PAJK Merkez Koordinasyonu: TKP-ML Komünist Kadınlar Birliği’ne;

TKP-ML Komünist Kadınlar Birliği’ne;

Aleyhine kurgulanmış dünyayı değiştirmeye yönelen kadınlar bu sistemle yaşamayı reddetmekte, kurtuluş ve özgürlük mücadelesi her geçen gün ivme kazanmaktadır. Elbette yeterince reddeden ve mücadeleye kalkan kadın olduğunda bu kötü ve kirli erkek egemen sistemin varlık koşulu kalmayacaktır. Bu mücadelede, TKP-ML Komünist Kadınlar Birliği olarak, Kuruluş Kongrenizi gerçekleştirerek attığınız mevziyi güçlendirme adımınızı selamlıyoruz. Kadın özgürlüğünün toplumsal özgürlüğü belirleyici niteliğini görerek mücadele etme kararı almak ve bunu büyütmek, elbette ki erkek egemen zihniyet ve uygulamalarına karşı güçlü bir iradeleşme hamlesidir. Mücadele mevzilerimiz çoğaldıkça, güçlendikçe, erkek egemenliği; emeğini, bedenini ve değerlerini sömüreceği kadın bulamayacaktır. Bu anlamda ömürlerini yaşamı özgür, eşit ve adil kılma mücadelesine adayan devrimci kadınların örgütlenme, eyleme geçme ve özgürlüğe yol alma anlamında attığı her adımı sevinçle karşıladığımızı belirtmek istiyoruz.

En eski ve temel çelişki olarak başlayıp insanlık için de ezen-ezilen ikilemine yol açan kadınların özgürlük sorunu çözüm beklemektedir. Kadın emeği ve bedeni üzerinde gerçekleşen ilk sömürüyle başlayıp, bugün artık sınırsız sermaye birikiminin kaynağı olarak dünyaya yayılan sömürgeci erkek egemen sistem; başta kadınlar olmak üzere tüm insanlığa yaşattığı felaketlerin alternatifinin kadın devrimi olduğunun çok iyi farkındadır. 5000 yıllık erkek egemen uygarlığın doğurduğu, derinleştirdiği krizler karşısında kadın özgürlük sorununun çözümü kilit noktada bulunmaktadır.

Karşısında durduğumuz kadın kırım, toplum kırım ve doğa kırım sistemini alaşağı etmek için elbette devrimci kadın mücadelemizin, daha fazla örgütlenmesi, daha fazla eyleme geçmesi gerekmektedir. Artık sadece kadınların kurtuluşunun ötesinde bir karakter kazanan kadın devrimi; liberalizmin her türden ideolojik saldırılarına karşı kuramda, eylemde, yaşam ve ilişki biçimlerinde sistem dışılıkla ve radikal mücadele ile mümkündür.

Kürdistan’da binlerce yıllık tarihsel direniş mirasını sahiplenerek gelişen ve bugün artık kadın devriminin bedenleşmesini ifade eden kadın özgürlük mücadelemizle; faşizm, sömürgecilik, emperyalizm, kapitalizm gibi daha sayabileceğimiz nice kötülüğün mayasında yer alan kadın düşmanlığına karşı KBDH çatısı altında sizlerle birleşik mücadelede yer almanın onurunu gururunu yaşıyoruz.

Dünyayı bu kirlenmiş halinden kurtarmak adına kadınların her geçen gün üstlendiği aktif rol, devrimci militanlar olarak birleşik mücadelede doğru yolda olduğumuzu tekrar tekrar kanıtlamaktadır. Kürdistan ve Türkiye başta olmak üzere Ortadoğu ve dünya kadınlarının böylece de insanlığın kurtuluş mücadelesine adanmış olmak, hepimizi yoldaşlaştırmaktadır. Erkek egemen aklın ürünü olan kapitalist sömürgeciliğe, faşist devletlere, diktatörlere, ekolojik yıkıma karşı dağ doruklarındaki her gerilla, zindanlardaki her tutsak, şehirlerde, köylerde militanca nefes alan, militanca tetiğe basan, söz kuran, kalem tutan, şarkı söyleyen, dans eden her kadın yoldaşımızdır.

Türkiye ve Kürdistan’da yolumuzu aydınlatan, bizlere yol gösteren tüm devrim şehitlerimizi saygıyla anıyor, kadın yoldaşlarınız olarak sizlere en içten duygularla kadın özgürlük çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Devrimci Selam ve Saygılarımızla

PAJK MERKEZ KOORDİNASYONU

19 Mayıs 2023