ICOR Çağrısı:1 Mayıs ve 8-9 Mayıs – İşçi Hakları, Barış, Özgürlük ve Sosyalizm için Uluslararası Mücadele Günleri!

1 Mayıs ve 8-9 Mayıs – İşçi Hakları, Barış, Özgürlük ve Sosyalizm için Uluslararası Mücadele Günleri! Tüm Emperyalist Savaşlara ve Dünya Savaşı Tehlikesine Karşı Aktif Direnişe!

ICOR çağrısı, 23 Nisan 2022

İşçi sınıfının uluslararası mücadelesi günü 1 Mayıs’a, 2022’de Ukrayna’nın Rus emperyalizmi tarafından barbarca istilası ve büyük ölçüde yoğunlaşan genel bir emperyalistler arası savaş ve dünya savaşı tehlikesi gölgesinde gidiliyor. Emperyalist ülkeler ya da Rusya bloku ya da dünyanın ana savaş çığırtkanı olarak NATO ittifakı içinde ABD bloku, farklı şekillerde doğrudan Ukrayna topraklarında karşı karşıya gelerek bir Üçüncü Dünya Savaşı tehlikesini yaratıyorlar.

8-9 Mayıs ise Müttefiklerin, en çok da sosyalist Sovyetler Birliği’nin Kızıl Ordusu’nun 1945’te Hitler faşizmine karşı zaferini temsil ediyor. Rusya ve Doğu Avrupa’daki kitleler bugüne kadar bugünü kutlayageldiler ve ICOR bunu savaş karşıtı bir mücadele günü olarak belirledi.

Uluslararası işçi sınıfı, özellikle de uluslararası sanayi proletaryası, kitlelerin, işçilerin, kadınların, gençlerin, çevrecilerin ve antifaşistlerin emperyalizme ve bugün de esasen nükleer silahların devreye girdiği yakın bir III. Dünya Savaşı tehlikesine karşı mücadelesinde temel belirleyici omurgayı oluşturma göreviyle karşı karşıya.

Süreğen dünya ekonomik ve finansal krizi, korona salgını, şimdi dünya çapında hızlanan silah yarışı ve küresel çevresel felakete doğru ivmelenen geçiş arasındaki etkileşim, dünyanın dört bir yanındaki kitlelerin yaşamlarını, yaşamın temellerini sarsma noktasına değin etkiledi. Enflasyon hızla artıyor ve giderek artan sayıda insan için hayatı karşılanamaz hale getiriyor. Covid-19’dan tahmini 17 milyon kişi öldü. Bir aşı olmuş olsalardı birçoğu hala hayatta olabilirdi. Ancak, emperyalist ülkeler ve tekeller, milyonlarca insanın yaşamı pahasına kârlı patentlerini açgözlülükle korumaya devam ediyor. 160 milyon insan daha bu süreçte yoksulluğa sürüklendi. 100’den fazla ülkede, zor mücadelelerle kazanılmış sosyal haklar ve sağlık hizmetleri kriz sırasında azaltıldı ve hatta tamamen geri çekildi. Milyonlarca insan işsiz kaldı ya da işleri ortadan kaldırılmak üzere askıya alındı.

Kitleler gösterilerde, direniş eylemlerinde, grevlerde ve ayaklanmalara benzer hareketlerde buna karşı savaşı yürütüyorlar. Açlık isyanlarında, enflasyona ve enerji şirketlerinin tekelci fiyat politikalarına karşı mücadelelerde varoluşsal çıkarlarını savunuyorlar.

ICOR kendini çok açık bir şekilde konumlandırdı. Şimdi sözü eylemin takip etmesi gerekiyor: 1 Mayıs, her şeyden önce “Sosyalizm ve komünizm için ileri” hata götürmez çağrısını tüm dünyada yaymak için ICOR ve tüm üye örgütlerini güçlendirmede sorumluluk alma günü! Emperyalist savaşların, işçilerin ve geniş kitlelerin sömürülmesi ve ezilmesi, çevresel yıkım ve gençlerin gelecek umudundan yoksunluğu ancak proletaryanın iktidarı ele geçirilmesi yoluyla geçmişe ait olarak kalabilir.

Aktif direnişe:

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal savaşına hayır!

Emperyalist politikalara hayır – Dünya Savaşı tehdidine karşı antiemperyalist mücadeleyi yükseltelim – Antiemperyalist ve Antifaşist Birleşik Cephe’yi güçlendirelim!

Savaş ve krizin, işçilerin ve emekçi kitlelerin omuzlarına yüklenmesine karşı mücadeleye!

Ulusların kendi kaderini tayin hakkı için!

Yaşasın Ukrayna ve Rusya halkları arasındaki dostluk!

Demokrasi, barış, özgürlük ve sosyalizm için dünya çapında mücadeleye!

 

İmzacılar (27 Nisan 2022, İmzalamak mümkündür):

PCPCI Parti Communiste Proletarien de Côte d’Ivoire (Proletarian Communist Party of Ivory Coast)

UPC-Manidem Union des Populations du Cameroun – Manifeste National pour l’Instauration de la Démocratie (Union of Populations of Cameroon – National Manifesto for the Establishment of Democracy)

MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line

CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist)

PCT Parti Comuniste du Togo (Communist Party of Togo)

PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Patriotic Democratic Socialist Party), Tunisia

CPB Communist Party of Bangladesh

CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star

NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal)

PPRF Patriotic Peoples Republican Front of Nepal

CPA/ML Communist Party of Australia (Marxist-Leninist)

БКП Българска Комунистическа Партия (Bulgarian Communist Party)

PR-ByH Partija Rada – ByH (Party of Labor – Bosnia and Herzegovina)

MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Marxist-Leninist Party of Germany)

UC Unité Communiste (Communist United ), France

UPML Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (Marxist-Leninist Proletarian Union), France

KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Communist Organization of Luxemburg)

RM Rode Morgen (Red Dawn), Netherlands

UMLP União Marxista-Leninista Portuguesa (Portuguese Marxist-Leninist Union)

RMP Российская маоистская партия (Rossijskaya maoistskaya partiya) (Russian Maoist Party)

MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Marxist-Leninist Group of Switzerland)

MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Marxist Leninist Communist Party Turkey / Kurdistan)

KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Coordination Council of the Workers Class Movement), Ukraine

UoC Union of Cypriots, Cyprus

PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista (Communist Party of Colombia – Maoist)

OAPCM Organización Apoyante del Partido Comunista de México (Supporting Organization of the Communist Party of Mexico)

PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Paraguayan Communist Party (independent))

PPP Partido Proletario del Perú (Proletarian Party of Peru)

PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista) (Communist Party (Marxist-Leninist)), Dominican Republic

PCR-U Partido Comunista Revolucionario del Uruguay (Revolutionary Communist Party of Uruguay)

ROL Revolutionary Organization of Labor, USA

MLOA (Marxist-Leninist Organization of Afghanistan)

TKP-ML, Türkiye Komünist Partisi – Marksist-Leninist (Communist Party of Turkey – Marxist-Leninist)

Turkısh: https://www.tkpml.com/icor-call-may-day-2022-and-may-8-and-9-international-days-of-struggle-for-workers-rights-peace-freedom-and-socialism/?swcfpc=1