Komünist Kadınlar Birliği Kuruluş Kongresini Gerçekleştirdi

Komünist Kadınlar Birliği Kuruluş Kongresini Gerçekleştirdi

ATAERKİL SÖMÜRÜ DÜZENİNİ YIKACAĞIZ!

YAŞASIN KOMÜNİST KADINLARIN BİRLİĞİ!

Partimiz TKP-ML, 2019’da gerçekleştirdiği 1. Kongre’sinde tarihsel bir adım atarak Komünist Kadınlar Birliği’nin kuruluş kararını almıştı. Komünist kadın ve LGBTİ+lar Partimizin bu tarihsel adımı ve talimatını takip ederek Kuruluş Kongresini gerçekleştirmiştir.

Partimiz kuruluşundan ve 1978’deki 1. Konferansından günümüze kadar kadın mücadelesine değer vermiş ve sınıf mücadelesinin engin denizinde birçok kadın yoldaşımızı örgütlemiş olsa da, bu durum sömürü sisteminin temel kolonlarından biri olan ataerkil sistemin hedefindeki kadınların örgütlenmesi ve Parti saflarına katılmasını sağlama yönünde istikrarlı bir örgütlenmeyle sonuçlanmamıştır.

Lenin yoldaş “Bir siyasal partinin kendi hatalarına karşı tutumu, bir partinin ciddiyetinin ve sınıfına ve emekçi kitlelere karşı görevlerini gerçekten yerine getirmesinin en önemli ve en doğru kıstaslarından biridir” der.

Bu noktada 2007 tarihli TKP-ML 8. Konferansında, “Kadınlar faaliyeti” başlığı altında alınan gündem çerçevesinde bugüne kadarki pratiğe dair özeleştirel bir tutum geliştirilmiş ve Partimiz, Lenin’e atıfla söylersek, “işçi ve emekçi kadın kitlelerine karşı görevlerini gerçekten yerine getirmenin” ilk adımını atmıştır.

Bu adımın devamı olarak 2019’da gerçekleştirdiği 1. Kongre’sinde ise kuruluşundan itibaren kimi sınırlı dönemler hariç imtina ettiği kadın mücadelesi ve örgütlenmesine dair güçlü kararlar almış, bu kararları da özerk bir yapıya sahip Komünist Kadınlar Birliği’nin kurulmasıyla somutlayarak geleceğe dair önemli bir ipucu vermiştir.

1. Kongre’de KKB’nin kuruluş kararının alınması, kadın örgütlenmesi ve mücadelesi açısından nitel bir sıçrama olmuş, “Kadın olmadan devrim olmaz, devrim olmadan kadın kurtulamaz” sloganının anlamını güçlendirmiş ve Demokratik Halk İktidarı mücadelesinde yeni bir kapıyı aralamıştır.

Bu kararın ardından Partili kadınlar tarafından bir çalışma başlatılarak KKB’nin örgütsel inşasını gerçekleştirmek için mütevazı adımlar atılmıştır. 1. Kongre sonrası Parti faaliyetinin yoğunluğu, ülke gündeminin her gün yeni gelişmelerle izlediği seyir ve her ne kadar Kadın Komitesi olarak küçümsenmeyecek bir tecrübeye sahip olunsa da, tamamen kendi mekanizmalarına sahip olan özerk bir örgütlenme yaratma konusundaki deneyimsizlikler vb. nedeniyle bu sürecin görece yavaş geliştiğini söylemek mümkündür. Ancak örgütümüz gerçekleştirdiği Kuruluş Kongresi’yle birlikte hem ideolojik-politik alanda hem de örgütsel anlamda adımlarını daha güçlü ve sağlam atacaktır.

Komünist Kadınlar Birliği, Kuruluş Kongresi’nin esas gündemi olarak KKB’nin program ve tüzüğünü ele almış, örgütsel yapısını belirlemenin adımlarını atmıştır. Bilinir ki, ortak bir ideolojik-politik ve örgütsel çizgiye sahip olmayan, bu çizgi doğrultusunda irade birliğiyle eylemine yön vermeyen hiçbir siyasi hareket bir adım dahi ileri gidemez. Bu gerçeklikten hareket eden KKB de, ilk olarak program taslağını, tüm Partili kadınları içine katmaya çalıştığı bir süreçle tartışmış, oluşturmuş ve partiye sunmuştur.

KKB, devrim mücadelesinin tarihsel sürecinin ve mirasının iddialı bir parçasıdır ve fakat bu onurlu yolun ilk yolcusu değildir. 1. Parti Konferansı’nda karar altına alınan Türkiye Marksist Leninist Kadınlar Birliği’nden KKB’ye dek uzanan zorlu bir yolculuktur bu. Meral Yakar’dan Barbara Anna Kistler’e, Ayfer Celep’ten, Sefagül Kesgin’e, Yıldız Çiçek’ten Nurşen Aslan’a, Nilüfer Atav’dan Leyla Karakoç’a, Nergiz Gülmez’den Çiğdem Yılmaz’a, Suzan’a, Güzel Ana’ya, Naciye’ye, Züleyha’ya, Esrin’e, Gamze’ye, Hatayi’ye…

Onlarca ölümsüz kadın yoldaşımıza uzanan onurlu bir yolculuktur ve biz, bu yolu Partimiz TKP-ML’nin önderliğinde KKB’de örgütlenerek zafere ulaştıracağız.

Attığımız her adımda, kırdığımız esaret zincirinin her bir halkasında, kadınların özgürlüğü için örgütlediğimiz her hamlemizde, düşmanın beynine inen her yumruğumuzda yüzlerce binlerce kadının adı olacak!

Zincirlerini tek tek yıkarak örgütlenen, önderleşen tüm kadınlar ilham kaynağımızdır. Onların ayak izlerini takip ederek bayraklarımızı daha yükseğe çekecek, silahlarımızı hedefe kilitleyecek, sloganlarımızı daha yüksek sesle haykıracağız.

Savaşı ileri taşımak için komünist ideolojimize, ezilen halkımıza, Partimiz TKP-ML’ye ve kendimize güveniyoruz.

Yaşasın Partimiz TKP-ML, Yaşasın Komünist Kadınlar Birliği!

Kongremiz Örgütlenme, Önderleşme ve Savaşı Yükseltme Çağrısıdır!

 

TKP-ML Komünist Kadınlar Birliği

Mayıs 2023

Arabic: https://www.tkpml.com/نظم-الاتحاد-النسائي-الشيوعي-مؤتمره-ال/?swcfpc=1

Kurdısh: https://www.tkpml.com/em-e-pergala-metinkar-a-baviksalari-hilwesinin/?swcfpc=1