TKP-ML Fransa Taraftarları: TKP-ML’nin 51. Kuruluş Yılını Selamlıyoruz!

TKP-ML’nin 51. Kuruluş Yılını Selamlıyoruz!

51 yıl önce 24 Nisan 1972 yılında, komünist önder İbrahim Kaypakkaya önderliğinde kurulan partimiz TKP-ML, sosyalizm için mücadelesine bütün kararlılığı ile devam ediyor. Yarım asırlık sınıf mücadelesi deneyimine sahip olan partimiz, Marksist, Leninist ve Maoist dünya görüşü temelinde, proletaryanın öncü örgütü olarak, deneyimlerinden öğrenerek adım adım ilerliyor.

Emperyalist dünya sistemi büyük bir kriz içinde. Bir tarafta Emperyalist 3. dünya savaş tehlikesi varken, bir yandan da dünyanın ekolojik dengesinin bozulmasıyla, insanlığın ve tüm canlıların varoluşu tehlike altına girmiştir. Emperyalistler, birbirini atom bombalarıyla tehdit ederken, emperyalist savaş için yoğun bir şekilde silahlanmakta ve tüm hazırlıklarını yeni bir emperyalist savaşa göre yapmaktadırlar.

Kapitalizm tarihsel miadını çoktan doldurmuş ve insanlığın sırtında büyük bir yük olarak durmaktadır. İnsanlığı ve başta da işçi sınıfını yıprattığı gibi doğayı da yok etmektedir. Aşırı kar hırsıyla aşırı sömürü ve baskı, insanlığı uçurumun içine doğru hızla itmektedir. Emperyalist burjuvazinin, “yeşil barış”, “yenilenebilir enerji” argümanları kitleleri aldatma ve oyalama taktikleridir. Kapitalizmin azami kar için aşırı üretimini durdurması sözkonusu olamaz. Kapitalist sistem yıkılıp yerine sosyalizmin kurulmasıyla, doğa ve insan uyum içinde yaşayabilir ve insanın insanı sömürmesi ortadan kaldırılabilir.

Partimiz daha kuruluş aşamasında, kapitalizm yıkılmadan insanlığın kurtulamayacağını, sosyalizm kurulmadan sınıfsız, sömürüsüz bir özgür dünyanın inşa edilemeyeceğini ilan etmiş ve bu dünya görüşünün yol göstericiliğinde burjuvaziye karşı savaşımını kesintisiz olarak sürdürmüştür.

Bugün işçi sınıfının önünde en acil görev; emperyalist savaş tehlikesine karşı, savaşa karşı aktif barış cephesinin oluşturulması ve emperyalist savaş hazırlığının durdurulması ve önlenmesi için kitlelerin harekete geçirilmesidir. Uluslararası alanda, komünist parti ve devrimci örgütlerin ve bütün ilerici güçlerin anti-faşist anti-emperyalist birleşik cephe içinde birleşerek emperyalist savaşın önlenmesi eylemi önemli ve acildir. Emperyalist kapitalist sistemin insanlığı karşı karşıya bıraktığı bu tehlikeler görülmeden ve bunlara karşı sosyalizmin gerçekleştirilmesi için mücadele edilmeden, doğa ve insanın kurtuluşu olamaz.

Emperyalistlerin işçi sınıfının sırtına yıkmak istedikleri ekonomik ve siyasal krizlere karşı, başta Fransız işçi sınıfı olmak üzere, Avrupa işçi sınıfı önemli bir direniş ve eylemle karşı koymakta ve emperyalist burjuvazinin saldırılarına karşı direnmektedir.

Ülkemizde de 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri vardır. Türk egemen sınıfları yönetememe krizi içine girmiştir. Bu seçimde, 21 yıldır iktidardaki faşist Erdoğan yönetiminin iktidardan düşürülmesi için daha yoğun bir mücadele sürdürülmelidir. Küçük burjuva parlamenterist illüzyonlara kapılmadan, seçimleri, kitleleri bilinçlendirme ve devrim için örgütlemenin bir aracı olarak kullanılmalıdır.

Önümüzdeki günler, Türkiye ve uluslararası alanda devrimci ortamın daha da gelişeceği günlere gebedir. Partimizin 51. yıl dönümünde, bütün varlığımızla sosyalizm için mücadeleye daha fazla hız vermeliyiz.

Şan Olsun TKP-ML’ye!

Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşin!

Bütün Ülkelerin İşçileri ve Ezilen Halkları Birleşin!

Yaşasın Proleter Enternasyonalizmi!

Sosyalizm ve Devrim Mücadelesi İçin İleri!

TKP-ML Fransa Taraftarları