TKİP Yurtdışı Örgütü: Gece Tertip Komitesi’ne…

Gece Tertip Komitesi’ne…

Değerli dostlar,

“Kuruluşunun 50.yılında Partiyle umudu büyütüyoruz!” şiarıyla düzenlediğiniz etkinliğinizi devrimci duygularımızla selamlıyor, etkinliğinizin başarılı geçmesini diliyoruz. Partiniz TKP-ML’ye içten devrimci dayanışma duygularımızı iletiyoruz.

Türkiye devrim tarihinde benzersiz bir yer tutan ’71 devrimci çıkışının önderleri olan Denizler ve Mahirler’in ölümsüzlüklerinin 50. yılındayız. Partiniz için apayrı bir yeri olan İbrahim Kaypakkaya’yı ise onlardan sadece bir yıl sonra güneşe uğurladık.

Dünyada ve Türkiye’de fırtınalı bir dönemin ürünü ve aynı zamanda genç önderleri olan Denizler, Mahirler ve İbrahimler idam sehpalarına, kurşunlara ve işkencelere yüreklice göğüs gerdiler. Devrimci fedakarlığın, yiğitliğin, siper yoldaşlığının en güzel örneklerini sergilediler. İşkencede ser verip sır vermeme geleneğinin taşıyıcısı oldular.

Onlar, dönemin her türden reformist, parlamentarist, pasifist anlayışına karşı; “Düzene karşı devrim” bayrağını yükselttiler. Coğrafyamızda, aradan geçen on yılların ardından, devrimci düşünce ve pratik onlar sayesinde yeniden dirildi. İbrahim Kaypakkaya ayrıca, o güne dek bir tabu olan Kürt sorunu ile Kemalizm konusunda aldığı devrimci tutumla çok daha özgün bir konum kazanmıştır.

Aradan geçen yarım asra ve düzenin tüm çabalarına rağmen, devrimci anıları ilk günkü tazeliğini korumaya devam ediyor. Anılarını zamana dayanıklı kılan, yükselttikleri “düzene karşı devrim” bayrağıdır. Onları gerçek anlamda anmak ve yaşatmak demek, onların yükselttikleri devrim bayrağını yere düşürmemek, tersine daha da yükseltmektir. Bu ise ancak, onların eksiklerini tamamlamak, dönemin ihtiyaçlarına cevap veren teorik, örgütsel ve pratik bir devrimci duruş sergilemekle; kitlelerin bugün en acil ihtiyacı olan devrimci önderlik ihtiyacını karşılamakla mümkün olacaktır.

Çağımızda sonuna kadar devrimci olabilen biricik sınıfı proletarya ile onun ideolojisi olan “proletarya sosyalizmi” çizgisinde mücadeleyi büyütmeye devam edecek, onların anılarına bağlılığımızı er geç devrimle taçlandıracağız. Anıları önünde bir kez daha saygı ile eğiliyoruz.

Yükselttikleri devrim bayrağı ellerimizdedir.

Onlara sözümüz devrim olacak!

Bu duygu ve düşüncelerle Gece’nizi bir kez daha devrimci duygularımızla selamlıyor, mücadelenizde başarılar diliyoruz!

TKİP Yurtdışı Örgütü

27 Mayıs 2022