Şehit Nubar Ozanyan Taburu: SEYFO UNUTULAMAZ!

MARTYR NUBAR OZANYAN ARMENIAN BATTALION...

SEYFO UNUTULAMAZ!

Şehit Nubar Ozanyan taburu olarak Ermeni-Süryani-Rum halklarına yönelik hiçbir katliamı unutmayacağız. Ve bu katliamları yapanları asla affetmeyeceğiz. 1915 sadece Ermeni halkının yok edilme tarihi değildir. Aynı zamanda Süryani, Asuri ve Rum halklarının da katledildiği yıldır.

15 Haziran Süryani, Aşuri, Keldani halkının soykırım günüdür. Diğer Hıristiyan halklar gibi Süryani halkı da tarifi zor acılar çekti. Süryani halkı tıpkı Ermeni halkı gibi bitip tüketen açlık çekti. İntihara sürüklendi. Yüzbinlerce kadın ve çocuk İslam’a geçmeye zorlandı. Arap-Kürt-Türk aileler içerisinde hayatta kalmaya çalıştı.  Erkeklerin büyük bir çoğunluğu öldü, öldürüldü. Kadın ve çocuklar yabancı misyonerlerin koruması altında yetimhanelere yerleştirildi. 156 kilise ve manastır yakılıp yıkıldı. Yüzlerce ruhani insan öldürüldü. 350 bine yakın Süryani katledildi. Süryani kadın ve çocuklar, tıpkı Ermeniler gibi zorla Türkleştirilip-Müslümanlaştırılarak Kemalist iktidarın sözcüleri ve katilleri haline getirildi.

Osmanlı sultanları, İttihat-Terakkici ve Kemalist cellatlar, geçtikleri her yerde arkalarında büyük bir kan izi bıraktılar. Hakimiyetlerinin ulaştığı her yerde uygarlıklar kayboldu. Bugün bu cellatlar Kürdistan’ı işgal edip soykırım gerçekleştirmek istiyor. Dağları çöle çevirmek istiyorlar.  Ancak biz faşizme karşı ezilen halkların ortak mücadelesi ile dağlarımızdan baharı müjdeleyeceğiz.

Ermeni-Süryani-Rum soykırımlarını unutmayacağız.

15 Haziran Seyfo soykırımını unutmayacağız.

Şehit Nubar Ozanyan Taburu

15 Haziran 2021

Englısh: https://www.tkpml.com/battalion-of-martyr-nubar-ozanyan-seyfo-cannot-be-forgotten/

Arabic: https://www.tkpml.com/سيفو-لا-تنسى-كتيبة-الشهيد-نوبار-أوزاني/