NKP (Devrimci Maoist): Basın Açıklaması

Basın Açıklaması

Bugün 26 Aralık 2021, dünya proletaryasının lideri ve dünya çapında işçi sınıfı ve halkın kurtuluşunun komutanı Mao Tse-tung yoldaşın 129. doğum günü. Bugün, gerçek komünist partiler, dünya proletaryası ve dünyanın dört bir yanındaki mazlum kitlelerin çeşitli devrimci örgütleri Mao Günü’nü büyük bir coşkuyla kutluyorlar. Mao Günü’nün bu tarihi bağlamında partimiz, Nepal’deki tüm proletaryayı, ezilen kitleleri, destekçilerini ve iyi dilekte bulunanları ve de tüm dünya işçi sınıfı ve halklarını selamlıyor.

Yoldaş Mao, Çin’de gerici egemen sınıflara ve dünya emperyalizme karşı acımasız bir sınıf mücadelesi ve yerli ve uluslararası revizyonistlere karşı şiddetli bir iki çizgili mücadelenin ortasında yeni bir demokratik devrim gerçekleştirerek bilimsel sosyalizmi başarıyla uyguladı. Tüm bu süreçte Mao, Marksizm’in üç bileşenli bölümünün -felsefe, politik ekonomi ve bilimsel sosyalizm- gelişmesine evrensel bir katkıda bulundu. Marksizm-Leninizm’i o zamanki dünya koşullarına ve Çin’in özel bağlamına yaratıcı bir şekilde uygularken, dünya proletaryasının bütüncül bir devrimci teorisi olan Marksizm-Leninizm-Maoizm’e dönüştü. Bugün hiçbir komünist parti, Marksist-Leninist-Maoist olmadan gerçek bir Marksist olamaz.

Nepal’de ulusal bağımsızlık, demokrasi ve insanların geçim sıkıntısı her geçen gün daha da kötüleşiyor. Hindistan yayılmacılığıyla imzalanan eşitsiz anlaşmaları feshetmek için tek bir kelime dahi etmeyen ve Limpiyadhura, Kalapani, Lipulek ve Susta da dahil olmak üzere Hint egemen sınıfları tarafından işgal edilen toprakları geri alma görevini erteleyen Nepal Kongresi liderliğindeki koalisyon hükümeti, ABD’nin Hint-Pasifik stratejisinin bir parçası olan MMC’yi parlamentoya onaylatmak için masaya yatırıyor. Büyük Halk Savaşı, 2006 Halk Hareketi de dahil olmak üzere Nepal halkının yürüttüğü çeşitli mücadelelerden elde edilen sınırlı demokratik haklar yavaş yavaş ellerinden alınıyor. Enflasyon ve işsizlik artıyor ve ticaret açığı ülkeyi ciddi bir ekonomik krize itiyor. Nepal Kongresi de dahil olmak üzere sözde demokratik partiler ve yozlaşmış revizyonist partiler durumun kötüleşmesine karşı sorumludur. İsimleri dışında, parlamenter partiler arasında ekonomik ve siyasi programlarda ve içeriklerinde bir fark yoktur. Aralarındaki rekabet, emperyalizme hizmet etmek ve gerici güce elde etmek için yayılmacılıkla sınırlıdır.

Gericileşen revizyonistler, emperyalist neo-liberalizmin savunucusu haline geldiler ve bugün komünizm adına kitleleri yanıltmaktadırlar. Revizyonizmin yoğun bir şekilde sergilenmesi, devrimciler arasında ilkeli kutuplaşma ve aralarındaki birlik, şu anda devrimin gelişmesi için acil bir gereklilik olmuştur. Bu durumda Mao Günü kutlanmaları revizyonizmin açığa çıkması, devrimcilerin birleştirilmesi ve komprador ve bürokratik kapitalizme, feodalizme, emperyalizme ve yayılmacılığa karşı yeni demokratik devrim yönünde sağlam bir şekilde ilerlemede özel tarihsel önem taşımaktadır. Bu nedenle, partimizin Merkez Komitesi adına, tüm parti yoldaşlarından Mao’nun gösterdiği devrimci yolda devam etmek için Mao Günü’nü özel bir gün olarak kutlamalarını yürekten rica ediyorum.

Tarih: 26 Aralık 2021

Kiran-Genel Sekreter

NKP (Devrimci Maoist)                                      

Englısh: https://www.tkpml.com/cpn-revolutionary-maoist-press-statement-2/?swcfpc=1