TKP-ML EB: 53.Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor, Devrimi İlerletme Kararlılığınızı Selamlıyoruz!

53. Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor, Devrimi İlerletme Kararlılığınızı Selamlıyoruz!

 

26 Aralık, Filipinler Komünist Partisi’nin (FKP) kuruluşunun yaklaşmakta olan 53. yıldönümüdür.

Partimiz Türkiye Komünist Partisi Marksist-Leninist (TKP-ML), FKP’nin 53. Kuruluş Yıldönümünü selamlamaktadır.

Filipinler halkının Yeni Demokratik Devrim ve Sosyalizm mücadelesinin önder gücü olan FKP, 26 Aralık 1968’de küçük bir proleter devrimci grup olarak kuruluşundan günümüze milyonlar arasında kök salmış, on binlerce kadro ve üyesi olan bir partiye dönüşmüş durumdadır.

Faşist Filipinler devleti ve katil Duterte rejimi, FKP önderliğinde savaşan Yeni Halk Ordusu (YHO) ve Filipinler Ulusal Demokratik Cephesi’ne (FUDC) karşı yoğun bir savaş yürütüyor. Ancak Duterte rejiminin Halk Savaşı’na karşı verdiği “yıl sonuna kadar bitirme” sözü boşa çıkarılmıştır. Filipinler’deki Halk Savaşı’na karşı 2017’den bu yana tekrarlanan karşı devrimci propaganda, bugünlerde “Duterte’nin döneminin sonuna kadar” şeklinde yeniden devreye sokulmuş durumdadır.

ABD emperyalistleri, FKP önderliğindeki YHO’nun devrimci savaşına karşı, faşist Filipinler ordusuna her türlü desteği veriyor. Filipinler komprador bürokratik burjuvazisi, büyük feodal egemen sınıflar ve onların temsilcisi Duterte, ABD emperyalizmi ile işbirliği yapıyor. Halkın mücadelesine karşı alçakça karşı devrimci teröre başvuruyor. Filipinler Ordusu, hava saldırılarıyla YHO’yu hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor. Bu saldırılarda halk katlediliyor, doğaya ve canlılara büyük zarar veriliyor.

Devrimcilere ve devrimci önderlere karşı saldırılar düzenleniyor. Ancak gericiler hayal görüyorlar. Değerli Ka Oris’in şehadetinde olduğu gibi, “kan devrimi boğmaz, besler.

Filipinler halkı; ABD emperyalistleri, büyük burjuva kompradorları, büyük toprak sahipleri ve onların silahlı güçleri tarafından yönetilen yarı sömürge ve yarı feodal sisteme karşı mücadele etmek için FKP’nin programından ilham alıyor. Filipin halkının FKP’nin önderliğinde Yeni Demokratik Devrimi gerçekleştireceği ve sosyalizme yürüyeceğine inancımız tamdır.

Yoldaşlar;

Partimiz ayrıca FKP’nin kuruluşunun 53. yıldönümünde Odette süper tayfununun Doğu Visayas, Central Visayas, Batı Visayas, Kuzey Mindanao bölgeleri ve Palawan adasında yarattığı yıkıma maruz kalan milyonlarca insana taziyelerimizi iletiyor, tayfunda ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyor.

Partinizin kuruluşunun 53. yıldönümü vesilesiyle binlerce parti üyesine, YHO’ya, UDC’ye, Filipinler halkına devrimci selamlar iletiyoruz. Partimiz; Filipinler devriminin ilerlemesi için hayatlarını ortaya koyan tüm şehitlere devrimci saygılarını sunuyor.

Partimiz mücadelesiyle Filipinler halkına, FKP üyelerine, YHO gerillalarına ve UDC üyelerine en içten devrimci selamlarını gönderiyor.

Yaşasın Filipinler Komünist Partisi!

Yaşasın Yeni Halk Ordusu ve Ulusal Demokratik Cephe!

Yaşasın FKP’nin 53. Kuruluş Yıldönümü!

Yaşasın Marksizm Leninizm Maoizm!

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

Türkiye Komünist Partisi – Marksist Leninist (TKP-ML)

Enternasyonal Büro

Aralık 2021

Englısh: https://www.tkpml.com/tkp-ml-ib-we-join-you-in-celebrating-the-53rd-anniversary-and-saluting-your-determination-to-advance-the-revolution/?swcfpc=1