TKP-ML Avrupa Komitesi: EMPERYALİZME VE FAŞİZME KARŞI 49. MÜCADELE YILINDA PARTİMİZ TKP-ML’Yİ SELAMLIYORUZ!

EMPERYALİZME VE FAŞİZME KARŞI 49. MÜCADELE YILINDA

PARTİMİZ TKP-ML’Yİ SELAMLIYORUZ!

24 Nisan 1972 tarihinde, temelleri komünist önder İbrahim Kaypakkaya tarafından atılan partimiz TKP-ML, 49. mücadele yılına girmiş bulunuyor.

24 Nisan 1972, Türkiye devriminin doğru bir rotaya koyulmasında tarihi bir gündür.

24 Nisan 1972, 50 yıllık pasifist, revizyonist ve orduya bel bağlayan anlayışların yerle bir edildiği, ihtilalci-devrimci çizginin yeniden yeşerdiği tarihtir.

24 Nisan 1972, Kemalist ideolojinin ipliğinin pazara çıkarıldığı, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin Kemalist askeri faşist diktatörlük, 1946 yılından sonra da parlamenter faşist bir devlet olduğu gerçeğinin Kaypakkaya sayesinde deşifre edildiği ve bu gerçeklik doğrultusunda atılan adımların somutlandığı tarihtir.

Kaypakkaya yoldaş, Türkiye sınıf mücadelesi tarihinin kutup yıldızıdır. Kaypakkaya yoldaş, uzun bir araştırma ve çalışma sonrası partimizi kurduğunda devrimimizin asgari ve azami programının köşe taşlarını yerli yerine oturtarak sınıf mücadelesinin engin denizinde yol aldı.

Partimiz, kurulduğu ilk günden beri hedefini ve o hedefi gerçekleştirmek için Türkiye devriminin niteliği ve yolunu tartışmasız bir şekilde ortaya koydu. Kaypakkaya yoldaş, Marks, Engels, Lenin, Stalin ve Mao Zedung yoldaşın kızıl yolundan ilerleyerek, öğrenerek, MLM’yi ülkemizin ekonomik ve toplumsal gerçekliğiyle birleştirerek Demokratik Halk Devrimi’nin bir geçiş toplumu olduğunu ortaya koydu ve durmaksızın sosyalizme ulaşmayı hedefledi.

Kuruluşunun üzerinden 48 yıl geçen partimiz, büyük bir tecrübe ve birikimle yoluna devam ediyor. 47. kuruluş yılında gerçekleştirdiği 1. Kongresi’nde ortaya koyduğu program ve hedefleriyle yaralarını sararak, sınıf içindeki çalışma, savaşta kararlılık, örgütsel ve ideolojik olarak daha da sağlamlaştırma kararlılığını ortaya koydu.

Korona virüs salgınının tüm dünyayı sardığı şu günlerde, büyük kapitalist tekellerin bitmez tükenmez kâr hırsının insanlığı getirdiği yıkımı yaşıyoruz. Emperyalist sistem ve onun uşaklarının halk sağlığı, barınma, temiz su ve gıdaya ulaşmada her şeyi kendi denetimine alarak milyarca insanı nasıl kendilerine bağımlı kıldığını bir kez daha görüyor ve yaşıyoruz.

Herkese yeten bir dünya hala mümkündür. Salgın dolayısıyla aylardır insanların sokağa çıkmadığı bu kısa sürede doğanın yaralarını nasıl sardığını gördük/görüyoruz. Bilim insanları asgari bir çabayla başta okyanuslar olmak üzere doğanın kendisini yenileyeceğini ispatlamış bulunuyorlar. Bu bilimsel çalışma bize dünyanın hala kurtulabileceğini gösteriyor.

İnsanlığın bir bütün olarak kurtulması ve yaşanır bir dünya ancak ve ancak, emperyalizm ve onun uşaklarının dünya üzerinden sökülüp atılmasıyla mümkündür. Bu, ancak devrimlerle olabilir!

İçinden geçtiğimiz şu günlerde örgütlülüğün önemi kendisini bir kez daha gösterdi. Örgütlü olmadan hiçbir şey başarılamaz. Örgütsüz milyonlar hiçbir şeydir, örgütlülük ise her şeyi kökünden söküp atmaya muktedir tek güçtür.

Partimiz 49. mücadele yılında MLM’den aldığı ideolojik güçle emperyalizme ve faşizme karşı verdiği kavgayı ileri taşımada kararlıdır. Bu, tüm şehitlerimize verdiğimiz bir sözdür aynı zamanda.

Yaşasın Partimiz TKP-ML ve önderliğindeki TİKKO, TMLGB ve KKB!

Yaşasın Halk Savaşı!

Yaşasın Ulusların Özgürce Ayrılma Hakkı!

TKP-ML Avrupa Komitesi

24 Nisan 2020