TKP/ML Tutsağından Açıklama: “Nubar yoldaşa…”

Nubar yoldaşa…

Proletarya Partisi önderlerinden Armenak Bakırciyan’ın ayak izlerini takip eden, ondan miras aldığı kızıl bayrağı Ortadoğu’da ezilen halk ve ulusların mücadelelerinde dalgalandırdıktan sonra Rojava’ya taşıyan Ermeni komünist devrimci yoldaşımız Nubar Ozanyan’ı güneşe uğurladık. ‘Ermeni fedai geleneğinin çağdaş komutanı’ yaşamı ve şahadetiyle bizlere çok büyük bir miras ve her daim yükseklerde tutmamız gereken bir kızıl bayrak bıraktı.

Son 40 yılda Ortadoğu’da ezilenler nerede isyan etmişse orada olmasıyla ve Rojava’da ölümsüzleşmesiyle sınırsız devrimcilik hepimizin bütün yönleriyle kavraması gereken yeni anlamlara bürünüyor. Artık ne burjuvazinin çizdiği sınırlara ne de devrimciliği zaafa uğratan en ufak bir sınıra tahammülümüz var.

Nubar yoldaşa sözümüzdür ki, biz de onun ayak izlerini takip edeceğiz. Biz de gururla ve onurla kızıl bayrağımızı ezilenlerin olduğu her yere ve daha yükseklere taşıyacağız. Yoldaşımızın yolu yolumuzdur.

Nubar Ozanyan yoldaş ölümsüzdür!

Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi’nden TKP/ML tutsağı

14 Eylül 2017