ROJAVA’DAKİ AZERİ VE ERMENİ SAVAŞÇILARDAN MESAJ!

ROJAVA’DAKİ AZERİ VE ERMENİ SAVAŞÇILARDAN MESAJ!

Faşist tc devletinin Azerbaycan üzerinden gerçekleştirmek istediği soykırım mahkum ediyoruz. Tc Ermeni halkına karşı kin ve düşmanlık gütmeye devam ediyor. Bizim mücadelemiz: façist Tc ve Azerbaycan devletine karşıdır. Barışsever Azeri halkına karşı hiçbir düşmanlığımız yoktur. Hiçbir halk, kendi hükümetinin düşmanlığının ortağı değildir. Türk halkı üzerinde Kemalist ırkçı düşman izleri ve etkileri var. Bölge halklarına çağrımızdır. Emperialist ve faşist yönetimlerin sahte, aldatıcı sözlerine kanmayın, onların oyuncağı durumuna gelmeyin. Onların kara propagandalarına karşı uyanık olun. Meselelere çok yönlü ve nedenlerin üzerinden bakın. Bütün bölge halkları devrim saflarında birleşin. Faşist iktidarları ve kin politikalarını yokedin. Biz Rojavada barışsever halkımızı savunmak için, Daeş ve Elnusra faşistlerine karşı savaşıyoruz. Türk faşist rejimi İdlipdeki çeteleri Ermenistana karşı savaşmak için Azerbaycana yolluyor. Azerbaycan halkı faşist çetelere sahib çıkmamalı. Onlar barış ve özgürlük için Azerbaycana gelmeyecektir. Onların tüm amacı hırsızlık ve talandır. Azerbaycan halkı faşist çetelere inanmasın. Faşist tc devletinin Osmanlı hayelleri var. Biz enternasional özgürlük savaşçılarıyız. Bizde ulusal farklar yoktur. Bütün ezilen halkların yanında, saflarında olmaya, savaşmaya hazırız. Halkların safında faşist Tc devletine karşı savaşmağa hazırız.

Yaşasın enternasyonal dayanışma !

 

 

***

Bütün dünya xalqlarının qurtuluşu kommunist cəmiyyətdədir.

İllər əvvəl, bir yığın dəli/Şoven quyuya daş atdı,

Yüz  minlərcəmiz  onları izlədi.

Kəpənək təsiri yaratdı bu daş.

Planlı atılmışdı o quyuya.

nə üçün?

Bu sualın cavabı hamımıza məlumdur./ Amma usdalıqla gözardı etdik illərcə. /Milli duyquları, əsasında isə onun arxasında yatan əzik-zəyif  mənliklərimizi doyuzdurmaq üçün/.  Qanımız töküldü, qan tökdük, bir heç uğruna həm də qardaş qanı./Xatırlatmaq istəyirəm :

Heç bir qətliama haqq qazandırmaq olmaz. Giligiya, dersim, maraş, sumqayıt, xocalı, halebçə, şengal, kobane, cizrə! Və də heçbirinə.

Xalqları qarşı-qarşıya qoyan, aralarında təxribat yolu ilə süni münaqişə çıxardan burjuvaziyadır. Şoven dövlətlər öz iqtidarlarını bu pogromların, cəsədlərin, dağıntıların və də göz yaşlarının üsdünə qurur. Və iqtidarlarının davamlılığını təşkil etmək üçün yara duz basarcasına təkrar-təkrar, sorunu həll etməyə deyil,  gündəmdə tutmağa çalışırlar. Nə qədər ki, burjuva hökümranlığı davam edəcək  bu qan durmaz, bu yara dinməz.

Necə ki, Babək Xürrəmdin xalqların qardaşlığı, bərabərlik və azadlıq üçün vuruşdusa, biz də, azəri, erməni, və bütün xalqlardan yoldaşlarla birlikdə bu gün rojava, kürdistan cəbhəsində sabah bir başqa cəbhədə imperializmə və onun uzantılarına qarşı  vuruşacayıq.

Bütün dünya xalqları kimi, qafqaziya xalqları da min illərin yoldaşlığını təkrar qazanmaq üçün milli burjuaziyaya və regionu nəzarətdə tutmaq isdəyən bütün imperialist qüvvələrə qarşı birlik olmalıdır.

YAŞASIN XALQLARIN  YOLDAŞLIĞI !

 

***

We condemn the genocide policies of the fascist Turkish state over Azerbaijan and Armenia. The fascist Turkish State continues hatred and hostility towards the Armenian people. Our struggle is against the fascist Turkish state and Azerbaijan. We have no any hostility towards the peaceful Azerbaijani people. No people are partners of the hostility of their own state. The fascist policies of Kemalism have an impact on the Turkish people. This is our call to the people of the region; don’t believe the false words of the imperialist and fascist states, don’t become their plaything. Keep your eyes open against their black propaganda. Go into the ins and outs of situations. All the peoples of the region unite on the front of the revolution!
Destroy all fascist power and hatred policies!

We fight together against IS and Al-Nousra mobs in Rojava for defending our peaceful people. The fascist Turkish state send the mobs from Idlib to Azerbaijan for fighting against Armenians. People of Azerbaijan shouldn’t believe the fascist mobs. They don’t come there for peace and freedom. Their only purpose is theft and plunder.  People of Azerbaijan don’t believe in these mobs. The fascist Turkish state is still dreaming of being like Ottoman Empire.

We are international freedom fighters. We have no national differences. We are ready to fight alongside all oppressed peoples. We are ready to fight against the fascist Turkish state on the front of the peoples.

Long Live International Solidarity