Peru Komünist Partisi: Yaşasın 26 ARALIK, BAŞKAN MAO TSETUNG’UN DOĞUM YILDÖNÜMÜ!

Yaşasın 26 ARALIK, BAŞKAN MAO TSETUNG’UN DOĞUM YILDÖNÜMÜ!

Bütün ülkelerin proleterleri, birleşin!

YAŞASIN 26 ARALIK, BAŞKAN MAO TSETUNG’UN DOĞUM YILDÖNÜMÜ!

Peru Komünist Partisi, önderliğimizin öldürülmesi karşısında Partimiz için özellikle acılı ve karmaşık koşullarda olduğumuz bu tarihi zamanda; 26 Aralık’ta uluslararası proletaryayı ve dünya halklarını selamlıyor; ancak, sevgili Başkanımız Gonzalo’nun bize öğrettiği gibi sonuna kadar komünist olmayı, bugün onun kurduğu ve hala tamamen geçerli olduğu şeyi kararlılıkla yeniden teyit ediyoruz.

Emperyalizm ve küreselleşme içinde kapitalist sistem, ekonomik, siyasi ve ideolojik olarak “en büyük ve en ciddi krizini” yaşıyor. Bu sistem, “dünyanın gördüğü ve göreceği en büyük sömürüyü” üretti. “Kontrol veya yapay zeka altındaki üretimi artırmak ve kitlesel işsizliği teşvik etmek için yeni bir emperyalist yön” olan IV. Sanayi Devrimi gelişmekte ve bu da “burjuva ideolojisinin kesin çöküşünü” göstermektedir. Emperyalistler, tüm dünyada “hegemonyalarını empoze etmek ve sömürüyü sürdürmek için III. Dünya Savaşına hazırlanıyorlar. Proletarya ve halklar “karşı-devrimci savaşı yenmek ve yeni toplumu inşa etmek için Halk Savaşını geliştirmeli” ve “Marksizm-Leninizm-Maoizm’i yükseltmeli, böylece Komünist Partiler devrimi sonuna kadar götürmelidir: Komünizm”.

Bu alçak sömürünün bir örneğini 18 Ocak 2016 tarihli OXFAM raporunda görebiliriz: “Dünyadaki aşırı eşitsizlik dayanılmaz boyutlara ulaşıyor. Şu anda, dünya nüfusunun en zengin % 1’i, gezegendeki insanların geri kalan % 99’undan daha fazla servete sahip”. Bu, 2018 raporuyla tamamlanıyor: “Dünya nüfusunun en zengin % 1’i geçen yıl [2017] üretilen servetin % 82’sini oluştururken, en yoksulların yarısı hiç faydalanmadı”. Ve Ocak 2021 tarihli raporunda: “Krizin başlangıcından bu yana dünyanın en zengin on milyarderinin servetindeki artış, herhangi birinin pandemi nedeniyle yoksulluğa düşmesini önlemek ve COVID-19’a karşı evrensel bir aşı finanse etmek için yeterli olacaktır”.

Bu, dünya krizinin ortasında dünya milyarderlerinin, finansal oligarşinin serveti nasıl yoğunlaştırdığını; krize büyük bir işsizlik, daha fazla yoksullaşma ve aşağılayıcı bir kıtlıkla göğüs gerenlerin işçi sınıfı ve halklar olduğunu gösteriyor. Beş milyondan fazla insanın COVID-19 nedeniyle ölümü, emperyalist sisteminin bir katliamıdır; dahası, bu mali oligarşi, pandemiyi artan bir zenginlik ve nüfus kontrolü kaynağına dönüştürme fırsatını yakaladı.

Çürüme ve durgunluk içindeki emperyalizm, sistemini sürdürme hevesiyle farklı stratejik noktalarda savaş çatışmalarını hazırlıyor ve körüklüyor. “Yankee emperyalizmi 3. Dünya Savaşı’nı yürütüyor. Zaten çok açık ve Yankee hegemonyasının batmakta olduğu ve çökeceği kabul ediliyor; bu arada Çin hegemonyası yükseliyor”. Bu uğursuz plan ve hesapları ortaya çıkarmak için “görevimiz; dünya hegemonyasının bir sınırı ve tanımı olacak olsa da temelde tüm halkların sömürülmesini ve ezilmesini sürdürmek için dünyanın yeniden bölüşümü olacaktır”. Bütün bunlar aynı zamanda gezegeni ve onunla birlikte dünyadaki yaşamı yok edecektir. Bu nedenle, “farklı cephelerde gerçekleşen yıkımlara karşı mücadele etmeliyiz. Dünya, insanın sahip olduğu tek gerçek ve somut evdir!”.

Bütün bu rezillik ve eşitsizlik karşısında halklar kitlesel olarak protesto ediyor, çünkü “Uluslararası proletarya ve dünya halkları olmadan hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir”; ancak rotalarını belirlemeleri için bir proleter liderliğe, Marksist-Leninist-Maoist Komünist Partilere ihtiyaçları var.

Bugün Gonzalo Düşüncesi her zamankinden daha fazla somutlaştı. Başkan Gonzalo’nun tanımladığı şekilde kendimizi yeniden onaylamamız gerekiyor:

“Maoizm, Marksizm’in yeni, üçüncü ve üstün bir aşaması olarak yürürlükte kalmaya devam etmektedir ve devrimin karşı karşıya olduğu yeni sorunların çözümüne uygulanmalıdır”, “… dolayısıyla görev, Marksizm-Leninizm-Maoizm’i proletaryanın ideolojisi olarak uygulamaktır.”, “… dünyayı yönlendiren hala gerçektir. Onların solmayan pankartları altında savaşıyoruz ve her zaman savaşacağız.” “Kendimizi proletaryanın ideolojisiyle, özellikle Maoizm’le şekillendirelim” ve “devrim için ve esas olarak iktidarı almak için Komünist Partileri geliştirelim”; “Marksizm-Leninizm-Maoizm olmadan proletarya ve halk için hiçbir şey olmayacak”; “Marksizm-Leninizm-Maoizm’i yükseltelim ve proleter devrim için savaşalım” demektedir.

Başkan Mao Tsetung’a Sonsuz Zafer!

Uluslararası Proletarya İdeolojisi Olarak Marksizm-Leninizm-Maoizm’i Yükseltin, Savunun ve Uygulayın!

Şan ve Şeref Olsun Peru’nun En Büyük Devrimcisi Başkan Gonzalo’ya!

26 Aralık 2021

Merkezi Komite

Peru Komünist Partisi

Englısh: https://www.tkpml.com/communist-party-of-peru-long-live-26th-december-chairman-mao-tsetungs-birth-anniversary/?swcfpc=1