NKP (Devrimci Maoist): “Nepal komünist hareketi 73 yılını tamamlamış ve bugün 74 yılına girmiştir”

“Nepal komünist hareketi 73 yılını tamamlamış ve bugün 74 yılına girmiştir”

Bugün, Baisakh 9, 2080, yani 22 Nisan 2023, tarihsel olarak önemli bir gün. Bundan tam 73 yıl önce Nepal Komünist Partisi Pushpalal Yoldaş’ın önderliğinde kuruldu. Bugün aynı zamanda dünya proletaryasının büyük önderi Lenin’in doğum günüdür. Dolayısıyla bugünün sadece Nepal’de Komünist Partinin kuruluşu açısından değil, aynı zamanda dünya komünist hareketi açısından da özel bir önemi vardır. Bu önemli olayda, Merkez Komite tüm şehitlere duygusal saygılarını sunar ve tüm parti saflarını, yaralı ve kayıp savaşçıları, şehit ailelerini, devrimci insanları, uluslararası kardeş parti ve örgütleri ve dünya proletaryasını kutlar ve en iyi dileklerini ifade eder.

Nepal komünist hareketi 73 yılını tamamlamış ve bugün 74 yılına girmiştir. Bu dönemde bu hareket, zaman zaman patlak veren keskin iki çizgi mücadeleleri, devrimci dönüşüm, yeni temelde yeni birlik, revizyonizme karşı isyan ve bazı durumlarda olgunlaşmamış bölünmelerle bu noktaya ulaştı. Bu arada halk hareketleri, Jhapa isyanı, halk savaşı ve farklı türden halk mücadeleleri Komünist Parti önderliğinde yürütülmüştür. Nepal halkı aynı zamanda eski NKP (Maoist) liderliğindeki Nepal Halk Kurtuluş Ordusu’nun koruması altında halk iktidarını kullanmıştır. Nepal henüz yarı-feodal ve yarı/yeni-sömürge sosyo-ekonomik koşullardan kurtulmuş değildir. Nepal halkının yeni demokratik devrimi tamamlama ve bilimsel sosyalizm ve komünizme giden yolu açma hayali hala gerçekleşmemiştir. Ayrıca, komprador ve bürokratik kapitalizmin, feodalizmin, emperyalizmin ve Hindistan yayılmacılığının sömürüsü, baskısı ve zulmü daha korkunç hale gelmektedir. Sağcı revizyonizm Nepal Komünist hareketi için başlıca tehlikedir.

Nepal’de sözde demokrasinin yeniden tesis edilmesinden sonra, Nepal Parlamentosundaki revizyonist komünistlerin sayısı önemini korumuştur. Zaman zaman parlamenter komünistler üçte iki çoğunlukla hükümeti bile kurdular. Ancak ironik olan, ‘komünistlerin’ önderliğinde ya da yardımıyla geniş çaplı ulus ve halk karşıtı faaliyetlerin gerçekleşmiş olmasıdır. Maoist merkezin gülünç yorumlayıcı deklarasyonu, Nepal Kongresi’nin girişimi ve UML dahil diğer partilerin aktif katılımıyla Nepal Parlamentosu, MCC gibi ulus karşıtı anlaşmayı ezici bir oyla onayladı. Sadece Nepal Kongresi değil, ‘komünist’ partinin liderliğinde kurulan hükümetlerin hiçbiri Limpiyadhura, Lipulek ve Kalapani bölgelerindeki Hint tecavüzüne karşı tek bir kelime dahi etmedi. Ülke emperyalizme ve yayılmacılığa tabidir ve bağımlıdır. Halkın halk savaşı, halk hareketi ve çeşitli halk mücadeleleri sayesinde elde ettiği sınırlı demokratik haklar da ellerinden alınmaktadır. Ülkede işsizlik yaygınlaşıyor; fiyatlar hızla yükseliyor ve ekonomik kriz ağırlaşıyor. İşçi dövizlerine, ithalat ve tüketim vergilerine bağımlı olan Nepal ekonomisi, düzenli harcamalarını karşılamak için bile krediye ihtiyaç duyacak bir noktaya geldi. Neoliberal ekonomi politikası bu durumun başlıca sebebidir ve sözde komünistler de bunu desteklemektedir. Yolsuzluk sınırı aşmıştır. Sözde Komünist Parti önderliğinde kurulan hükümetin bakanları ve üst düzey çalışanları bu konuda en ön saflarda yer almaktadır. Bütün bunlar ülkenin durumunun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor.

Nepal’de, sözde komünist partilerde parti değerleri ve normları burjuva partilerinden bile daha keskin bir şekilde gerilemiştir. Hiçbir parti ve lider ideolojiyi, siyaseti, ülkeyi ve halkı önemsemiyor, sadece gözlerinin önünde bir sandalye uzanıyor. Parlamenter sistemin üç güç merkezi olan yürütme, yargı ve yasama organları kargaşa içinde. Bir Büyükşehir Belediye Başkanı federal hükümetin direktifine karşı çıkıyor ama hükümet hiçbir şey yapamıyor. Bu sadece belirli bir kişinin beceriksizliğinin ya da anarşisinin bir sonucu mu? Hayır, bu sadece belirli bir partinin belirli bir liderinin sorunu değil; bu sadece parlamenter sistemin sorunu da değil, bu aynı zamanda neoliberalizme dayalı emperyalist dünya sisteminin başarısızlığından kaynaklanan bir sorun.

Parlamenter sistem ülkenin karşı karşıya olduğu sorunları çözemez. Bu sorunun çözümü, Marksizm-Leninizm-Maoizm tarafından yönlendirilen gerçek Komünist Parti önderliğinde yeni bir demokratik devrimdir. Nepal’de devrim için nesnel koşullar elverişli olmakla kalmayıp, devrim nesnel bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunu göz önünde bulundurarak, yakın zamanda partimiz ile NKP (Bahumat)’ı birleştirme kararı aldık ve parti birliği koordinasyon komitesi aracılığıyla NKP (Mashal) ile birlik görüşmeleri devam etmektedir. Partinin kuruluşunun ve Lenin Günü’nün tarihi vesilesiyle, tüm devrimci liderlerden, aktivistlerden ve halk kitlelerinden Nepal komünist hareketi için temel tehlike olan sağ revizyonizme karşı tavizsiz bir şekilde mücadele etmelerini ve farklı gruplara dağılmış gerçek devrimci komünistleri devrim lehine birleştirerek yeni demokratik devrimi ileriye taşımalarını içtenlikle talep ediyoruz.

22 Nisan 2023

Kiran.

Genel Sekreter

NKP (Devrimci Maoist)

Englısh: https://moolbato.com/2023/04/53829/