ROJAVA’YA DAVET

ROJAVA’YA DAVET
Çeşitli milliyetlerden emekçi halkımız faşist diktatörlüğün en azgın saldırılarını yaşıyor.
Partimiz tarihinin en ağır sınavını veriyor. İçten kuşatma,sabotaj ve darbe sürecini yaşıyor.Bir
çok küçük ayrılık yaşamamıza karşın, dönüp baktığımızda tümünün üstesinden geldiğimizi
ifade etmek mübalağa olmayacaktır.
Hiç kuşkusuz bu iftira,yalan-dolan ve dezanfarmasyon eksenli ve şiddet destekli örgütsel,
siyasal, idelojik pervasız, hadsiz-hudutsuz darbe operasyonunun da üstesinden geleceğiz.
Buna dair ne yoldaşlarımızın, ne dostlarımızın ne de halkımızın şüphesi olmasın.
Savaş, savaşılarak öğrenilir…
Partimizin kuruluşunun ana ekseni, stratejisi Halk Savaşını yükseltmek vazgeçilmez,
tartışılmaz düsturumuz ve pratiğimiz oldu. Bu çerçevede esasları belirlenen görevlendirme
doğrultusunda son üç yıldır bölgedeyiz.
Bir yandan gücümüz oranında Rojava Devrimi’nin öznesi olarak savaş cephesinde yerimizi
alarak savaşıyor iken, diğer yandan da varlığımızın ve hedefimizin temelini teşkil eden
ülkemiz şartlarına salt askeri anlamda değil, en genel anlamı ile siyasal,ideolojik ve örgütsel
donanımlı kadrolar yetiştiriyoruz.
Rojava Devrimi’ne, sırf “enternasyonal” sorumluluk ve görev bakışı açısı ile yaklaşmıyoruz.
Zira Ortadoğu’da halklar iç içe geçen bir hareketlilik yaşamakta, ülke sınırları
muğlaklaşmakta, devletler ilişkisi muazzam grift hale bürünmektedir.
Verili nesnel gerçeklik tablosunda, Rojava Devrim sürecinde, Mazlum ve yoksul halkların
katliamlar, sömürü, yağma ve sürgün ile per perişan edilmesinin önünde tek seçenek olan
devrimci savaşın öznesi olmak, KP olmanın tartışılmaz ahlaki,siyasi ve ideolojik yükümlülüğü
haline gelmiştir.
Diğer yandan bu devrimci savaşın parçası olmamız, ülkemizdeki temel hedefimize,
Demokratik Halk Devrimi’ne ilerleyişimizin dinamiğine de muazzam imkanları sunmaktadır.
Bu bağlamda ; Partimizi, O’nu ele geçirmeye çalışan dogmatik, konformist, savaş kaçkını, görünürde sol
maskeli, özünde Kemalist olan darbeye karşı Partimizi tarihsel çizgisine oturtup, tüm bu
dejenerasyondan arındırabilmek için….
Partimiz TKP/ML ve Ordumuz TİKKO’nun tarihsel misyonunu daha sağlam, güçlü ve süratli
adımlar ile ileriye doğru yöneltebilmek için…
Kurucu Önderimiz yoldaş İbrahim KAYPAKKAYA’nın belirlediği çerçevede, Partimizin hiyerarşik diziliminde en üstten en alta dek savaşta yetkin, savaşçı kadrolar yetiştirip, ülkede ki gerilla bölgelerimize ve kentlerimize savaşçı desteği sunabilmek için tüm yoldaşlarımızı ve halkımızı Rojava Devrimi’ne katılıma, Özgürlüğü büyütmeye çağırıyoruz.
Sizlere seferberlik davetinde bulunuyoruz !
Tüm yoldaşlarımızı ve halkımızı partimiz TKP/ML TİKKO önderliğinde, komutan NUBAR
OZANYAN yoldaş komutasında temelleri atılan, ilerletilen, faşizme-her türden gericiliğe karşı
kahramanca sürdürülen özgürlük savaşımını çoğaltmaya ve büyütmeye ÇAĞIRIYORUZ.
Genç kadın-erkek yoldaşlar. Partimize emek ve gönül verenler. Yüreği devrim ve özgürlük
için çarpanlar, hepinizi Rojava’ ya gerilla savaş alanlarında saf tutmaya çağırıyoruz.
Bu davet sizleredir.
Bu davet bizimdir…
TKP/ML – TİKKO Rojava Komutanlığı
11 09 2017