HKP(Maoist) MK: 21-27 Eylül 2022 Tarihleri Arasında Partinin 18. Yıldönümünü Kutlayın!

HİNDİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ (MAOIST)

Merkez Komite

Basın Bülteni

10 Eylül 2022

21-27 Eylül 2022 Tarihleri Arasında Partinin 18. Yıldönümünü Kutlayın!

Hindistan Komünist Partisi (Maoist) Merkez Komitesi, Partinin tüm saflarını, HKGO’nu, Devrimci Halk Organlarını ve Devrimci halkı, Partinin 18. Yıldönümünü ülkenin dört bir yanındaki kırsal ve kentsel alanlarda devrimci coşku ve sağlam bir iradeyle kutlamaya çağırır. Ülkenin her köşesinde kitle tabanını genişletmeye, partiyi güçlendirmeye ve Hindistan’da Halk Savaşını ilerletmeye ve karşı-devrimci stratejik ‘SAMADHAN’-Prahar saldırısını yenilgiye uğratmaya çağırır.

Partinin 18. Yıldönümü vesilesiyle MK, Partimizin sevgili kurucu liderleri Yoldaş Charu Mazumdar ve Yoldaş Kanhai Chatterjee de dahil olmak üzere halkın kurtuluşu için hayatlarını feda eden tüm şehitlere mütevazı devrimci saygılarını sunar. Peru Komünist Partisi lideri Yoldaş Gonzalo, Filipinler YHO sözcüsü Yoldaş Ka Oris ve Galiçya Maoist Komünist Partisi kurucu lideri Yoldaş Martin Naya gibi birçok önder yoldaşın şehadeti Uluslararası Komünist hareket için ciddi bir kayıptır.

MK, HKGO’nun yaralı savaşçılarına derin taziyelerini iletir ve kısa sürede iyileşerek Halk Savaşı arenasına atılacaklarına yürekten inanır. MK, aralarında Parti ve Polit Büro emektarı Yoldaş Kishanda, MK üyeleri Yoldaş Sheeladi, Kanchanda, Krishnamurthy ve Vijay Kumar Arya’nın da bulunduğu hapishanede Devrimin Kızıl bayrağını taşıyan tüm yoldaşlara devrimci selamlarını iletir.

Geçtiğimiz bir yıl içinde Parti organları, HKGO, Stratejik ve Taktik Birleşik Cephe, düşmanın şiddetli faşist saldırısı karşısında Partinin 17. Yıldönümü sırasında kabul edilen görevleri yerine getirmek için çabalarını sürdürmüştür.
İdeolojik güç, siyasi eğitim, askeri becerilerin geliştirilmesi, halkın devlet iktidar organlarının ve halk mücadelelerinin genişletilmesi gibi tüm alanlarda göreceli bir gelişme vardır. Devrimci halkın devlet iktidar organları ilçe düzeyine kadar çalışmakta ve alternatif kalkınma modelini embriyonik bir aşamaya yerleştirmektedir. Tüm bu alanlarda henüz başarılması gereken çok şey var.

Ülke şu anda şirketleşmeye ve militarizasyona karşı bir ‘halk hareketi dalgasına’ tanıklık ediyor. Geçen yıl Chhattisgarh’daki Silinger’de başlayan mücadele, ülkede ve dünyada halk mücadelesinin bir simgesi haline geldi. Telangana’daki kabile halkı uzun süredir Podu topraklarını korumak için militanca mücadele ediyor. Devrimci hareketin hemen hemen tüm alanlarında mücadeleler yaşandı. Halk mücadeleleri sürecinde Parti, siyasi iktidarın silahlı mücadele yoluyla ele geçirilmesi siyasetini yaymak için çaba sarf etmiştir.

Uluslararası duruma gelince, emperyalist mali ve ekonomik kriz şiddetlenerek devam etmektedir. Emperyalistler krizi aşmak ve dünyayı kendi güç dengelerine göre bölmek ve sömürmek için küreselleşme politikalarını giderek daha fazla uygulamaktadır. Zenginler ve yoksullar arasındaki farklarda görülmemiş bir artış var. Geri kalmış Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri tamamen bağımlı ülkeler haline geldi. Ukrayna savaşı gıda, işsizlik ve diğer krizleri yoğunlaştırdı. Emperyalizm ile ezilen uluslar ve halklar arasındaki çelişki daha da yoğunlaştı. Emperyalistler arasında yeniden soğuk savaş başladı. ABD’nin NATO, QUAD ve AUKUS gibi ittifaklar temelinde yeniden örgütlenmeye çalıştığı, Rusya ve Çin’in her alanda çekiştiği bir savaş atmosferi tüm dünyayı sarmış durumda.
Hindistan’da Hindutva faşisti Modi hükümeti küreselleşme politikalarını benimsemiş ve Hindistan’ı kendi kendine yeterlilik nutukları atarken ‘bağımlı’ hale getirmiştir. Demokratik hakların bastırılması ülkede olağan bir durum haline gelmiştir. Ezilen sınıflar, kesimler ve milliyetler sömürü, baskı, sindirme ve ayrımcılık devam ettiği sürece sınıf mücadelesi vermeye devam edecektir. Ülke, Modi hükümetinin üç Tarım Yasasını geri çekmek zorunda kalması nedeniyle bir yıl boyunca devam eden militan çiftçi mücadelesine tanık oldu. İşçiler, Bankalar, Sigorta Şirketleri ve diğer Kamu ve Özel sektör çalışanları özelleştirmeye karşı mücadele yolundadır. Ülkenin tüm ezilen sınıfları, milliyetleri ve kesimleri faşist rejime karşı giderek daha fazla ayaklanmaktadır.

Verili koşullarda, Partinin 18. Yıldönümü vesilesiyle, HKP(Maoist) MK, sınıf mücadelelerini ve halk mücadelelerini geliştirmeye ve Uzun Süreli Halk Savaşı yolunda sağlam adımlarla ilerlemeye söz verir.

Abhay

Sözcü

Merkez Komite

Englısh: https://www.tkpml.com/cpi-maoist-cc-celebrate-the-18th-anniversary-of-the-party-from-2022-september-21-st-to-27-th/?swcfpc=1