Yerli Halkları Günü vesilesiyle halk düşmanı zalim yasaların kaldırılması çağrısında bulunmaktadır.

Sevgili Mulvasis Halkı,

Dandakaranya ve Jarkhand’da (Kadianar, Amdai, Raoghat, Vechaghat, Vechapad, Gompad, Pombad, Pundri, Takilod, Surjagarh ve Jharkhand’da Gaya, Aurangabad, Kaimur, Netrahat) yıllardır mücadele ediyorsunuz. Chattisgad’ın Hasdev ormanlarında halk, orman üzerindeki hakları için mücadele etmekte ve CBB’nin madencilik faaliyetlerine karşı çıkmaktadır. Bir yıldan uzun bir süredir kan dökülen fedakarlıklarla devam eden Silinger Halk Dama’sı büyük takdiri hak etmekte ve halkın önünde bir model olarak durmaktadır. Halkın mücadelesinin kalbinden “Bastar Mein Narasamhar Bandh Karo”, “Kabile bölgelerinde polis kampları derhal kaldırılmalı”, “Khadan Nahi Anaj Pahije” gibi ateşli sloganlar yükseliyor. Jangal Mahal ve Narayanapatna’daki devrimci mücadeleler size büyük bir mücadele deneyimi kazandırdı. Yöneticiler barışçıl ve yasal mücadelelerinizi görmezden geldi. Egemenler bölgelerinizi, haklarınızı engelliyor ve sıkıştıkları küresel mali krizi aşmak istiyorlar. Ancak kategorik olarak ilan edelim ki, halkın devrimci mücadeleleri onları içine sıkıştıkları bu girdaptan çıkartmayacaktır.

Eyalet başkentlerinde mitingler düzenleseniz ve bölge tahsildarlarının ofisini kuşatsanız bile, bakanlar ve yetkililer taleplerinizin hiçbirini dikkate bile almıyor. Dahası, son iki yılda emperyalistler tarafından yaratılan Covid salgını nedeniyle yüzbinlerce insan hayatını kaybetmesine rağmen, rakamları henüz dürüstçe açıklamadılar. Yöneticiler, Telangana’nın yerli halkını pandeminin ortasında zorladılar ve Khakiler Mulvasisleri en acımasız şekilde köylerinden kovarken, ülkenin başkenti Delhi’de görüşlerini dile getirmek için gösteri düzenlediler. Ancak sonuç boştur.

Bu hükümetler halkın sorunlarıyla ilgilenmiyor. Halkın sorunlarına verecek cevapları yok. Yöneticiler halkın sesini sadece askeri eylemlerle bastırıyor. Yöneticileri sorgulayanlar parmaklıklar ardında tutuluyor, zalim yasalarla yargılanıyor ve ağır cezalara çarptırılıyor. Aydınlar, yazarlar, gazeteciler, hak savunucuları, liderler, sosyo-politik aktivistler, öğrenciler, tabandan gelen insanlar, yoksulların en yoksulu olarak ülkemizin Mulvasisleri için çok endişeleniyorlar, ancak karşı devrimci Hindutva güçleri onlara karşı çok hoşgörüsüz.

Mücadeleleriniz ve dharnalarınız (amacınız anlamında çn.) aylardır devam ediyor olsa da aradığınız adaleti bulamıyorsunuz. Bu yüzden mücadelelerinizi daha etkili bir şekilde yönetmelisiniz. Mücadelelerinizi yeni boyutlara taşımak için kararlılıkla yoğun mücadele biçimleri benimsemelisiniz. Tüm ülkenin ve dünyanın mazlumları bugün sizin yanınızdadır. Partimiz, daha ısrarlı ve militanca ilerleyeceğinize ve 9 Ağustos Dünya Yerliler Günü’ne damga vuracağınıza dair tam bir güvenle sizi çağırıyor.

Hindistan’daki Halk Savaşını Desteklemek için Uluslararası Komite’nin mücadelelerinize derin desteğini sunması ve uluslararası alanda sorunlarınızın yanında durmaya ve yerli halkı kendi ülkelerindeki Hindistan hükümeti ve Hindutva güçlerinin saldırılarından korumaya ve kendi ülkelerinde haklı taleplerini yerine getirmelerine yardımcı olmaya karar vermesi takdire şayandır. Büromuz hepsini kutluyor.

Devrimci selamlarla,

Pratap,

Sözcü,

Merkez Bölge,

Hindistan Komünist Partisi (Maoist)

Englısh: https://www.tkpml.com/communist-party-of-india-maoist-central-region-hail-indian-indigenous-peoples-heroic-militant-struggles-for-their-justified/?swcfpc=1