Kenan Harite

Ölümsüzleştiği tarih: 31 Mart 2005

31 Mart 2005 tarihinde Almanya’da çalıştığı iş yerinde bir iş kazası sonucu ölümsüzleşen Kenan Harite, Ocak 1962’de Dersim’in Hozat Bargini (Karabakır) köyünde, Kürt ulusuna mensup yoksul bir emekçi çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Hozat’ta tamamladı. Bu yıllarda öğrencilerin akademik, demokratik hakları için örgütlenmelerde bulunurken faşist saldırılara karşı da amansız mücadele yürüttü. Bu yıllarda Partimizin görüşlerini benimsedi. 1988 yılında ekonomik koşullardan kaynaklı yurtdışına çıktı. Almanya’ya gider gitmez tekrar Partimizle ilişki kurdu.