PKP MK: MARKSİZM-LENİNİZM-MAOİZM VE GONZALO DÜŞÜNCESİYLE, SOSYALİST DEVRİME DOĞRU!

 MARKSİZM-LENİNİZM-MAOİZM VE GONZALO DÜŞÜNCESİYLE, SOSYALİST DEVRİME DOĞRU!

Bu 26 Aralık’ta Marksizmin üçüncü büyük zirvesi olan Başkan Mao Tsetung’un 129. yıldönümünü anıyor ve kutluyoruz. Bunu, bugün kapitalizmin ideolojik, siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda genelleşmiş bir krizini ifade eden Peru toplumunun en kötü anını yaşarken yapıyoruz. Bunu, evrensel ideolojimizin üçüncü, yeni ve üstün aşaması olan Marksizm-Leninizm-Maoizm’i ve Perulu Komünistler için stratejik, özel ve temel bir ideolojik silah olan Gonzalo Düşüncesini savunarak ve uygulayarak yapıyoruz.

Marksizm-Leninizm-Maoizm, proletarya anlayışı, onun doğruluğu ve geçerliliği, yeryüzünde komünist olan hepimiz için başlangıç noktasıdır. Marksizm-Leninizm-Maoizm’den, sınıf mücadelesinin ortasında, ulusal ve dünya gerçekliğini anlar ve dönüştürürüz.

Başkan Gonzalo’nun da belirttiği gibi Komünist Partimiz, ideolojimizde ısrar ederek asla vazgeçmeyeceğimiz bir görev olan dünya proleter devriminin hizmetinde Peru’da devrim için mücadele etmeye devam ediyor ve edecektir.

Ülkedeki mevcut durum bize ne gösteriyor?

Halkın geniş kesimlerinin kapitalist sömürü ve baskıdan bıktığını, kendilerini temsil etmeyen bir Devleti reddettiklerini ve seçimler yoluyla ülkenin halkın yararına dönüştürülmediğini anlamaya başladıklarını.

Egemen sınıfların ekonomik ve siyasi iktidarı mutlak bir şekilde kontrol ettiği otuz yıllık neoliberal kapitalizm, ülkemizi tarihinin en kötü krizine sürüklemiş, tüm cumhurbaşkanları hapse atılmış ya da yolsuzluk ve cinayetle suçlanmıştır. Son dört yıl sekiz ay içinde altı cumhurbaşkanı değişti ve yozlaşmış güç gruplarına fayda sağlayan ve geniş halk kitlelerine zarar veren burjuva demokrasisine karşı halk arasında yaygın bir hoşnutsuzluk var.

Peru’nun aşırı sağı, kendi ekonomik ve siyasi çıkarları için kontrolü kaybettiklerini görerek kendi başkanlık seçimlerini bile tanımak istemedi ve bir kongre darbesini dayatana kadar boşluğu acımasızca tasarladı. Ancak kırılgan, inorganik ve eklektik bir sol kanat olan Pedro Castillo’nun düşüşü, egemen sınıfların yapmaya çalıştığının aksine, devrimci durum için daha iyi koşullar yaratıyor. (Yöneteneler eskisi gibi yönetmeye devam edemediğinde ve yönetilenler bugüne kadar olduğu gibi yaşamaya devam etmek istemediğinde).

En yoksul kesimler, aşırı sağcıların ırkçı bir şekilde adlandırdığı gibi “yarı cahiller”, Peru’nun her yerinde harekete geçiyor, güçlü protesto seslerini ifade ediyor ve kendiliğinden hareketler olarak ortaya çıkmalarına ve proleter bir liderliğe sahip olmamalarına rağmen, güçlü mücadele önlemleri geliştiriyorlar ve -olmadığında- bastırılıyor ve vuruluyorlar. Bu eski baskıcı düzene karşı mücadelelerinde itibarları için kanlarını ve canlarını veriyorlar.

