TKP-ML EB: Burjuvazinin saldırılarına karşı grev ve isyanı büyüten Fransa işçi sınıfının yanındayız!

Burjuvazinin saldırılarına karşı grev ve isyanı büyüten Fransa işçi sınıfının yanındayız!

SELAM OLSUN GÖĞE FETHE ÇIKAN KOMÜNARLARIN YOLUNDAN YÜRÜYENLERE!

Emperyalist-kapitalist sistem, 2018’de patlak veren ekonomik krizden, faturasını dünya işçi sınıfı ve ezilen halklarına ödetme çabasına karşın bir türlü çıkamamakta, dahası iki yıl süren coronavirüs pandemisi ve ardından bir yıldır Ukrayna’da süren emperyalist hegemonya savaşıyla birlikte krizin ulaştığı derinlikte boğulmaktadır. Bu krizden çıkmak için bildiği en iyi şeyi yapmaya; yani ücretlerin düşürülmesi, işten çıkartmalar, iş güvenliğinin hiçe sayılması, iş saatlerinin artırılması, emeklilik yaşının yükseltilmesi, işçi örgütlerinin tasfiyesi gibi saldırılarla işçi sınıfını iliğine-kemiğine kadar sömürmeye çalışmaktadır. IMF Başkanının 2019’da yaptığı uyarıyı (“Havada çok fazla bulut olduğunda, fırtınanın çıkması için gereken tek şey bir yıldırımdır”) dikkate alan tüm hükümetler “güvenlik yasalarını” sertleştirmekte, polis teşkilatları içinde özel anti-isyan birimleri oluşturmakta, diğer yandan ırkçı yapılanmaları, olası isyanlara karşı güçlendirmektedir.

Emperyalist-kapitalistlerin öngörüleri bir kez daha boşa çıkmamış; dünyanın ezilenlerinin dipte biriken öfkelerinin yarattığı ilk dalgalar yükselmeye başlamıştır. İşte Fransız işçi sınıfı ve emekçilerinin aylardır süren ve giderek genişleyerek aynı zamanda militanlaşan grev ve protestoları da bu dalganın bir parçasıdır. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un başta emeklilik yaşını kademeli olarak 62’den 64’e reformu, işçi sınıfında gerekli karşılığını bulmuş ve bu yasa tasarısına karşı milyonlarca işçi ve emekçi greve çıkarak polisin tüm şiddetli saldırılarına karşı radikal ve militan bir duruş sergilemiştir. Protestolar ve grevler büyüyerek devam etmektedir.

Macron, emeklilik yaşının yükseltilmesi saldırısını gerekçelendirmek için yaşlı nüfusun artışını, düşen doğum oranlarını ve emeklilik sistemine ödeme yapan işçi sayısının azalmasını göstermektedir. Gerçekte ise bu reform saldırısı, sadece mevcut ekonomik krizden çıkmanın bir yolu olmanın da ötesinde giderek çürüyen ve çöken emperyalist-kapitalist sistemi kurtarmak için işçi sınıfının sırtına daha fazlasını yüklemek üzere tasarlanmıştır. Bu tasarıya karşı Fransa işçi sınıfı da örneğin 2018’deki “sarı yelekliler” protesto dalgasından daha büyük, daha yaygın ve işçi sınıfının en güçlü silahı olan grevle karşılık vermekte ve reformist-uzlaşmacı sendikaları dahi hareket etmeye zorlamaktadır.

Fransa işçi sınıfının bu militan duruşu ve isyanı dünya işçi sınıfı tarafından heyecanla takip edilmektedir. Bu isyanı endişe ve korkuyla takip edenler ise Fransız burjuvazisi-devleti ve Almanya, ABD, İngiltere, İsviçre gibi büyük emperyalist-kapitalist güçlerdir. Çünkü Fransa işçi sınıfının, burjuvazinin planlarına karşı ördüğü barikat diğer ülke işçi ve emekçileri tarafından güçlendirilecek, emperyalist kapitalist sistemin bütünü açısından açık bir tehdit haline gelecektir. Zira örneğin ABD’de yükselen faiz oranları ve enflasyona karşı kimi eyalet ve şehirlerde kamu sektörü çalışanlarının enflasyon ve bütçe kesintileri nedeniyle ücret kaybına uğraması on binlerce öğretmen ve eğitim alanı çalışanının greviyle karşılanırken, Almanya’da haftalardır uyarı grevi yapan ulaşım sektöründe çalışan yüz binlerce emekçi 24 saatlik grevle yaşamı durma noktasına getirdi. İngiltere’de hükümetin tüm sert önlemlerine karşın öğretmen, doktor, hemşire, devlet memuru ve demiryolu çalışanları başta olmak üzere yüzbinlerce emekçi toplu iş bıraktı. Portekiz’de hayat pahalılığına karşı maaş artışı talebiyle binlerce işçi ve emekli gösteriler düzenledi.

Türkiye Komünist Partisi – Marksist Leninist olarak pandemi ve Ukrayna üzerindeki emperyalist savaşın derinleştirdiği kriz içinde boğulan ve krizden çıkış yolu, işçi ve emekçilerin sömürüsünü artırmak olan emperyalist-kapitalist sistemin merkezlerinde, başta Fransa olmak üzere yaşanan tüm bu grev ve isyanların yanındayız. İşçi sınıfının komünist öncüleriyle buluşması, bu öncünün olmadığı yerlerde kurulması ve enternasyonal birlik ve dayanışmasının örgütlenmesi, bu yoz, bu çürümüş halk düşmanı sistemin sonunun başlangıcı olacaktır.

Fransa İşçi Sınıfının Direnişini Selamlıyoruz!

Yaşasın Enternasyonal Birlik ve Dayanışma!

Türkiye Komünist Partisi – Marksist Leninist (TKP-ML)

Enternasyonal Büro

Mart 2023

Englısh: https://www.tkpml.com/tkp-ml-eb-we-stand-with-the-working-class-of-france-which-is-growing-the-strike-and-revolt-against-the-attacks-of-the-bourgeoisie/?swcfpc=1