PKK: Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya Yoldaş Ölümsüzdür

Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya Yoldaş Ölümsüzdür

Yoldaşlar,

Gün olarak 18 Mayıs Türkiye ve Kürdistan devrim mücadelesi açısından önemli bir gündür. Bildiğiniz gibi, Parti olarak mayıs ayını şehitler ayı, 18 mayısı ise şehitler günü olarak kabul ediyoruz. Mayıs ayı bizler açısından olduğu gibi Türkiye devrim hareketleri açısından da birçok öncü yoldaşın şehit düştüğü bir aydır. İbrahim Kaypakkaya yoldaştan Haki Karer yoldaşa, denizlerden Dörtlere Sinan Cemgillere kadar ve adını anamadığımız birçok devrimci önder kadronun ölümsüzleştiği aydır.

73 0n sekiz mayısında İbrahim yoldaş, 77 on sekiz mayısında Haki Karer yoldaş faşist TC devleti ve onun kontra yapıları tarafından katledildiler. İbrahim yoldaşın 50. Haki yoldaşın 46. Katlediliş yıl dönümlerinde bu devrimci önderler şahsında tüm devrim şehitlerini saygı ile anıyor, mücadelelerini başarma sözümüzü yineliyoruz.

Yoldaşlar,

Devrimci lider kişilikler bir ömre sığacak pratikleri birkaç yıla sığdırmayı başaranladır. Tarihi kişilikler böylesi pratiklere açığa çıkarlar. İbrahim yoldaş da Türkiye devrim tarihinde bunu başaran devrimci lider kişiliklerindendir. Genç yaşında ve kısa bir zamanda uzun yılların devrim perspektiflerini ve örgütünü yaratarak bunu başardı. 68 kuşağından gelerek, 71 devrimci çıkışıyla çizilmiş sınırları aşan devrimin neyle ve nasıl olması gerektiğini oluşturan devrimci önderlerden oldu. Faşist TC tarafından vahşi işkence yöntemleriyle katledilmesinin ana nedeni de bu gerçeklik olmuştur. Çünkü İbrahim yoldaş nasıl bir parti, nasıl bir devrim sorularına belirlenmiş sınırlar dışında cevap oldu. Ne yapmalı, nasıl yaşamalı nasıl direnmeli diye sorulduğunda bir adrestir İbrahim yoldaş. Partide lider ve militan, orduda komutan ve savaşçı, zindanda direnişçi nasıl olmalıdırın adıdır İbrahim yoldaş. Gösterdiği cesaret, irade, inanç ve kararlılıkla Türkiye devrim hareketinin devrimci önderlerinden olmuştur.

Devrim mücadelesi idam sehpalarına meydan okuyan Denizlerin, elde silah savaşan Mahirlerin, zindanda “ser verip sır vermeyen” İbrahimlerin mirasıyla ilerliyor. Önder Apo’da her fırsatta bu mirasa sahip çıkacağını, layık olacağını ve tarihi çıkışının bu büyük miras üzerinden gerçekleştiğini ifade etti. Elli yılı aşkın bir süredir Türkiye ve Kürdistan halklarının özgürlük mücadelesi bu miras üzerinden yürüyor. Direnen halklar gerçekliği ve gerilla ordusu bu mücadele ile büyüyor. Hala devrimci savaş yürütüyor ve bedeller ödüyoruz. Devrimci çizginin savaşını yürütüyoruz. Bugün bu çizginin savaşını Halkların Birleşik Devrim Hareketi çatısı altında birlikte yürütüyoruz. Tarihi ve güncel sorumluluklarımız birlikte başaracağımızı göstermektedir. Zaferin birleşik devrim mücadelesiyle gelişeceğine inanıyoruz. Bunun için İbrahim Kaypakkaya yoldaşın dediği gibi “daha sıkı, daha sağlam ve daha kararlı bir savaş” perspektifiyle birleşik devrim mücadelemize yükleneceğiz. Mayıs ayı ve şehitler gerçeği bunu emretmektedir bizlere.

Bir kez daha İbrahim yoldaşı 50. Katlediliş yılında saygı ve minnetle anıyoruz. Devrimci önder İbrahim Kaypakkaya yoldaş şahsında tüm devrim ve sosyalizm şehitlerinin anılarına bağlılık andımızı yineliyor, bu And’ın gereği olarak mutlaka kazanacağımızı belirtiyoruz.

İbrahim Yoldaş Ölümsüzdür.

Kahrolsun Faşizm Yaşasın Birleşik Devrim Mücadelemiz.

Faşizmi Yıkacağız Özgürlüğü Kazanacağız.

Partiya Karkeren Kurdistan (PKK).