Olağanüstü hal, sokağa çıkma yasağı, halka karşı katliam, aşırı sağcı darbenin ve onun başkanı Boluarte’nin eserleri olmuştur. Ancak kan devrimi boğmaz, aksine onu besler. Halk Savaşından çıkarılan dersler halkın kolektif bilgeliğinin bir parçasıdır ve kesinlikle kitleler “Dökülen kan asla unutulmayacak!” diye ajitasyon yapmaktadır. Yoksullar, köy öğretmeni Pedro Castillo’nun göreve geldiği ilk günden düşüşüne kadar egemen sınıflar tarafından uygulanan kötü muameleyi, ırkçılığı, nefreti kendilerininmiş gibi hissediyorlar. Ve onlar bunları uygulamaya devam ediyorlar, çünkü bu onların gerici ve halk karşıtı özünün bir parçasıdır.

Halkımızın çocuklarına karşı gerçekleştirilen baskı ve cinayetleri sınıfsal bir öfkeyle kınıyoruz. İşlenen korkunç suçlardan ordu ve polis şeflerini, Kongre’deki aşırı sağcıları ve onların fiili başkanını sorumlu tutuyoruz.

Maoizm bize akılla, avantajla ve sınırsız mücadele etmeyi öğretir. Proletarya ve halk, büyük burjuvazinin herhangi bir fraksiyonunun ya da başka birinin yanında yer almadan, ana bayraklarını sıkıca tutarak kendi yollarını izlemelidir. 1980’den beri yürüttüğümüz Halk Savaşı başarıya ulaşmamış olsa da yarı-feodalizme, bürokrat kapitalizmine ve emperyalizme güçlü bir darbe vurarak halkın yolunu geliştirmiştir.

Şu anda halkın yolu, neoliberalizmi reddeden, halkın haklarını ilerleten ve genişleten, Halk Savaşının siyasi tutsaklarının ve Peru’daki tüm siyasi tutsakların serbest bırakılmasını sağlayan ve Peru toplumunun demokratikleşmesine hizmet eden tam siyasi özgürlüğe sahip, halkla birlikte ve halk için bir kurucu meclisten geçmektedir; ancak halkın tek gerçek kurtuluşunun ancak kapitalist baskı ve sömürüye son veren sosyalist devrimle, gerçek uyum ve özgürlüğe sahip yeni bir topluma doğru elde edileceğini asla unutmadan.

Maoizm’in bu büyük gerçeğini bir kez daha hatırlamanın ve her şeyden önce uygulamanın tam zamanıdır:

Ayaklanma, başarısızlık, tekrar ayaklanma, tekrar başarısızlık ve yıkıma kadar bu böyle devam eder: Emperyalistlerin ve dünyadaki tüm gericilerin halkın davasına karşı mantığı budur ve bu mantığa asla karşı çıkmayacaklardır. Bu Marksist bir yasadır. Emperyalizmin vahşi olduğunu söylediğimizde, onun doğasının asla değişmeyeceğini, emperyalistlerin asla satırlarını bırakmayacaklarını ya da Buda olmayacaklarını ve böylece yıkılışlarına kadar devam edeceklerini kastediyoruz.

Savaş, başarısız ol, tekrar savaş, tekrar başarısız ol, tekrar savaş ve zafere kadar böyle devam et: Bu halkın mantığıdır ve asla buna karşı duramayacaklardır. Bu da bir başka Marksist yasadır.

İşçi sınıfı 170 yılda dünyayı sarstı, sosyalizmi gerçekleştirerek onu yeniden inşa etti ve bunu tekrar yapacak. Bir komünist için aksini düşünmek perspektif kaybı ve ideolojinin terk edilmesi anlamına gelir. Marksizm-Leninizm-Maoizm dünyadaki komünistlerin ideolojik birliğinin temelidir; bu nedenle şu anki görev Marksizm-Leninizm-Maoizmi proletaryanın ideolojisi olarak hakim kılmaktır.

Peru tarihinin en büyük devrimcisi Abimael Guzmán’ın kalıcı örneğiyle halkımız yeni zaferler kazanacaktır. Marksizm-Leninizm-Maoizm ve Gonzalo Düşüncesi’nin ışığıyla Partimiz, halkla bütünleşerek ve onlara gönülden hizmet ederek, dünya proleter devriminin bir parçası olarak Peru sosyalist devrimine önderlik edecek ve onu doruğa ulaştıracaktır.

MARKSİZM-LENİNİZM-MAOİZME ŞAN OLSUN!

Aralık 2022

Peru Komünist Partisi

Merkez Komite

Spanısh and Englısh: https://pcp71028.wordpress.com