MKP Avrupa Komitesi: Değerli Dostlar, Yoldaşlar,

Değerli Dostlar, Yoldaşlar,

Ezilenlerin kurtuluş davası uğruna politik iktidar bilincini, cesaretini, kararlılığını, devrim-sosyalizm ve yüce komünizm davasına adayan önderimiz İbrahim Kaypakkaya’nın Diyarbakır zindanlarında, faşist diktatörlük tarafından katledilişinin 49. yılındayız. Komünist önder Kaypakkaya’nın, teori, ideoloji, bilimsel diyalektik materyalist yöntem ve proleter sınıf bakış açısı ile sentezlenen komünist çizgisinde anlam bulan, enternasyonal proletaryanın Türkiye Kuzey Kürdistan kolunda vazife alan Partimizin kuruluşunun 50. yılındayız.

Ezilenlerin, devrimci tarihi ile buluşup, burjuvaziye bulaşık tüm anlayışlara, resmi ideolojiye, MLM güzergahtan meydan okuyarak ayağa doğruluşunun manifestosu olan ’72 Nisan Çizgisi ve onun yaratıcısı Komünist Önderimizin katledilişi, tarihsel anlamda önemli iki olayı ifade eder. Devrim ve sosyalizm yürüyüşümüzün tarihsel-tayin edici bayrağı olan bu temsiliyeti anmak ve yaşatmak için “KURULUŞUNUN 50.YILINDA PARTİYLE UMUDU BÜYÜTÜYORUZ” şiarıyla gerçekleştirdiğiniz etkinliğinizi, devrimci duygularımızla selamlıyoruz.

Yoldaşlar,

Devrimci tarihimiz, statik olarak sadece hatırlanması gereken bir alan değil, özgür bir dünya yaratma ütopyamız uğruna sürdürdüğümüz mücadelemizin dinamik gücüdür. Tarihimin bu dinamik rolü gereği, ideolojik-politik-örgütsel çizgisi ile, Komünist Önderimiz Kaypakkaya, dünün değil, insanlığın geleceğini özgürleştirmenin ışığıdır, manifestosudur. Kaypakkaya çizgisinde billurlaşmış MLM öz, ayağa doğrulan ezilenlerin mücadelesinin, doğru bilimsel temelde sürdürülmesinin beyanıdır. Bu beyan bugün Türkiye-Kuzey Kürdistan devrim mücadelesinde, büyük bir tecrübedir, cesarettir, en zor koşullarda devrimci zor ve ısrardır.

Kaypakkaya ve O’nun fikirlerinin kızıl sancağı olan ’72 tarihsel çıkışını, sınıf mücadelesinin her tarihsel kesitteki görevlerini icra etmede doğru kavramak, Marksizm’in özü olan, diyalektik yöntemin hükmüdür. Tarihsel ilerlemeleri bilimsel okuyarak, devrim sahasındaki tüm gelişmeleri sentezlemek, komünist çizgi perspektifinde devrimin darbesi için doğru paradigmalar oluşturmak, MLM’nin canlı-dinamik rolü gereğidir. Kaypakkaya çizgisinin, proleter dünya devriminin coğrafyamızdaki öncü yolu olması, coğrafyamızdaki komünizmi kazanma azmi-cesareti ve iradesi olması, ancak ki bu bilimsel ele alışla temsil edilebilinir.

Dünyamız bugün, insan ve doğanın yok edilişine dönük emperyalist barbarlığın kapsamlı saldırıları ile karşı karşıyadır. Emperyalist ekonomik ve hegemonya krizleri, savaş-işgal ve ilhaklarla sürerken, sömürü ve baskı, ezilenlerin tüm yaşam hakkını kuşatmaya almış durumdadır. Kutuplu emperyalist bloklaşma gerçeğinin, bölgesel savaşlarla, işgallerle, ırkçı politikalarla, sömürü ve baskılarla anlattığı budur.

Türk egemenler sisteminin tekçi-ırkçı sultası faşist AKP-MHP bloğunun, Kürt ulusuna karşı işgal ve saldırılarla sürdürdüğü inkar ve imha siyaseti, ezilen sömürülen sınıf ve halk katmanlarına karşı açık faşizm koşullarıyla dayattığı yıkım ve talan, emperyalist kapitalist dünyanın en gerici vahşeti olarak sahnededir.

Ama zorbalık, iktisadi ve siyasal olarak kriz halindedir, sistem kendisini sürdüremez konumdadır. Süreç gelişen toplumsal öfkeler nezrinde, devrimci ve komünist harekete önemli dinamikler ortaya çıkarmaktadır. Bu aynı zamanda bizlerin görevlerini işaret etmektedir. Yani her coğrafya komünist ve devrimci hareketi, yığınların yükselen taleplerini devrim mücadelesi ile birleştirme, kitlelerle birleşme ve devrimin stratejik kurumlarından, taktik siyaset sahasına uygun, nitelikli birlikleri kurma görevi ile karşı karşıyadır. Güncel anlamda bu ötelenemez bir görevdir. Her fikir farklılığı ve örgütsel sorun, ayrılığın değil, doğru ideolojik mücadele ile güçlü birliklerin zemini haline gelebilir. Komünist çizgi, kitlelerin özneleşmesi ve politik iktidar perspektifi ile silahlı devrim stratejisi üzerinde yükseleceğimiz ana kolonlardır ve ’72 manifestosu bunun kızıl bayrağıdır…

Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya Ölümsüzdür!

Parti ve Devrim Ölümsüzlerimiz Mücadele Bayraklarımızdır!

50.Yılında Şan Olsun ’72 Manifestosuna, Şan Olsun “Herkesin Gözleri Önünde Göndere Çekilen Kızıl Bayrağa!”

Kahrolsun Emperyalizm, Kapitalizm ve Her Türden Gericilik!

Emperyalist Savaş, İşgal ve İlhaklara Son!

Kahrolsun Kürt Ulusunun Üzerindeki Milli Zulüm, İşgal ve İlhak!

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

Yaşasın Sosyalist Halk Savaşı!

MAOİST KOMÜNİST PARTİ/AVRUPA KOMİTESİ