TKP-ML EB: Hindistan Devriminin Temel Taşlarından Biri Olan HKGO’nun 22. Yıldönümünü Selamlıyoruz!

Hindistan Devriminin Temel Taşlarından Biri Olan HKGO’nun 22. Yıldönümünü Selamlıyoruz!

“Halk ordusu olmadan, halkın hiçbir şeyi yoktur!” (Mao Zedong)

Partimiz TKP-ML ve ona bağlı Halk Ordusu TİKKO, gençlik örgütümüz TMLGB ve kadın örgütümüz KKB adına Hindistan Komünist Partisi (Maoist) HKGO’nun 22. yıldönümünü Halk Savaşının zaferine olan inancımız ve kararlılığımızla selamlıyoruz. HKGO’nun 2 Aralık 2000’de kuruluşu Hindistan devrimi için bir dönüm noktasıydı, çünkü Mao Yoldaş’ın işaret ettiği gibi, “Halk ordusu olmadan, halkın hiçbir şeyi yoktur!”

Silahlı mücadele, sınıf mücadelesi devam ettiği sürece geçerliliğini koruyan bir konudur. Bizimki gibi birçok ülkede olduğu gibi, faşizm egemen sınıfların temel örgütlenme ve yönetim biçimi olarak devam ettiği sürece silahlı mücadelenin geçerliliğini yitirmesi mümkün değildir. Hem partimiz hem de ordumuz silahlı mücadelenin gerekliliğinin/zorunluluğunun bilincindedir. Bu nedenle Demokratik Halk Devrimi’ne ulaşmanın yolu olarak Halk Savaşı Stratejisini benimsiyoruz. Silahlı mücadele ya da Halk Savaşı meselesi reformizm ile Marksizm arasındaki temel ayrım çizgilerinden biridir. Bu nedenle Marksizm-Maoizm-Leninizm, tarihin tekerleğini ileriye çevirmek için “örgütlü zor-şiddetin kaçınılmazlığından” söz eder. Bu gücün adı Marksist-Leninist-Maoist partilerin önderliğinde kurulan halk ordularıdır.

Dünya geneline baktığımızda (bazı istisnaları saymazsak) savaşın ilerlediği iki yol vardır. Birinci savaş türü egemenlerin ve emperyalistlerin geliştirmeye çalıştığı savaş, diğer savaş türü ise Maoizmi kendine rehber edinen komünist hareketin geliştirdiği savaştır. Maoizm, işçi sınıfı ve ezilenlerin kendi mücadele biçimlerini geliştirmelerine yardımcı olmada öncü bir rol oynamıştır. Bugüne kadar ve bugün büyük ölçüde Hindistan’dan Filipinler’e, Nepal’den Peru’ya, Türkiye’den Kürdistan’a silahlı mücadele çizgisinde burjuvaziden iktidarı almaya, emperyalistleri ve yerli işbirlikçilerini silahlı mücadele çizgisinde geriletmeye en yakın olanlar Maoistlerdir. Halk Savaşı Stratejisi, MLM’nin bir savaş bilimi haline gelmesindeki yeterliliğini kanıtlamıştır. Bu tesadüfi değildir. Yeni savaş biçimlerini kavrayacak, halk savaşının genel mantığına uyarlayacak ve ileriye taşıyacak olan Maoistlerdir.

Özellikle son 40-50 yılda, sınıf çelişkilerinin yoğunlaşmasına paralel olarak, dünyanın her yerinde halkların çeşitli ayaklanma ve isyan biçimleri görüldü. Ancak bunların hiçbiri Marksist-Leninist-Maoist partilerin öncülüğünde geliştirilen Halk Savaşı pratikleri kadar büyük başarılara ulaşmadı. Hiçbiri halkın iktidarı ele geçirebileceği bir konuma gelmedi. Peru, Nepal, Hindistan ve Filipinler gibi ülkelerin ortak özellikleri MLM partilerin önderliğine sahip olmaları ve Halk Savaşı Stratejisini ülke gerçeklerine başarıyla uygulayabilmeleridir. TKP-ML olarak bunu özellikle Filipinler’de Filipinler Komünist Partisi önderliğindeki Yeni Halk Ordusu ve Hindistan’da Hindistan Komünist Partisi (Maoist) önderliğindeki Halk Kurtuluş Gerilla Ordusu’ndaki yoldaşlarımızın savaş pratiklerinde gözlemleyebiliyoruz.

Hindistan’da ve gerçek Maoist parti ve örgütlerin bulunduğu ve Halk Savaşının yürütüldüğü tüm ülkelerde devrimci mücadelenin gelişeceğine ve zafere ulaşacağına olan inancımız sonsuzdur. Bu vesileyle Hindistan Komünist Partisi (Maoist)’e başarılar diliyor ve komünizm mücadelesinde uluslararası birlik ve dayanışmanın önemini vurgulayarak Partinizi selamlıyoruz. Karimnagar bölgesinin Koyyuru ormanlık alanında 2 Aralık 1999 tarihinde polis tarafından soğukkanlılıkla öldürülen HKP (Maoist) Merkez Komite üyeleri Shyam, Mahesh ve Murali yoldaşların anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Ölümsüzleşen yoldaşlarımız yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

Yaşasın Halk Savaşı!

Yaşasın Hindistan Komünist Partisi (Maoist) Ve Halk Kurtuluş Gerilla Ordusu!

Komünist Mücadelede Şehit Düşen Tüm Yoldaşlarımıza Kızıl Selam!

Türkiye Komünist Partisi-Marksist Leninist (TKP-ML)

Enternasyonal Büro

Aralık 2022

Englısh: https://www.tkpml.com/tkp-ml-ib-we-salute-the-22nd-anniversary-of-the-plga-one-of-the-cornerstones-of-the-indian-revolution/?swcfpc=1