KBDH Sema Yüce Milisleri: Mersin’de Saboaj Eylemi

 Mersin’de Emre Tanrıöver’e Ait Narenciye Fabrikasına Eylem

08 Şubat 2021 günü saat 22:30 civarında Mersin Akdeniz ilçesinde bulunan Taneks Narenci Dünyası isimli fabrikaya iki ayrı noktadan gerçekleştirdiğimiz sabotaj eylemi sonrası fabrika küle döndü. Fabrika 22 ülkeye ihracat yapan faşizmin sermayedarlarından Emre Tanrıöver’e aittir. Emre Tanrıöver aynı zamanda fabrikada çalışan işçilerin emeğini sömürdüğü gibi onları siyasal köle haline getirmek üzere baskı kurmakta, yüzlerce işçiyi Cumhur ittifakı adlı faşist bloğu desteklemeye zorlamaktadır. Tek kutsalları para olan bu asalak sınıfın bir üyesi Emre Tanrıöver eylemimiz sonrası milyonlarca TL’lik zarara uğramıştır.

Saltanatlarını para gücüne dayandıranların, sırtını faşist iktidara yaslayanların, emekçilerin alınterini gaspederek oluşturdukları zenginlikle her şeyi kendine hak görenlerin kalelerini bir gecede küle çeviriyoruz. Kadına düşman, işçiye düşman, gence düşman, Kürt halkına, Alevi toplumuna düşman, doğayı yağmalayan faşizme karşı tarihi bir dönem başladı. Öğrenciler, gençler, birleşik güçler meydanları terk etmiyor, işçiler-emekçiler patronların üzerine yürüyor, kadınlar erkek devletten hesap soruyor. Her yer, her an faşizme karşı amansız, geri çekilmeyen bir mücadele sahasına dönüşüyor. Tutsaklar canlarını ortaya koyarak zindanlarda faşizmi kuşatıyor. Milyonların özgürlük yürüyüşünde HBDH- KBDH ise birleşik mücadelenin-birleşik devrim fikrinin öncüsü olarak eylemleriyle faşizmi nefessiz bırakıyor. Komployu-Tecridi, sömürgeciliği, sömürüyü, faşizmi tarihin çöplüğüne göndermeden, durmayacağız.

Eylemimiz bu zafer ve direniş kararlılığımızın öncüleri olan Sema Yüce ve Fikri Baygeldi yoldaşların birbiri ardına ortaya koydukları ateşten eylemlerinin faşizmi kuşatan yangınlarına dönüştüğünün işaretidir.

KBDH Sema Yüce Milisleri