Serdar Can

Serdar Can

Serdar Can yoldaş (Orta sırada sağdan ikinci sırada. Aynı sırada soldan üçüncü Cafer Cangöz. 1980-1984-Diyarbakır Zindanı)